NOX-UTSLIPP: Å ville beholde lav CO2-avgift for fiskeri ikke er noe nytt Senterpartiet og jeg har funnet på nå, skriver Geir Pollestad (Sp)
NOX-UTSLIPP: Å ville beholde lav CO2-avgift for fiskeri ikke er noe nytt Senterpartiet og jeg har funnet på nå, skriver Geir Pollestad (Sp)

Senterpartiets ansvarlige politikk

Jeg lever godt med merkelappen populisme. «Populisme» brukes ofte mot Senterpartiet når argumentene mot oss er svake, skriver Geir Pollestad (Sp) i dette innelgget.

Leserinnlegg

I en leder i Fiskeribladet blir Sp beskyldt for populisme, siden vi går mot innføring av C02-avgift for fiskeri. Fiskerbladet spør også om ikke jeg ser behovet for klimakutt i fiskeflåten. Jeg lever godt med merkelappen populisme. «Populisme» brukes ofte mot Senterpartiet når argumentene mot oss er svake.

La meg starte med at det å ville beholde lav CO2-avgift for fiskeri ikke er noe nytt Senterpartiet og jeg har funnet på nå. Vi har programfestet at vi ønsker å beholde redusert sats på CO2-avgiften for fiskerinæringen. Frem til og med i år var dette også regjeringens politikk.

Når jeg beskyldte Fiskerlaget for naivitet så var det på bakgrunn av at de trodde at dagens regjering ville gjøre kompensasjonsordningen permanent. Jeg trodde Fiskerlaget hadde lært at dagens regjeringen ikke er særlig opptatt av å gjøre noe som er positivt for distriktene over tid.

Utgangspunktet er at fisk er klimavennlig mat. Senterpartiet mener derfor at vi for å ivareta både distriktspolitiske hensyn og verdiskaping ikke bør skattlegge fiskerinæringen hardere i klimaets navn.

zoomGeir Pollestad (Sp) 
Geir Pollestad (Sp) 

Hva er det som er feil med regjeringens forslag om å øke CO2-avgiften kraftig og innføre en midlertidig kompensasjonsordning?

For det første er det et høyst usikker hvilken effekt en økt CO2-avgift vil ha på utslippene. Vil dette være nok til at for eksempel båter byttes ut med båter med mindre utslipp.

For det andre så er det ikke opplagt at det er slik at de som får økte utgifter er de samme som vil få den midlertidige kompensasjonen.

For det tredje vil økte drivstoffkostnader bidra til å fremskynde strukturendringer i næringen. Etter mitt syn er ikke problemet at disse går for sent.

For det fjerde vil økte drivstoffkostnader gjøre det mindre attraktivt å forlenge sesongen og å fiske på mindre lønnsomme arter.

For det femte vil det bli dyrere for de som må gå et stykke for å få levert fisken. Kombinert med bortfall av føringstilskudd så gjør dette at politikken vil være sentraliserende.

Fiskeribladet viser i sin leder til tall som viser at utslippene fra fiskerinæringen har gått kraftig ned de siste årene. Dessverre er ikke tallene en riktig beskrivelse av utviklingen. 

Endringen skylder i all hovedsak en omlegging av måten SSB beregner og kategoriserer utslipp.

Senterpartiet er uenig med Fiskeribladet, regjeringen og Steinar Reiten (KrF) som vil påføre næringen nye avgifter. Vi har derfor i vårt alternative statsbudsjett foreslått å bevilge 60 millioner kroner for å kunne gi tilskudd til å modernisere og effektivisere sjarkflåten. Senterpartiet vil ha en klimapolitikk som spiller på lag med fiskerne og som faktisk gir utslippsreduksjoner. Det er ikke populisme - det er fornuftig.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.