Sørgående dagtog ved Skjerstadfjorden mellom Fauske og Bodø. Foto: Bane Nor
Sørgående dagtog ved Skjerstadfjorden mellom Fauske og Bodø. Foto: Bane Nor

Spillet om jernbanen

For seks uker siden var det en fantasi for særinger å se for seg at Nord-Norgebanen skulle bygges.

Leserinnlegg
Skrevet av26. august 2019 11:23Oppdatert:
26. august 2019 11:28

De som har fulgt temaet en stund vet at interessen har vært begrenset til Jernbaneaksjonens informasjonsmøter på Fauske, med tjue mennesker til stede, og ellers kun til situasjoner med overdrevne mengder øl. 

På bare seks uker har hele grunnlaget for diskusjoner om infrastruktur i Nord-Norge imidlertid endret seg. Stadig flere ser at Nord-Norgebanen ikke bare er en mulighet - den er en nødvendighet.

Samiske interesser

Det er i denne situasjonen at jernbanedirektør Kirsti Slotsvik går ut og sier at Nord-Norgebanen trolig blir langt dyrere enn Jernbanedirektoratet har stipulert i sin utredning. Slotsvik understreker vanskelighetene med dype fjorder og høye fjell. Hun sier også at det er «samiske interesser på stort sett det meste som går i åpent landskap».

Slotsvik er sjef for Jernbanedirektoratet som har gjort utredningen hele Norge har diskutert siden 1. juli, så det er åpenbart at hun har en egeninteresse av å forsvare dokumentet. 

Problemet er at diskusjonen har bevegd seg langt forbi dette utgangspunktet. Mange har analysert utredningen, og påpekt dypt problematiske forutsetninger som påvirker både kostnadsbildet, klimaeffekt, størrelsen på naturinngrep og mye annet.

Tid for å holde kjeft

Etter som diskusjonen har rast, har parti etter parti falt på plass, og i mer eller mindre forpliktende formuleringer uttrykt støtte til en videre utredning. Gullstandarden er en konseptvalgutredning (KVU). Den tar for seg alle spørsmål fra bunnen av, og kan se på f.eks. om banen kan bygges på pillarer, hvor stor hastigheten kan/bør være, hva man kan gjøre for å unngå negativ påvirkning på miljø, reinbeiter, artsmangfold og mye annet. Alt tyder på at Stortinget vil vedta å igangsette en KVU, men hvem skal gjennomføre den?

Når et direktorat, eller en hvilken som helst annen faginstans har avlevert en utredning er det tid for å holde kjeft og avvente politisk behandling. I stedet går altså Slotsvik ut og underkjenner sin egen utredning ved å si at «prisen utredningen stipulerer er for lav». En slik uttalelse fremstår som helt åpenbart mer politisk enn fagmessig, og dette reiser et spørsmål mange av oss har stilt oss helt siden vi leste utredningen: Er Jernbanedirektoratet egentlig egnet til å utføre en slik utredning? Ingenting tyder på det.

Kan ikke gi Jernbanedirektoratet oppdraget

For det første har de en historie å forsvare, og vi vet at lukkede fagmiljøer ofte binder seg til masta og insisterer på at de hadde rett sist. For det andre hadde den utredningen de la fram 1. juli så åpenbare mangler at det er grunn til å stille spørsmål ved fagligheten til Jernbanedirektoratet. For det tredje er Jernbanedirektoratet underlagt Samferdselsdepartementet, som er ledet av en samferdselsminister Jon Georg Dale som avviste byggingen av Nord-Norgebanen før utredningen var ferdig, og for det fjerde er direktoratet ledet av en direktør som nå altså har inntatt en utvilsomt politisk rolle.

zoomChristian Torset, leder Nordland SV.
Christian Torset, leder Nordland SV.

Konklusjonen må være at når Stortinget til høsten vedtar en KVU, må den gjennomføres av en uavhengig instans. Det finnes mange svært kompetente fagmiljøer å velge mellom utenfor landets grenser. I motsetning til Jernbanedirektoratet vil de kunne vurdere Nord-Norgebanen uten å skjele til effekten en bygging vil ha på budsjetter, fremtidige prioriteringer, tidligere inngåtte avtaler med Bane Nor osv. 

Disse fagmiljøene opererer internasjonalt, og er derfor også godt kjent med ulike teknologivalg, alternative byggemåter, måter å organisere bygging på osv. Disse fagmiljøene opererer dessuten i konkurranse med andre miljøer, og kan derfor forventes å ha en grad av profesjonalitet i forhold til oppdraget som Jernbanedirektoratet ikke ser ut til å levere. 

Konklusjonen er åpenbar, og bør bli en forutsetning for debatten fremover: For å unngå en politisk styrt prosess kan vi ikke gi Jernbanedirektoratet oppdraget med å gjennomføre en KVU.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...