BIDRA: Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) mener norske fiskere innser at de også må bidra til reduserte CO2-utslipp.Foto: Anders Furuset
BIDRA: Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) mener norske fiskere innser at de også må bidra til reduserte CO2-utslipp.Foto: Anders Furuset

Reiten: - Det er Pollestad som er naiv og lite miljøbevisst

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) mener Geir Pollestad (Sp) er lite i takt med tiden og med klimatruslene i sin holdning til CO2-utslipp.

Miljø
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
4. november 2019 16:40

Reiten er oppgitt over lederen i næringskomiteens utspill i klimasaker. Utspill han mener står sterkt i motstrid til de målene som norske politikere er blitt enige om i klimapolitikken. 

Han viser til Pollestads utspill i Fiskeribladet om at Norges Fiskarlaget er barnslig naive som tror på regjeringens CO2-kompensasjon.

- I stedet for å harselere, må Senterpartiet ta inn over seg målene vi har satt oss, sier Reiten.

Ingen naive

Etter å ha deltatt på Norges Fiskarlags landsmøte i Trondheim, mener det er langt fra en naiv organisasjon han observerte.

- Mitt inntrykk fra landsmøtet er at Fiskarlaget er svært så oppegående, sier han

Når det gjelder CO2-avgiften viser til Reiten til de regjeringen har sagt i sitt statsbudsjett for 2020. Her går det frem at fiskerne vil måtte betale en avgift på 1,06 kroner per liter brennstoff de bruker. 

- Flåten er inndelt i tre grupper, kyst, hav og reketrål, med litt ulike satser som blir beregnet etter fangstverdi, der førstehåndsverdi og landet fangst er utgangspunkt, sier han.

Avgiften er ikke fast over år, men vil økes gradvis, og skal årlig kompenseres. Kompensasjonen er midlertidig, noe Reiten mener betyr at den vil forsvinne om noen år, men ikke i løpet av ett år eller to.

- Det må skje i tett dialog med næringen, sier han.

Klimamål

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990. 

Norge er i dialog med EU om en felles oppfyllelse av 2030-målet. Felles oppfyllelse av dette utslippsmålet vil innebære at Norge samarbeider med EU om å nå utslippsforpliktelsen for 2030 gjennom å ta del i EUs klimaregelverk. 

Målet for 2050 er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, hvor klimagassutslippene reduseres med 80-95 prosent. I vurderingen av måloppnåelsen skal det tas hensyn til effekten av norsk deltagelse i det europeiske kvotesystemet.

Kilde: Regjeringen

Forstår fiskerne

Reiten kan forstå at fiskerne ikke er fornøyde med å få økte avgifter, men viser til at Norge har tatt på seg en forpliktelse å ta ned klimagassene innen 2050. 

- Vi er ikke i rute for målene vi har satt oss for 2020, noe som betyr at det vil bli stadig mer krevende i årene fremover, sier han.

- Men vi må komme oss videre fra festtaler til å oppnå målsettingene våre. Og da er det forurenser som må betale, sier han og viser til at dette må gjelde enten det er snakk om en bilist eller en som tar flyreiser, eller selskaper i havbruksnæringen og i fiskeriene.

Må reduseres

I dag er det et kompensasjonsregime for CO2-avgiften i fiskeflåten. Men Reiten tror ikke at Norge vil komme i mål med klimamålene om ikke utslippene reduseres vesentlig både her og i andre næringer.

- Tiltakene må derfor føre til at nyinvesteringer rettes mot ny teknologi som gjør at fiskerne slipper å betale så mye i avgift, sier han, mene mener samtidig at det er viktig at Norge ikke setter i verk tiltak som gjør at norske fiskere kommer skeivt ut i konkurranse med andre lands fiskere.

- Og vi må ikke ta ned kompensasjonen for avgiftene fortere enn flåten kan håndtere den i forhold til nyinvesteringer, mener han og tror at om myndighetene gjør dette i samarbeid med næringen, vil de få det til.

Ikke utslippsfrie

Å få en helt utslippsfri havgående fiskeflåte, innser han ikke er realistisk. Til det er utforming av skrog og fremdrift for krevende, for båter som stikker dypt og møter stor motstand i sjøen.

- Verken fiskerne eller den sittende regjeringen er naive. Vi har forpliktet oss på klimamål som også Pollestad må forholde seg til. Jeg er derfor oppgitt over utspillene som kommer fra ham, som går imot disse målene, sier Reiten.

Nå klimamål

- Vi må nå klimamålene på best mulig måte, der også avgifter må brukes for å nå målene, sier han og mener det er viktig at norske fiskere alltid har klimamålene for øye når de skal invester i nye båter og utstyr.

Han viser til at også bankene nå har begynt å sette krav til fiskerne, der de ser at høyere avgifter vil virke inn på lønnsomheten til fartøyene.

- De som satser på klimavennlige tiltak på nye fartøyer, vil rykke frem i køen til bankene, tror han.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.