VIKTIG: Skal kystfisket bestå, må føringstilskuddet videreutvikles.Ill.foto: Jon Eirik Olsen
VIKTIG: Skal kystfisket bestå, må føringstilskuddet videreutvikles.Ill.foto: Jon Eirik Olsen

- Føringstilskudd for fisk er viktig for mange lokalsamfunn, og må videreutvikles

Fylkestinget i Nordland vedtok etter forslag fra SV en uttalelse med krav om at føringstilskudd for fisk må beholdes og videreutvikles.

Leserinnlegg
Skrevet av31. oktober 2019 05:00

Dette tilskuddet har som formål å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur, og bidra til at ressursene utnyttes også i områder hvor det ikke er fiskemottak og foredling. Regjeringen Solberg vil i forslag til statsbudsjett legge om føringstilskuddet, og fjerne bevilgningene slik at fiskesalgslagene må bruke inndratte midler til å betale bl.a. frakttilskudd. Dette er et svært uheldig grep som vil sentralisere sjømatnæringa og gjøre det vanskelig å drive kystfiske for dem som bor langt fra et fiskemottak.

zoomChristian Torset, leder Nordland SV
Christian Torset, leder Nordland SV

God samfunnsøkonomi

Kurt Atle Hansen møtte på fylkestinget som vara for Aase Refsnes, og han fremmet saken.

- Økt fokus på klimautslipp i markedet gjør det nødvendig å se kritisk på hvordan fiske foregår. Regjeringen sier de ønsker både bosetting langs kysten og tilgang på fersk fisk med lave klimautslipp. Da er det god samfunnsøkonomi gi støtte til transport av fisk fra lokale mottak og til nærmeste foredlingsanlegg, sier Kurt Atle Hansen. Og han fortsetter:

- Dette bidrar til at fiskerne fortsatt kan bo på steder uten foredlingsanlegg, og at det blir viktige arbeidsplasser lang den lange Nordlandskysten. Hvis den minste fiskeflåten mister mulighet til avsetning av fangst pga. lang gangvei til levering, så fører det til at bosetting sentraliseres til større havner med mottak hele året. Dette gir både tapt miljøfordel og mindre utnytting av marginale arter. I tillegg vil stengte fiskemottak kunne svekke lokale næringsmiljø, og tvinge flere til å flytte. 

Reduserer klimautslipp

Ordningen med føringstilskudd er evaluert av Vista Analyse 2017, og de fastslår at tilskudd til frakt av fersk fisk til mottaksanlegg bidar godt til bosetting. Dette tilskuddet utgjør rundt 20 mill. årlig, og uten dette mister vi de minste fartøyene som må gå lange veger over værutsatte farvann for å levere fangsten.

Samtidig er det behov for videre utvikling av ordningen. Nordland fylkeskommune har som mål å redusere klimautslippene med 30 prosent innen 2022. Bærekraftig høsting av havets ressurser skal både kunne gi bosetting og verdiskaping. Videreføring av frakttilskudd for fisk til foredlingsanlegg bør kombineres med tiltak som bidrar til mer miljøvennlig og kretsløpsbasert høsting, transport og foredling av kystens ressurser.

Kurt Atle Hansen er glad for at fylkestinget har stilt seg bak kravet om utvikling føringstilskuddet, som også gir mange viktige tilleggseffekter.

- Tilgang på fersk sjømat året rundt fra lokale anlegg er viktig for gode lokalsamfunn, og mange reislivsanlegg har kortreist mat og kystkultur som basis for videre næringsutvikling.

Nordland fylkesting sier i uttalelsen at ordningen med frakttilskudd for fisk har stor samfunnsmessig betydning i små kystsamfunn, og har fungert som et godt spleiselag mellom fiskesalgslag, kommune, fiskere og fiskeribedrift. Dette er det mange eksempler på langs kysten. Fylkestinget ber om at ordningen videreføres og utvikles videre for å bli mer treffsikker i forhold til klimamålene.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Bli slank, smart og lev lenge

Kommentar
19. september 2020 12:59

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.