Andfjorden skal vernes - nå skal området konsekvensutredes

Fiskeri
Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
1. november 2019 10:32

Fiskeridirektoratet melder at de i forbindelse med arbeidet med nasjonal marin verneplan for Andfjorden, har nå sikret god og oppdatert informasjon om fiskerinæringens bruk av sjøarealene.

Den marine verneplanen for Andfjorden omfatter et stort område og skal derfor konsekvensutredes. Denne utredningen skal gjennomføres våren 2020, ifølge direktoratet.

Koraller og stort mangfold

I planområdet finnes det en rekke korallforekomster og det er rikt på biologisk mangfold. Samtidig driver viktige, nasjonale fiskeriinteresser næringsvirksomhet i området.

Det skal etableres referanseområder for fjorden der det ikke vil være tillatt med bunnberørende fiskeredskap - ett for reketrål, ett for snurrevad og ett for trål. Nord for Steinavær finnes det en stor, gammel korallskog. Rundt denne skal det etableres en restriksjonssone, som vil begrense muligheten til å utøve fiske. Hvor grensen for denne sonen skal gå og hvilke redskapstyper som blir forbudt, må utredes. Lokalkjente fiskere vet hvor korallene står og unngår å sette bruk slik at korallene blir skadet, viser direktoratet til.

Har intervjuet fiskere

Fiskeridirektoratet har intervjuet fiskere i Nordland og Troms som bruker sjøarealene som vil bli berørt av nasjonal marin verneplan for Andfjorden. Direktoratet viser til at fiskerne også ga god og presis informasjon om korallområder innenfor planområdet, noe som vil være av stor interesse for både forskere og forvaltere i det videre planarbeidet.

«Vi har gjennomgått eldre kystnære fiskeridata for blant annet å få oppdatert informasjon om fiskeplasser for aktive og passive redskap, låssettingsplasser, gyteområder, oppvekst- og beiteområder og områder med tare og skjellforekomster. Vi har også registrert nye slike områder», opplyser direktoratet.

Når etterarbeid og kvalitetssikring er ferdig, blant annet gjennom en høring blant fiskere og fiskerlag, vil det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget publiseres i Fiskeridirektoratets kartverktøy, Yggdrasil.

Høringsfrist

Det er Miljødirektoratet som har gitt fylkesmennene i Nordland og Troms og Finnmark i oppdrag å utrede vern av et sjøområde mellom og utenfor Andøya og Senja. Utredningsområdet berører Andøy kommune i Nordland og kommunene Harstad, Tranøy og Torsken i Troms. Forslaget til utredningsprogram (altså planen for vårens konsekvensutredning) er sendt på høring med svarfrist 15. november 2019.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...