TØFFE TIDER I VENTE: Havvindmøller kan føre til vanskelige tider for sjøfugler.Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile
TØFFE TIDER I VENTE: Havvindmøller kan føre til vanskelige tider for sjøfugler.Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile

Regjeringen ønsker havvindmøller i et av de mest fuglerike områdene. Forskere er bekymret

Norsk institutt for naturforskning (Nina) ser alvorlig på konsekvensene for sjøfuglene med regjeringens vindmølle-planer til havs.

Miljø
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
1. november 2019 05:00Oppdatert:
1. november 2019 10:44

Nina har nå levert sin høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets (OED) forslag om å åpne områdene Sandskallen-Sørøya Nord, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for vindkraftutbygging.

Mer kunnskap nå

Det kunnskapsgrunnlaget instituttet har i dag om hvilke konsekvenser en vindmøllepark vil ha for sjøfugl, er langt større enn den var da de i 2012 vurderte dette spørsmålet for Norges vassdrag- og energidirektorat, NVE i en strategisk konsekvensutredning. Det sier forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen i Nina.

Det er den strategiske konsekvensutredningen til NVE som ifølge OED er departementets utgangspunkt for åpning av de tre områdene.

zoomForskningsjef Svein-Håkon Lorentsen i Nina.
Forskningsjef Svein-Håkon Lorentsen i Nina.

Lorentsen sier at i 2012 skrev Nina at de samlede konsekvensene for de tre områdene var forventet å være lave.

- Dette gjaldt kun i forhold til sjøfugl, og med kunnskapsgrunnlaget vi hadde da, sier han.

Konsekvensutredning må til

Lorentsen skriver i en epost til Fiskeribladet:

«Dagens kunnskap er vesentlig oppdatert slik at de antatte konsekvensene, spesielt hvis man også inkluderer trekkende fugler, nok vil vurderes å være høyere.»

Lorentsen sier at han vil understreke at Nina i dag ikke sier nei til havvindmølleparker i de tre områdene, men at hvis en ønsker å gå videre med å plassere vindmøller i de tre områdene, må det gjøres grundige konsekvensutredninger.

zoomSÅRBAR: En havvindmøllepark utenfor Sørøya i Vest-Finnmark kan få negative konsekvenser for blant annet Lomvien (bildet).
SÅRBAR: En havvindmøllepark utenfor Sørøya i Vest-Finnmark kan få negative konsekvenser for blant annet Lomvien (bildet).

Høgere risiko

I Nina sitt høringsinnspill til OED skriver Nina blant annet dette om Sandskallen-Sørøya Nord:

«Med dagens kunnskap vil vi betegne området som et område der risikoen for konflikter med sjøfugl og trekkende fugl vil kunne være høye. Det er således behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for dette området.»

Om de to områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, skriver Nina blant annet:

«I NINA Rapport 825 (Lorentsen et al. 2012) og NINA Minirapport 390 (Lorentsen et al. 2012) ble det konkludert at de forventede konsekvensene for sjøfugl ville være lave for områdene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II. Nye data fra SEATRACK-programmet tyder imidlertid på at begge områdene kan ha betydning for sjøfugl utenom hekketiden, dvs. i trekktidene vår og høst og i vinterhalvåret.»

Kunstige rev

Lorentsen sier til Fiskeribladet at Nina nå vet mer om hvordan sjøfugl bruker områdene som OED nå ønsker å legge til rette for havvindmølleparker.

- Vi vet mye mer nå om hvor sjøfuglen finner mat, trekkrutene deres og potensialet for konflikt enn vi gjorde i 2012, sier han.

Lorentsen sier videre at Nina også vet mye mer om hvor sjøfuglen er om vinteren. Han sier at faste havvindmøllinstallasjoner også får utilsiktede konsekvenser.

- De danner på en måte kunstige rev som sjøorganismer setter seg på. Dermed kan det tiltrekke seg sjøfugl som igjen står i fare for å bli drept av vindmøllene, sier han.

Mange arter

Selv om en nå vet mer om sjøfugl en kun for få år siden, ønsker Nina seg mer kunnskap. Instituttet oppfordrer myndighetene om å sette inn en omfattende kartlegging av fugletrekk langs Norskekysten før det giskonsesjon til nye vindkraftverk både på land og til havs.

Nina beskriver Sandskallen-Sørøya Nord som et svart rikt sjøfuglområde med mange arter i sitt høringssvar:

«Dette området ligger i et av de rikeste sjøfuglområdene i Vest-Finnmark, med et grunnere havområde som strekker seg ut fra nordenden av Sørøya. Det er tre sjøfuglkolonier tett på området, og mange i nærheten. De to nærmeste er Bondøya og Lille Kamøya, begge med betydelige bestander av lunde, lomvi, alke, toppskarv og krykkje, samt mindre bestander av bl.a. teist, storskarv, gråmåke, svartbak og trolig havsvale.»

Havvindmølleparker på høring

  • Olje- og energidepartementet, OED, sendte 2. juli på høring forslag om å åpne tre havområder for fornybar energiproduksjon, havvindmølleparker.
  • Åpning av områder betyr at det er mulig å søke om konsesjon til storskala vindmølleprosjekter.
  • OED foreslår å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen - Sørøya Nord.
  • Departementet ønsker også innspill på Sørlige Nordsjø II.
  • Høringsfristen er satt til fredag 1. november.
( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.