IKKE FORENLIG: Det foreslåtte området for havvindmøller, Utsira Nord, er også en del av Luftforsvarets øvingsfelt END 253 Utsira. Forsvarsdepartementet mener en havvindmøllepark i området ikke er forenlig med forsvarets aktivitet.Illustrasjonsfoto: Martin Giskegjerde/Forsvaret
IKKE FORENLIG: Det foreslåtte området for havvindmøller, Utsira Nord, er også en del av Luftforsvarets øvingsfelt END 253 Utsira. Forsvarsdepartementet mener en havvindmøllepark i området ikke er forenlig med forsvarets aktivitet.Illustrasjonsfoto: Martin Giskegjerde/Forsvaret

Forsvaret: Sameksistens mellom havvindmøller og forsvarets øvingsfelt er ikke mulig

Fiskerne har allerede protestert heftig, og nå kommer Forsvaret på banen. De ønsker heller ikke at området Utsira Nord settes av til havvindmøller.

Miljø
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
29. oktober 2019 10:45Oppdatert:
29. oktober 2019 10:53

Forsvarsdepartementet mener at en vindmøllepark i det aktuelle området ikke er forenlig med forsvaret øvings- og skytefelt der. Forsvarets motstand mot Olje- og energidepartementets, OED, sine planer om å sette av Utsira Nord til havvindmølleutbygging går fram i Forsvarsdepartementets høringsinnspill til OED sitt forslag.

Utsira, Sandskallen og Sørlige Nordsjø

OED sendte i sommer på høring forslag om å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya Nord til havvindkraftproduksjon. I tillegg ønsker departementet innspill på området Sørlige Nordsjø II.

Havvindmølleområder

Olje- og energidepartementet, OED, sendte 2. juli på høring forslag om å åpne tre havområder for fornybar energiproduksjon, havvindmølleparker.

Åpning av områder betyr at det er mulig å søke om konsesjon til storskala vindmølleprosjekter.

OED foreslår å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen - Sørøya Nord.

Departementet ønsker også innspill på Sørlige Nordsjø II.

Høringsfristen er satt til fredag 1. november.

I sitt høringsinnspill har ikke Forsvarsdepartementet innvendinger på områdene Sørlige Nordsjø II og Sandskallen - Sørøya Nord.

Departementet mener at havvindmølleparker i disse områdene ikke får noen negative konsekvenser for forsvarets øvingsaktiviteter.

Derimot vil havvindmøller i området Utsira Nord være til hinder for forsvaret.

Skytefelt

Området Utsira Nord ligger vest av Haugalandet, og strekker seg i retning nord-sør fra Bømlafjorden til Boknafjorden. Med en gjennomsnittsdybde 267 meter, egner området seg kun til flytende vindkraftteknologi, skriver OED i sitt høringsnotat.

I høringsnotatet er det et eget punkt som omhandler forsvarets øvings og skytefelt. Utsira Nord, som OED har foreslått som et område for vindkraftutbygging, overlappes delvis med Luftforsvarets øvingsfelt END 253 Utsira.

Konsekvensutredning

Under punktet, øvings og skytefelt, i høringsnotater refereres det til en såkalt strategisk konsekvensutredning som NVE gjorde for noen år siden av blant annet en vindkraftutbygging av Utsira Nord.

I høringsnotatet står følgende om denne: «I NVE si strategiske konsekvensutgreiing er denne arealkonflikten vurdert slik at ei realisering av vindkraftprosjekt i Utsira Nord ikkje vil redusere funksjonen til Forsvaret sin infrastruktur.»

Forsvarsdepartementet uenig med OED

Dette er Forsvarsdepartementet uenig i og skriver i sin høringsuttalelse: «Departementet er ikke enig med NVEs konklusjon i den strategiske konsekvensutredningen om at en realisering av vindkraftutbygging i Utsira Nord ikke vil redusere funksjonen til Forsvaret. Departementets syn er også at sameksistens mellom vindkraft og Forsvarets øvings- og skytefelt ikke er mulig. Forsvarsbygg har i sin høringsuttalelse også vist til at sameksistens mellom faste installasjoner i form av vindkraftturbiner og Forsvarets skytefelt ikke er mulig.»

Forsvarsdepartementet peker i sitt høringssvar på en mulig løsning å flytte Luftforsvarets skyte- og øvingsfelt END 235 Utsira til et tilsvarende område.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.