SAMMEN: Tom-Christer Nilsen (H), Ruth Grung (A) lovet å stå sammen om å fremme vestlandsfiskernes synspunkter og interesser i behandlingen av kvotemeldingen i næringskomiteen i Stortinget, De var også skjønt enige med Fiskebåt-leder Jonny Berfjord om at mye i kvotemeldingen er uavklart.Foto: Nils Torsvik
SAMMEN: Tom-Christer Nilsen (H), Ruth Grung (A) lovet å stå sammen om å fremme vestlandsfiskernes synspunkter og interesser i behandlingen av kvotemeldingen i næringskomiteen i Stortinget, De var også skjønt enige med Fiskebåt-leder Jonny Berfjord om at mye i kvotemeldingen er uavklart.Foto: Nils Torsvik

Fiskebåtrederne er hoderystende til forslaget om kvotebank

Det er et paradoks at alle partiene gikk mot ressursrente før kvotemeldingen kom, mens det den 21. juni ble foreslått å innføre ressursrente, mener Fiskebåt-leder Jonny Berfjord.

Politikk
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
23. august 2019 08:14Oppdatert:
23. august 2019 08:15

Debatten om kvotemeldingen på Fiskebåts Solstrand-seminar kom til å dreie seg mye om statlig kvotebeholdning og ressursrente, men også om uklarheter og uforståelige forslag i meldingen.

Skaper legitimitet

Høyres fiskeripolitiske talsperson Tom-Christer Nilsen, som etter det Fiskeribladet erfarer er den sannsynlige saksordfører for kvotemeldingen i næringskomiteen, sa på sin side at en ordning med statlig kvotebeholdning og proveny, er noe som vil gi legitimitet til kvoteordningene i Norge.

Nilsen viste i sitt innlegg til at det er stadig færre fiskere og fiskebåter som høster av fiskeressursene. Han viste også til at det var først etter at det ble innført individuelle kvoter for fiskebåtene at myndigheten har fått kontroll med utviklingen i næringen.

- De siste årene har forholdene stabilisert seg, men fordelingen av verdiene er annerledes i dag enn den var før, der en stadig større andel av verdiene går til førsteleddet i næringen, sa han.

Mye uavklart

Nilsen legger ikke skjul på at han mener mye er uavklart i forslagene i meldingen, noe han håper de skal skape større klarhet gjennom behandlingen i Stortinget. En av de uavklarte forslagene er hvordan en markedsplass for leie av kvoter skal håndteres.

- Vi vil gjerne diskutere dette mellom partiene, men leieforholdet åpner for at det kan gjøres avtaler mellom partene i fiske, sier han og mener det må være verdier som kan leies ut, ikke mengder, siden det både kan byttes torskekvoter mot torsk, og mot hyse.

En avklaring på hva som feller tilbake til gruppene, må også avklares, mener Nilsen som viste til at leiekvotene skal byttes innad i gruppene. Men det betyr ikke nødvendigvis at strukturkvotene skal gjøre det.

- Dette må vi diskutere politisk, mener han.

I debatten etter innleggene sa Nilsen at det er slike uavklarte forhold i kvotemeldingen som fiskebåtrederne på Solstrand kan øve innflytelse på.

1275 i basistonn

Fiskebåt-leder Jonny Berfjord pekte i sitt innlegg på at et leieforhold der det kan leies inn 50 prosent av kvotene et fartøy har, vil medføre at ringnot vil få et nytt kvotetak på 1275 tonn. .

- Meldingen består av mange uklarheter og nye kommer til underveis, sa han i sin innledning til debatten om kvotemeldingen. 

Dette er noe Fiskebåt vil søke å få avklart med Nærings- og fiskeridepartementet, lovet han og viste til en rekke henvendelser om slike forhold allerede. Blant annet hvordan departementet har beregnet at kvotebeholdningen vil gi 100 millioner kroner i inntekter til staten. Noe han tror er et altfor lavt tall.

Favne bredt 

Å få til en kvoteordning som favner bredt politisk, er også noe fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ruth Grung er opptatt av. Men også hun peker på de mange uavklarte forslagene som ligger i meldingen.

- Det verste ved reaksjonene på meldingen, er at næringen reagerer så gjennomgående negativt på at så mye er uavklart. Men vi sitter i en maktposisjon til å gjøre endringer, og kan ha tett kontakt med næringen som kan få gjennomslag dersom innspillene er samstemte, sier hun.

Ulike meninger

Å få et samstemt innspill kan imidlertid være vanskelig, noe debatten på Solstrand-seminaret viste. Bjarthe Nortun som har en pelagisk tråler mener han vil bli fullstendig overkjørt av langt mer kapitalsterk ringnotredere, dersom de skal konkurrere om de samme leiekvotene.

Ringnot og fabrikktråleier Inge Halstensen viste til Vollstad-dom og forutsigbarhet, og mener at en ressursrente er et brudd på det Eidesen-utvalget la til grunn. Dette utvalget, som utredet et fremtidig nytt kvotesystem, mente at en slik ordning skulle knyttes til noe som gir en bedre lønnsomhet for næringen, viste Halstensen til.

Per William Lie viste til at når næringen har utviklet seg til å bli lønnsom og subsidiefri, vil staten innføre en ressursrente som flere av de politiske partiene har sagt at skal aldri skje. Han ville vite hvordan Høyre og Tom-Christer Nilsen kan stille seg bak et slikt forslag. Noe han bare fikk delvis svar på, der Nilsen viste til sin tilknytning til regjeringspartiene som har lagt frem meldingen.

- Glem konverteringen

Flere av møtedeltagerne ville vite hvor forslaget om å innføre en ressursrente kom fra. Ruth Grung pekte på Finansdepartementet. Hun sa også i debatten etter innleggene at hun var overrasket over at lengden på strukturordningene ble et tema i meldingen.

zoomChristian Halstensen, K Halstensen. Austevoll2016-09-19
Christian Halstensen, K Halstensen. Austevoll2016-09-19

- Jeg har fått tilbakemeldinger fra fiskere om at de var fornøyd med ordningen, sa hun.

Grung fikk bekreftet sitt inntrykk om lengden på strukturordningene av ringnotreder Christian Halstensen. Han var medlem i Eidesen-utvalget som foreslo å sette en umiddelbar stopper for strukturordningene, og la tiden som har gått komme fartøygruppene til gode, mens det gjenstående av strukturperioden komme de som har strukturert til gode.

Halstensen mener nå at strukturordningene bør få fortsette å løpe ut etter hensikten.

- Glem forslaget om konvertering og la strukturkvoteordningen gå videre, sa han og var også klar på hvem som kom med forslaget om ressursrente. 

- Det kom fra embetsverket i departementet, noe som fikk tommelen ned i Eidesen-utvalget og som også Fiskeridirektoratet mente var en dårlig idé, sa han.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.