FILET-SLUTT: Ferskfiskordningen har gitt filetarbeiderne ved Båtsfjordbruket tilgang på råstoff til produksjonen.Foto: Eskild Johansen
FILET-SLUTT: Ferskfiskordningen har gitt filetarbeiderne ved Båtsfjordbruket tilgang på råstoff til produksjonen.Foto: Eskild Johansen

Ferskfiskordningen går mot en tidlig slutt - stopp både på sjø og land

I løpet av en uke kan årets avsetning til ferskfiskordningen være brukt opp. Det betyr fiskestopp for kystfiskeflåten og permitteringer i industrien.

Reguleringer
Jon Eirik Olsen
13. november 2019 05:00Oppdatert:
13. november 2019 10:26

- Dette blir kritisk for oss. Ved våre produksjonsanlegg er vi avhengig av at fersk hyse og torsk ilandføres hele året, og en så tidlig stopp i ferskfiskordningen vil bety produksjonsstans og permitteringer i tida fram mot årsskiftet, sier Sigvald Rist, administrerende direktør i Insula, selskapet som i den nordlige landsdelen eier Båtsfjordbruket, Tobø Fisk og Vardøbruket i Finnmark, samt det nylig utvidede Lofotprodukt-anlegget på Leknes i Lofoten.

zoomSigvald Rist, administrerende direktør i Insula.
Sigvald Rist, administrerende direktør i Insula.

- Hvis det ikke finnes en mulighet for å tilføre ordningen mer torsk nå er det filetproduksjonen ved Båtsfjordbruket som rammes først. Når fisket stopper opp vil heller ikke fersk hyse fra Finnmark kunne sendes til produksjonen i Lofoten. Noe som vil gå ut over leveranseevnen, fastslår Rist.

Varer en uke til

Situasjonen er ganske lik for en betydelig line- og snurrevadflåte som nå fisker på ferskfiskordningen utenfor Finnmarkskysten og til dels også i Nord-Troms. Det landes økende mengder torsk, og så lenge maks torskeandel er 30 prosent betyr det at landindustrien også får tilgang på betydelige mengder andre fiskeslag som hyse og sei.

- En vesentlig del av den torsken som leveres fersk nå er fisket innenfor ferskfiskordningen. Ut fra det kvantumet som er tatt de siste ukene kan den avsatte kvoten til ordningen på 13.114 tonn være tatt i løpet av en ukes tid, sier omsetningssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag.

Ved utgangen av uke 45, 10. november, sto det ifølge Fiskeridirektoratets ukestatistikk igjen 895 tonn av kvoteavsetningen, den samme uka ble det landet 746 tonn torsk innenfor ordningen.

Mer torsk på vei

Det er særlig lineflåten som leder an i ferskfisksektoren nå, men også snurrevadflåten lander betydelige kvanta. Begge bruksklasser møter utfordringer med å holde seg innenfor 30 prosent når det nå siger mer og mer torsk inn mot Finnmarkskysten. Et tenkt rent hysefiske vil av samme grunn bli stadig vanskeligere, mener Godtliebsen.

zoomFERSKFISK: Mye av torsken som landes på Skjervøy for tida er fisket innenfor ferskfiskordningen.
FERSKFISK: Mye av torsken som landes på Skjervøy for tida er fisket innenfor ferskfiskordningen.

Ikke rom for økning

Fiskeridirektoratet sitter i en nøkkelposisjon hvis det skal gjøres endringer i ferskfiskordningen. De siste årene er det funnet «nødløsninger» for å holde fisket og landproduksjonen i gang fram mot årsskiftet, men foran årets torskefiske har det ikke vært like sterkt søkelys på akkurat dette temaet.

- Vi i direktoratet har ingen torsk til disposisjon, sier seniorrådgiver og torskeansvarlig Synnøve Liabø, og henviser til innstillingen om torskefisket til forrige ukes reguleringsmøte:

«Fiskeridirektoratet har økt kvotetillegget utover høsten de siste årene i samråd med fiskerinæringen, for å sørge for en hensiktsmessig avvikling av torskefiskeriene, men ser ikke at det er rom for en slik økning i inneværende år».

Lavere kvote og fleks

Mens man i fjor startet ordninga på det etter hvert velkjente kvantumet 17.200 tonn, så «betaler» flåten i år med et redusert kvantum på grunn av lavere torskekvote kombinert med inndekning av fjorårets overfiske av ordningen. Dermed ble 17.200 tonn til 15.000 tonn, og den såkalt justerte (for overfiske) kvoten endte på 13.114 tonn.

I tillegg er effekten av et redusert kvantum forsterket av at ordningen i år ble iverksatt fra 15. april, mens startdatoen i 2018 var 7. mai og i 2017 1. mai. I fjor ble prosent tillatt torsk i fangstene økt fra 30 til 50 prosent fra 15. oktober, og senere justert ned igjen til 10 prosent fra 17. desember og ut året.

Kan trekkes neste år

Hos Insula liker Rist dårlig følgene den reduserte ferskfiskordningen i år vil få for selskapets anlegg og aktiviteten langs kysten.

- For å unngå permitteringer trenger landindustrien tilførsel av ferskfisk også de to siste månedene av året. Slik situasjonen har utviklet seg i år ber vi fiskerimyndighetene vurdere to helt konkrete forslag: Å la fisket på ferskfiskordningen fortsette og trekke overfisket av neste års totalkvote. Og å tillate 50 prosent torsk i fangstene inntil videre, sier Rist, og legger til at selskapet for tida investerer betydelig i ny teknologi i Finnmark, basert på tilgang på ferskt råstoff hele året.

Trenger bred enighet

I Fiskeridirektoratet avvises ikke forslaget fra Insula: 

- Men en slik løsning vil bare være mulig hvis næringa samler seg om et forslag, og man får nødvendig politisk støtte for det. Slik ble det gjort i fjor, og vi var gjennom en ganske omfattende prosess før ting falt på plass. I år har vi så langt ikke registrert lignende interesse fra næringa. Problemstillingen ble referert på reguleringsmøtet, men det ble ingen diskusjon om saken. I tillegg signaliserte departementet i fjor en økende skepsis til å trekke kvoter til for eksempel ferskfiskordningen fra totalkvoten, sier Liabø i en kommentar.

zoomTIL LOFOTEN: Her ankommer kar med ferskfisk fra Finnmark Svolvær med hurtigruta. Fisken skal videre til Leknes for bearbeiding til butikklare produkter ved Insula-anlegget der. 
TIL LOFOTEN: Her ankommer kar med ferskfisk fra Finnmark Svolvær med hurtigruta. Fisken skal videre til Leknes for bearbeiding til butikklare produkter ved Insula-anlegget der. 

Klare fordeler

Insula-sjef Rist ønsker seg imidlertid en mer offensiv holdning til ferskfiskordningen, og peker på flere positive og verdiskapende effekter. Ordningen sikrer norske helårlige arbeidsplasser langs kysten i tråd med politiske målsettinger. Den sikrer at en større andel av landet fisk bearbeides i Norge. Den sikrer at mer av andre fiskeslag, som akkurat nå hyse og sei, landes og bearbeides. Rist peker også på at det fisket som pågår lenger ut til havs åpner for større geografisk spredning av fiskekjøp.

Bør tilbake til 17.200

- For å sikre industriarbeidsplasser også i andre halvår trenger landindustrien tilførsel av råstoff minst på nivå med det ferskfiskordningen ga oss i 2018. Vårt forslag for kommende år er derfor at kvantumet settes til 17.200 tonn, og at ordningen iverksettes fra 1. juli med 30 prosent torsk som så økes til 50 prosent fra 1. oktober, sier Rist.

 Fiskeridirektoratet har i sitt forslag til 2020-reguleringer foreslått en økning på linje med den generelle kvoteøkningen på 1,8 prosent, fra årets 15.000 til 15.270 tonn. I tillegg kommer 1.840 tonn til åpen gruppe. Oppstart er satt til 4. mai med en torskeprosent på 20. Den økes 29. juni til 30, med åpning for videre justering utover høsten etter behov.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.