ULOVLIG UTFØRSEL: Tollvesenet har avdekket at de fleste som tar fisk ut av landet har vært ved lovlige anlegg. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har sendt på høring forslag til strengere regelverk.Foto: Bent-Are Jensen
ULOVLIG UTFØRSEL: Tollvesenet har avdekket at de fleste som tar fisk ut av landet har vært ved lovlige anlegg. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har sendt på høring forslag til strengere regelverk.Foto: Bent-Are Jensen

Høring om turistfiske: Vurderer om kun fisk fra registrerte anlegg kan tas ut av landet

Nå gjør fiskeri- og sjømatministeren som lovet. Både utførselskvote og annet regelverk i turistfiske-næringen skal nå opp til vurdering og tiltak skal ut på høring.

Frida Brembo-Egilsrud
27. oktober 2019 19:02

Tidligere denne uken møtte fiskeri -og sjømatminister Harald Nesvik organisasjonene tilknyttet turistfiskenæringen.  Dette for å drøfte tiltak etter sommerens mange oppslag om kriminalitet og lite kontroll med næringen. 

Forslag om å forby utførsel

Et av forslagene som ble diskutert på møtet, var at bare turister som har vært ved et registrert anlegg skal få lovt å ta fisk ut av landet. Dette til tross for at tollvesenet sier at de fleste som blir stoppet med for mye fisk har vært tilknyttet et registrert turistfiskeanlegg. Og at det foregår organisert kriminalitet knyttet til næringen.

Nesvik svarer følgende på e-post til Fiskeribladet:

- En slik endring vil først og fremst sikre at man unngår utførsel av fisk fra alle personer, bortsett fra gjester som har oppholdt seg ved et registrert anlegg. Dette vil ansvarliggjøre aktørene i enda større grad - til å ta vare på fordelen av å kunne tilby lovlig utførsel av fisk for sine gjester. Dette i kombinasjon med en strengere håndheving av brudd på regelverket, tror jeg kan være en viktig justering. 

zoomFORSLAG: Nå kan det bare bli lovlig for turister som har vært ved registrerte anlegg å ta med seg fisk over grensen. Men kanskje ikke i denne formen, da ministeren også vil ha diskusjon om svinn. 
FORSLAG: Nå kan det bare bli lovlig for turister som har vært ved registrerte anlegg å ta med seg fisk over grensen. Men kanskje ikke i denne formen, da ministeren også vil ha diskusjon om svinn. 

Strengere håndheving

Nesvik tror derimot ikke at en lovendring som dette vil gjøre næringen mer attraktiv for organiserte kriminelle, men at det samtidig må ses på håndheving av reglene for registrering. 

- Jeg er opptatt av en strengere håndheving av brudd på reglene forbundet med å være et registrert turistfiskeanlegg. Det vil være avgjørende for å oppnå en bedre situasjon. Jeg mener det er et helt annet spørsmål om organiserte kriminelle i det hele tatt er interessert i å registrere seg gjennom lovlige kanaler, sier Nesvik i en e-post. 

Også leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen er positiv til forslaget. 

- Jeg synes forslaget høres bra ut. Det er sterkt beklagelig at det er organisert kriminalitet også i de registrert anleggene og derfor forutsetter en slik lovendring at vi når målet. Hvis ikke må man se på enda flere tiltak, sier Ingebrigtsen til Fiskeribladet. 

Fikk sagt sitt

Ingebrigtsen forteller at organisasjonen har vært helt tydelig på at det trengs et strengere regelverk og at de fikk uttrykt sin bekymring for de kystnære artene i møtet. 

- Vi var tydelige på at det må komme et strengere regelverk raskt, også når det gjelder rapporteringssystemet. Vi vet at uer som blir sluppet ut igjen dør og kysttorskbestanden er i fare, og dette er arter turistene i dag får lovt å fiske på. Det er veldig mange anlegg som ikke rapporterer inn i det hele tatt. Hvis dette hadde vært fiskeflåten hadde det blitt tatt affære, og det mener vi må gjøres også i turistfiskenæringen, sier Ingebrigtsen. 

zoomKjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

- Jeg synes det var et godt møte. Vi har lenge etterlyst et strengere regelverk og at det endelig ble tatt initiativ til et møte, synes vi er veldig bra. Situasjonen i dag er helt uholdbar. Det er gjort noe, men med det regelverket vi har, når vi ikke målet, tilføyer Ingebrigtsen. 

Bør fisken veies rund?

Ministeren sier at det ikke er besluttet om det blir tatt hensyn til ulike kystnære arter, som Ingebrigstsen er inne på, men at det vil bli sett på tiltak knyttet til svinn og miljøkriminalitet.  

-  Spesielle hensyn til enkelte fiskearter kan være en del av vurderingene knyttet til regler om turistfiske. Det er ikke besluttet ennå.

- Jeg er opptatt av at vi ikke skal la noe av ressursene vi høster gå til spille. Etter at vi har høstet, sløyd og filetert må vi ta vare på det som kan brukes til mat gjennom hele verdikjeden. En mulighet er å se nærmere på utførselskvoten, og hvorvidt kiloene skal veies i filet eller i annen tilstand. Vi skal ha så lite svinn som mulig, påpeker Nesvik. 

Manglende kunnskap

Leder i organisasjonen Yesseafishing Gunnar Almlid, forteller at også han mener det var et godt møte. 

- Vi synes det er positivt at ministeren samler en slik forsamling. Vi mener at det meste av støyen som har vært rundt turistfiske er manglende kunnskap og åpenhet om næringen, og det fikk vi sagt i møtet, sier Almlid til Fiskeribladet. 

Med det mener han at omdømmet til næringen er dårlig på feil grunnlag. Han mener det ikke er fryktelig mye penger å tjene ved å drifte turistfiskeanlegg, i tillegg er det de færreste turister som tar med seg mer enn lovlig mengde fisk ut av anlegget. Likevel ser lederen problematikken i næringen og ønsker en endring. 

Setter krav til egen næring

-  Ministeren sa at han ville ordne opp i næringen, og at det skulle skje relativt raskt. Innspill skulle leveres innen 2 uker og vi blir å foreslå tiltak innen fristen, sier Almlid. 

Han vil ikke si alle konkrete innspill organisasjonen vil komme med, men nevner at næringen ønsker at det blir satt krav til å bli et registrert anlegg. For eksempel en løyve for å drive sjøfisketurisme. 

zoomDaglig leder Gunnar Almlid.
Daglig leder Gunnar Almlid.

Organisasjonen mener at rapporteringskravet må opprettholdes, men at det må være klare sanksjoner for bedriftene som ikke etterlever kravet. Og at rapporteringen må gi et tall for hvor mye næringen tar opp og at tallene skal presenteres etter hver sesong. 

- Vi skal ha møter rundt om i landet de neste ti dagene. Og vil etter det levere en liste med innspill til ministeren, sier Almlid. 

Nesvik sier til Fiskeribladet at han ikke vil utdype konkrete forslag utenom det som allerede er kommet frem, før han har gått gjennom innspillene fra næringen. 

- Vi har bedt om innspill fra næringen raskt nå i etterkant av møtet , og vil komme tilbake til de konkrete forslagene innen kort tid, sier Nesvik. 

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.