HØY OMSETNING: Kongekrabbeturisme har blitt gull verdt for dem som driver med det. Kirkenes er blitt vekstsenteret i Finnmark for denne type turisme.Foto: Kirkenes Snow Hotel
HØY OMSETNING: Kongekrabbeturisme har blitt gull verdt for dem som driver med det. Kirkenes er blitt vekstsenteret i Finnmark for denne type turisme.Foto: Kirkenes Snow Hotel

Kongekrabbeturistene la igjen over 100 millioner kroner i år. En næringsaktør dominerer

Turister blar villig opp for å oppleve fangst av kongekrabbe og nyte delikatessen. Nå vil myndighetene at turistnæringa skal få flere tonn krabbe å rutte med.

Samfunn
Eskild Johansen
4. november 2019 05:00Oppdatert:
4. november 2019 13:01

En gjennomgang av de største reiselivsoperatørene som rapporterte inn turistfanget kongekrabbe i 2018 og 2019, viser at de ti største operatørene omsetter for over 100 millioner kroner til sammen.

- For meg er det et enkelt regnestykke. Om ti kunder legger igjen 2000 kroner hver for en tur ut å fange og spise kongekrabbe, og det går med fire kongekrabber på hele gruppa, da blir det store summer per krabbe. Det sier turistoperatør Roar Bekkelund fra Vadsø.

En aktør tar det meste av kvota

Bekkelund driver «Sailing the good life»-konseptet via reiselivsselskapet Maritim Facilitator sammen med kona Trude Hansen i Varangerfjorden og er blant de nye reiselivsaktørene som benytter seg av kongekrabbekvoten satt av til turister. 

Gjennomgangen av de innrapporterte fangsttallene Fiskeribladet har gjort, viser at en aktør i Kirkenes tar opp det meste av den avsatte turistkvoten. 

Dette vil Fiskeridirektoratet gjøre noe med for 2020-sesongen.

zoomREISTE JORDA RUNDT: Tidligere havnekaptein i Sandefjord, Roar Bekkelund fra Vadsø, her foran seilbåten sin «Det Gode Liv». Sammen med kona Trude reiste han fra 2015 til 2018 jorda rundt helt til han bestemte seg for å komme tilbake til hjembygda si og starte turistfiskebedrift. 
REISTE JORDA RUNDT: Tidligere havnekaptein i Sandefjord, Roar Bekkelund fra Vadsø, her foran seilbåten sin «Det Gode Liv». Sammen med kona Trude reiste han fra 2015 til 2018 jorda rundt helt til han bestemte seg for å komme tilbake til hjembygda si og starte turistfiskebedrift. 

Tar turister ut med seilbåten

Sammen med kona etablerte Roar Bekkelund seg i hjembyen Vadsø med egen reiselivsbedrift i 2018, for å ta turister med på kongekrabbefangsting. I 2019 klarte han seg med bare 11 innrapporterte kongekrabber, på det han mener er en svært lønnsom måte å høste av kongekrabbebestanden i Varangerfjorden på. 

- Jeg tror at mine turister legger fra seg opp mot 15.000 kroner per person - med overnatting. Det er ikke så verst når de kommer hit fra andre siden av kloden, ens ærend for å bli med meg ut for å fiske og spise kongekrabbe, forteller Bekkelund. 

Selv om selskapet er i oppstartfasen, og derfor ikke tjener så mye penger, mener han at med en liten økning i ressursuttaket, vil selskapet driftes med gode marginer. 

Øker bestandsestimatene på kongekrabben

Nylig kom kvoterådet for kongekrabbekvoten fra 2020 fra Havforskningsinstituttet. Den tilrådde en økning på ti prosent på den totale kongekrabbekvoten fra 2019, til 1530 tonn kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for Nordkapp for neste år. 

I høringsnotatet for forslag til regulering av kongekrabbefisket i 2020, foreslår Fiskeridirektoratet å øke kvoteavsetningen til turistfiskeaktørene fra 10 til 16 tonn kongekrabbe av totalbestanden.

En aktør tar halvparten

Fiskeribladet har fått innsyn i fangstrapporteringen fra kongekrabbeaktørene i reiselivsnæringen, for 2018 og 2019 via Fiskeridirektoratet. (Se tabell nederst i saken). 

Den viser at rundt 12 reiselivsbedrifter har rapportert inn fangsttall fra sine virksomheter de siste to årene. Tallene viser at en aktør i Kirkenes tilsammen har tatt over halvparten av totalkvoten for næringa de to siste årene. 

Både Radius Kirkenes AS og Kirkenes Snow Hotel AS eies og driftes av reiselivsmagnaten Øyvind Sollie fra Sør-Varanger. I 2018 benyttet selskapene hans seg av nesten 70 prosent av hele den avsatte kongekrabbekvoten for næringa. I 2019 var tallet rundt 60 prosent. 

Sollie: - Altfor lite kvote

Gjennom Radius Kirkenes AS og Kirkenes Snow hotell omsatte Øyvind Sollie for 65 millioner kroner i 2018, og er med det den dedisert største aktøren i næringa. 

zoomØyvind Sollie, reiselivsoperatør som har spesialisert seg på kongekrabbe-turister. 
Øyvind Sollie, reiselivsoperatør som har spesialisert seg på kongekrabbe-turister. 

Til sammenligning omsatte den største aktøren i det kommersielle kongekrabbefisket, Svein Ruud med Troika Seafood AS, for 113 millioner kroner i 2018. Selskapet eier blant annet merkevaren Norway King Crab. 

Sollie mener totalavsetning til turistfiske, til tross for at den øker med 60 prosent fra 2019 til 2020, er altfor lav. Han frykter Fiskeridepartementets løfte om å satse på kongekrabbeturisme ikke vil bli fulgt opp i praksis. 

- 10 tonn er rundt 0,5 prosent av totalkvoten som avsettes til turistfiskeoperatørene. Det er ingenting. Ifølge våre egne budsjetter trenger vi alene 11 tonn for å opprettholde samme omsetningen som i fjor, sier Sollie til Fiskeribladet. 

Fiskeridirektoratet vil gi hver aktør kvoter

Ifølge høringsnotatet fra Fiskeridirektoratet vil de komme tilbake med reguleringer som forhindrer at en aktør tar opp så mye av den totalt avsatte kvoten til turistnæringa, som eksempelvis Sollie gjør. Det kan bety at hver enkelt aktør vil få sine egne kvoter.

Erling Johansen er seksjonsleder i Fiskeridirektoratet region nord og sier til Fiskeribladet at retningslinjene for tildeling av turistkvoter vil bli justert for 2020.

- Vi har ikke enda landet på hva endringen vil innebære, men vil komme tilbake med dette i god tid før jul, sier Johansen.

- Handler dette om at en aktør tar så stor del av totalkvoten?

- Det vil jeg ikke si noe om. Jeg tror uansett de innrapporterte tallene taler for seg selv, sier Johansen.

Han påpeker at det er direktoratet selv som har bedt om en økning på 60 prosent fra 2019 til avsetning for turistfiskebedriftene. Årsaken er at man vil unngå fangsttoppen, som næringa opplevde i sommer.

- Vi så at kvoten ble oppfisket tidlig i år. Det vil vi selvsagt unngå skjer til neste år, sier Johansen.

Selskapene kjøper kongekrabbe

For å sikre differansen mellom det turistfiskeselskapene fangster selv, og det de faktisk trenger av kongekrabbe, kjøper selskapene kongekrabbe hos de kommersielle aktørene.

- Du kan selv tenke deg hva som skjedde hos oss etter at Fiskeridirektoratet stengte turistfiske i juli etter at totalkvoten var fisket opp. Da har jeg plutselig mange ansatte som jeg ikke kan benytte meg av - noe som er kjedelig for oss alle. Vi må dermed kjøpe kongekrabbe til en pris som gjør at vi tjener langt dårlige enn tidligere, stikk i strid med det vi har vært lovet, sier Sollie. 

Han mener at dersom Fiskeridirektoratet innfører reguleringer som hemmer selskapets utvikling enda mer, som igjen fører til at selskapet taper marginer, så settes mange arbeidsplasser i fare i Kirkenes. 

zoomLEVER AV TURISME: Roar Bekkelund på havna i Vadsø, hvor han har skapt levebrød av kongekrabbeturisme.
LEVER AV TURISME: Roar Bekkelund på havna i Vadsø, hvor han har skapt levebrød av kongekrabbeturisme.

Vil kombinere kommersielt fiske med turisme

Roar Bekkelund mener det er bra at turistfiskeaktørene nå får mer kvote for 2020. Han påpeker likevel at når fiskerne, som han deler vågen med i Vadsø, til sammenligning bare får 200 kroner kiloet i førsteomsetning i det kommersielt kongekrabbefiske, så mener han bestanden utnyttes lite bærekraftig. 

Bekkelund foreslår derfor at man i større grad bør legge til rette for at fiskerne kan kombinere kommersielt fiske etter kongekrabbe, med turistfiske.

- Hadde disse fiskerne fått lov å ta med seg turister ut, tror jeg vi virkelig ville sett hvordan kongekrabben kunne skapt omsetning i lokalsamfunnene våre, mener Bekkelund.

Han understreker at en slik ordning vil gi endringer både for fartøyene, ny utforming av regelverket og økt kontroll.

- Om noen er interessert i å forsøke å satse sammen med meg er det bare å ta kontakt, inviterer Bekkelund. 

Et forbilde for turistfiskenæringa

Både Bekkelund og Sollie har fulgt med i sommerens debatt om turistfiskenæringa. I motsetning til fisk, så er det ulovlig å ta med seg så mye som en eneste kongekrabbe ut av landet for turister som kommer på besøk til Norge. 

Bekkelund og Sollie mener begge at lønnsomheten for kongekrabbefiskerne vise at dette er fult mulig å få til uten utførselskvoter for turister. 

- Det skulle ikke vært lov å ta en eneste spord med ut av landet, mener Sollie. 

Han tror at et totalforbud for utførsel av sjømat vil endre turistsegmentene som kommer til Norge, og gi økt lønnsomhet i turistfisket på sikt. 

zoomOversikten viser turistoperatører som har rapportert inn kongekrabbefangster i 2018 og 2019 og totalomsetning for selskapene. Øyvind Sollid eier og er daglig leder for de to selskapene øverst på lista. Kilde: Fiskeridirektoratet og Proff.no
Oversikten viser turistoperatører som har rapportert inn kongekrabbefangster i 2018 og 2019 og totalomsetning for selskapene. Øyvind Sollid eier og er daglig leder for de to selskapene øverst på lista. Kilde: Fiskeridirektoratet og Proff.no
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.