STANSER: - Regjeringens forslag, som innebærer at den vedvarende utviklingen, der driftsgrunnlaget stadig plasseres på større fartøy, nå stanser, skriver fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i et debattinnlegg.Foto: Jon Eirik Olsen
STANSER: - Regjeringens forslag, som innebærer at den vedvarende utviklingen, der driftsgrunnlaget stadig plasseres på større fartøy, nå stanser, skriver fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i et debattinnlegg.Foto: Jon Eirik Olsen

Nesvik: - Ribbes kvotegruppen 15-21 meter i kvotemeldingen?

Fiskeribladet skrev 9. september at dersom regjeringen får gjennomslag, vil 98 båter i flåtegruppen sitte igjen som tapere. Jeg synes det er viktig at denne fremstillingen nyanseres noe.

Leserinnlegg
Skrevet av12. september 2019 12:06

I 2002 ble den såkalte Finnmarksmodellen innført. Den delte fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper inn i fire hjemmelslengdegrupper med grenser på 10, 15, 21 og 28 meter. Formålet var å unngå utilbørlig konkurranse mellom store og små fartøy som fisket på samme gruppekvote. 

Satt under press

Disse lengdegruppene ble snart satt under press. Ett eksempel på det var et nybygd fartøy tett på 28 meter, der det ble argumentert for at fartøyets bevegelser i sjøen kunne føre til havari om dette ikke ble tillatt forlenget. I februar 2008 ble kystflåtens 28-meters lengdegrense avviklet og erstattet med lasteromsgrense. Den minste gruppen ble endret i juli 2007 da fartøy ned til 11 meter, fikk tilgang på strukturkvoteordningen. Det førte til at Finnmarksmodellens minste gruppe ble justert fra 10 til 11 meter.

Tilpasninger over tid 

Skiftende regjeringer har etter press fra næringsorganisasjonene lagt vekt på at det skulle være frihet i fartøyutforming. Fartøyene har derfor over tid fått en faktisk lengde som kan avvike fra den gruppen de henter sitt kvotegrunnlag fra. Fartøy kan altså ha en hjemmelslengde, og en reell lengde, som ikke lenger er lik. 

Denne regjeringen har i kvotemeldingen lagt opp til en innstramming i denne praksisen. Ikke fordi vi er imot at det skal være en frihet i utformingen av fartøy, men fordi en utvikling mot stadig større fartøy viser at de minste fartøyenes fortrinn ved å fiske kystnært på mange ulike bestander over tid svekkes. 

Det gir også større konkurranselikhet. Ulik overregulering blant fartøy med lik hjemmelslengde er både kompliserende og konkurransevridende. Regjeringen er også opptatt av at kvotesystemet må kunne forstås for å kunne debatteres. Dagens system er blitt til gjennom tilpassinger for å imøtekomme behov som der og da syntes rimelige, men som i sum gjør kvotesystemet komplisert og svært uoversiktlig. Regjeringen har derfor valgt å legge frem en rekke forslag til forenkling.

Differensiert flåte

Regjeringen mener at det i et nytt kvotesystem er viktig med en differensiert flåte. En reell gruppeinndeling er derfor viktig. Dagens gruppeinndeling på 11, 15 og 21 meter foreslås opprettholdt. Men fartøy må innplasseres i den gruppen de tilhører etter lengde på fartøyet for at dette skal gi mening. Gruppekvotene må også kunne ligge fast over tid. Det innebærer at fartøyeier må selge seg ut og kjøpe seg inn i en ny gruppe ved anskaffelse av et større eller mindre fartøy en det gruppen omfatter. Dette vil gjøre at kartet stemme overens med det terrenget. Det er nødvendig etter mange år med tilpasninger.

Fulgt opp med instruks

I stortingsmeldingen drøftes konsekvensene av dette. Der vises det blant annet til at mange fartøy som tidligere var under 21 meter, over tid er blitt lengre enn 21 meter. Det skyldes ikke en dramatisk endring som følge av kvotemeldingen, men en tilpasning som har skjedd over tid. For å hindre videre utflytting, er forslaget fulgt opp med en instruks som skal hindre tilpassing gjennom forlengelse, til Stortinget endelig har besluttet hva som skal være kystfiskeflåtens rammebetingelser

Opprydning

Stortinget avgjør Regjeringens forslag, som innebærer at den vedvarende utviklingen, der driftsgrunnlaget stadig plasseres på større fartøy, nå stanser. Dette krever en opprydning.

Å ta kvotegrunnlaget fra de fartøy som i løpet av de siste tiår år har vokst ut av opprinnelig gruppe, ville vært et dramatisk grep overfor de det gjelder. De har handlet i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk. Det er derfor uakseptabelt for denne regjeringen å foreslå noe som vil ramme disse så hardt. Regjeringens forslag er nå fremmet Stortinget, så vil det være opp til Stortinget å bestemme hvordan et nytt kvotesystem skal innrettes for å bli mer fleksibelt, effektivt og legitimt. Og ikke minst, enklere.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Fiskebåt driver med avledningsmanøver

Leserinnlegg
20. februar 2020 11:54

Useriøst eller uvitende fra Fiskarlaget Nord

Leserinnlegg
19. februar 2020 11:03

- Stine Akselsens forunderlige verden

Leserinnlegg
18. februar 2020 20:02
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...