UTFORDRER: Leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), skal delta på landsmøtet i Norges Fiskarlag som starter i Trondheim i morgen. Han utfordrer Fiskarlaget til å være mer aktiv i CO2-avgiftssaken.Foto: Ida von Hanno Bast
UTFORDRER: Leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), skal delta på landsmøtet i Norges Fiskarlag som starter i Trondheim i morgen. Han utfordrer Fiskarlaget til å være mer aktiv i CO2-avgiftssaken.Foto: Ida von Hanno Bast

Pollestad: - Fiskarlaget er barnslig naive som tror på regjeringens CO2-kompensasjon

Norges Fiskarlag er svært opptatt av et føringstilskudd på 23 millioner kroner. Men de godtar CO2-avgifter som på sikt vil koste dem 250 millioner kroner årlig, mener Geir Pollestad (Sp).

Politikk
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
29. oktober 2019 20:02

Pollestad, som er leder i Stortingets næringskomité, finner det merkelig at Fiskarlaget ikke er mer opptatt av virkningene som en CO2-avgift kan få på kostnader og utviklingen i fiskeflåten. Han viser til høringssvaret som Fiskarlaget ga til varselet om økte avgifter, og mener de er for godtroende til regjeringens opplegg om at avgiften skal kompenseres.

- Vi er ikke naive, men stoler på de løfter som blir gitt fra storting og regjering, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Barnslig naiv

- Fiskerlaget har i prosessen vært barnslig naive og stolt altfor mye på kompensasjonsordningen, mener Pollestad som viser til ulike høringer der Fiskarlaget har stilt seg altfor lite kritisk, etter hans mening.

- Kompensasjonsordningen vil fort gå over. CO2-avgiften vil fortsette å øke, hevder han og mener det vil gå ut over viktige fiskeripolitiske mål, som for eksempel helårs fiskeaktivitet.

- Et fiske i oktober medfører at fiskeflåten må gå langt for å fange fisk. Konsekvensen av økte drivstoffkostnader vil være at slike fiskerier ikke lenger er lønnsomme, mener han og viser til at Sp har programvedtak på at de vil beholde redusert sats. 

En finte

Pollestad er overrasket over hvor lite debatt det er rundt CO2-avgiften.

- Alle er opptatt av føringstilskuddet. Det er bra. Men er det en finte fra regjeringen for å rulle inn en økt avgift på hundrevis av millioner i det stille, spør han og mener svaret er ja.

Pollestad viser til at Senterpartiet (Sp) har programvedtak på at vi vil beholde redusert sats. Han er overrasket over hvor lite debatt det er om denne saken nå. Han mener Fiskarlaget må kreve en permanent kompensasjon av CO2-avgiften.

- Konsekvensene av økte CO2-avgifter for fiskeflåten er ikke utredet, sier han og mener Fiskarlaget ikke har innsett at den sittende regjeringens mål er å avgiftsbelegge både fiskeriene og jordbruket.

Sp-politikeren mener flåten heller bør stimuleres til reduserte utslipp gjennom gunstige ordninger for mer driftsøkonomiske fartøyer.

Fisk er klimavennlig

Han stiller seg imidlertid tvilende til at økte CO2-avgifter på primærnæringene vil redusere klimautslippene. Økte avgifter kan kanskje bæres av de store fiskefartøyene, som kan justere skrog og fremdrift gjennom nybygg.

- Men mange fiskere vil ikke klare å regne inn økte CO2-kostnader i et nybygg, mener han og viser til en økning på en krone per liter i økte drivstoffkostnader for fiskeflåten med full CO2-avgift. 

Fiskerinæringens bidrar allerede i dag til reduserte klimautslipp, mener Pollestad, og viser til at mat fra havet har et svært lavt klimaavtrykk. Han mener at regjeringens forslag til å ta bort føringstilskuddet vil virke i motsatt retning.

- Dette tilskuddet fører til at båtene har kortere avstand til mottakene, sier han og mener heller enn å skattlegge fiskeriene mer, bør regjeringen ta klimakuttene der det monner mest, som i oljenæringen, utviklingen av nye energiformer og forbedret oppvarmingstiltak.

Ikke riktig

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen kjenner seg ikke igjen i Pollestads påstander.

- Dette er ikke riktig. Da Fiskarlaget aksepterte en avgift var dette under forutsetning om en full kompensasjon, sier Ingebrigtsen.

zoomKjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

- Dette var også forutsetningen for det utvalgsarbeidet som vi deltok i. Når regjeringen nå signaliserer at kompensasjonen skal fases ut, så er dette et brudd på de forutsetningen som vi var forespeilet, sier han.

Utvalgsarbeidet Ingebrigtsen viser til er en rapport utarbeidet av et partssammensatt utvalg nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 om «Klimatiltak og virkemiddel i fiskeflåten». 

I en høringsuttalelse til denne rapporten sier Norges Fiskarlag seg svært tilfreds med at regjeringen fremhever at eventuell økt CO2-avgift for fiskeflåten skal ses i sammenheng med kompenserende tiltak, og at utvalget også har tatt hensyn til dette i sine tilrådninger. 

- Fiskarlaget mener at utvalgets rapport underbygger at kompenserende tiltak er nødvendig, vises det til i høringsuttalelsen.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.