SVARER: - Nok en gang er Senterpartiet tydelige på at de er imot. Men hva er dere for? spør fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).Foto: Ola Sand
SVARER: - Nok en gang er Senterpartiet tydelige på at de er imot. Men hva er dere for? spør fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).Foto: Ola Sand

- Mildt sagt en merkelig påstand fra Pollestad

Leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad hevder kvotemeldingen er farlig for fiskere og kystsamfunn. Det er mildt sagt en merkelig påstand.

Leserinnlegg
Skrevet av5. september 2019 09:02

Leder i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad hevder kvotemeldingen er farlig for fiskere og kystsamfunn. Det er mildt sagt en merkelig påstand. Nok en gang er Senterpartiet tydelige på at de er imot. Hva de er for er imidlertid mer tåkete og uklart.

Regjeringens foreslår å etablere en kvotebeholdning. Denne vil bli opprettet for å legge til rette for forenkling av kvotesystemet og for at de som ønsker å få 15 år lenger varighet på sine strukturkvoter skal få en mekanisme for dette. Kvoteandeler tilføres denne kvotebeholdningen etter søknad fra den enkelte, og det er dermed opp til den enkelte fisker å ta stilling til om andeler skal tilføres kvotebeholdningen eller ikke. En slik kvotebeholdning er likevel først og fremst et tiltak for å øke fiskeflåtens bidrag til å betale for næringens forvaltningskostnader.

Bidrag til fellesskapet

 Spørsmålet dreier seg altså hvorvidt næringen i litt større grad skal bidra med å finansiere en del av utgiftene som staten i dag har til for eksempel forskning, forvaltning og kontroll. Hvor store inntekter en slik kvotebeholdning vil kunne bidra med avhenger først og fremst av om tilbudet om forlengelse av strukturkvotene benyttes eller ikke. Beregninger foretatt i meldingen viser at dersom alle søker om å forlenge sine strukturkvoter, vil det kunne gi inntekter på om lag 100 millioner kroner i året. Det til en næring som hadde en eksportverdi i fjor på cirka 33 milliarder kroner. De som har hatt tilgang til å effektivisere sin drift mest, avgir mest. Sjarkfiskeflåten har ikke hatt tilgang til strukturering, og vil dermed ikke betale større bidrag til forvaltningskostnader enn de gjør i dag.

Forenklinger 

Videre hevder Pollestad at meldingen ikke bidrar med forenklinger. Faste kvotefaktorer vil gjøre kvotesystemet enklere og mer transparent. Innføring av en kvoteutvekslingsordning med markedsplass vil være til erstatning for mange særordninger i dagens system, og vil være forenklende og mer effektivt. Strukturkvoteordningen forenkles, blant annet ved at det innføres lik avkortningssats i alle strukturgrupper.

 Regjeringen foreslår også at hjemmelslengde erstattes av faktisk lengde. Det betyr at et fartøy flyttes til de gruppene de etter lengde hører til. Har man en fiskebåt som er 12 meter, men fisker i gruppen under 11 meter, så flyttes man opp til gruppen 11-15 meter.

Trålstigen

 Et viktig forenklingstiltak i kvotemeldingen er som nevnt innføringen av såkalte faste kvotefaktorer. Men skal vi innføre faste fiskekvoter til hvert fartøy, så må vi gjøre noe med trålstigen. Trålstigens intensjon med økt sikkerhet for de minste fartøyene opprettholdes, men med annen innretning.

Regjeringen foreslår i kvotemeldingen en fast fordeling på 68 prosent til kystflåten, og 32 prosent til trålerne. For å ivareta særlig torskeavhengige kystfartøy eller sjarker, foreslår vi en sikringsmekanisme. Hvis den norske totalkvoten for torsk er under 270.000 tonn, kan deler av ekstrakvoteordningen brukes som ekstrakvote til særlig torskeavhengige kystfartøy som fisker kystnært.

Så skal Pollestad ha ros for at han sier han vil jobbe grundig med meldingen når den nå skal behandles i Stortinget. Jeg har hele tiden vært veldig tydelig på at det er viktig å gi næringen gode rammebetingelser gjennom et mer fremtidsrettet kvotesystem, som kan ligge fast over tid. Vi håper derfor på at flere enn regjeringspartiene vil kunne slutte seg til tiltak som kan stå seg over tid. Det fortjener næringen, og det fortjener kysten.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Mulighetene finnes i havet

Kommentar
28. juni 2020 11:02

Debatt: - Hev U-864

Leserinnlegg
27. juni 2020 19:08

Grumsete vann i RAS-produksjon av fisk

Kronikk
27. juni 2020 10:29
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.