PÅ BALLEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) forsikrer i dette innlegget at han er på ballen når det gjelder tiltak for å berge villaksen.Pressefoto
PÅ BALLEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) forsikrer i dette innlegget at han er på ballen når det gjelder tiltak for å berge villaksen.Pressefoto

- Jeg er på banen for å redde villaksen

Det er grunn til å være bekymret for villaksen. Miljøforvaltningen har gjort viktige grep med å innskrenke fisket mange steder, og regjeringen gjør mye for å styrke villaksbestandene.

Leserinnlegg
Skrevet av12. oktober 2019 10:01

Fiskeribladet har en sak om villaksen 3. oktober der Norges Jeger- og Fiskerforbund ber meg komme på banen for å redde villaksen. Jeg er på banen allerede. Vi gjør mange tiltak for å ta vare på villaksen og sikre bestandene av denne viktige arten som Norge har et spesielt ansvar for. 

Genbank og kalking

Regjeringen har fått på plass en genbank for bestandene av villaks og sjøørret i Hardanger som er under bygging på Ims i Rogaland og vil stå ferdig i 2020. Det brukes 70 millioner kroner på dette.

Vi bruker hvert år store ressurser på kalking i forsurede vassdrag og på å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Nå gjenstår det bare kun to regioner for gyro-behandling - Drivaregionen og Drammensregionen. I Driva er det bygget en fiskesperre som første fase i å bekjempe gyro-parasitten der.

I år har vi hatt en forsterket innsats mot pukkellaks, som er en fremmed, uønsket art med toårig livssyklus. Innsatsen i år gir oss viktig informasjon for å kunne stå best mulig rustet når neste bølge av pukkellaks kommer om to år.

Hindre ulovlig fiske

Ulovlig laksefiske er et stort problem. I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi derfor 5 millioner kroner ekstra til Statens naturoppsyn til økt oppsyn for å hindre ulovlig fiske. Det har også i år vært en styrket innsats på dette området på 3 millioner kroner.

Vi arbeider også med å forsterke lovverket mot ulovlig fiske, og flere forslag har vært på høring. Et forslag er å øke strafferammen for grovt ulovlig fiske fra to til fem års fengsel. Det er også foreslått nye regler for midlertidig beslag i redskap og varig inndragning av redskap, og gebyr for brudd på loven.

Nei til vassdragsutbygginger

Vi har dessuten sagt nei til vassdragsutbygginger av hensyn til villaksen. Hjartås kraftverk i Rana kommune ble avslått i oktober 2018, blant annet med vekt på at Ranaelva er et nasjonalt laksevassdrag. Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune ble også avslått, og hensynet til villaksen var en av årsakene til avslaget.

Lakselus, sykdom og rømt oppdrettsfisk er andre problemer for villaksen. Vi må forvente en teknologisk utvikling i havbruksnæringen. I Granavolden-plattformen sier regjeringen at vi vil øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling i havbruksnæringen. Dette er viktig for å bekjempe lakselus, sykdomsspredning og rømming.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...