NAZI: Den tyske ubåten ble senket i 1945 på vei til Japan med kvikksølv til våpenindustrien. Vraket ble funnet av Marinen i 2003. Foto: Illustrasjon: Kystverket
NAZI: Den tyske ubåten ble senket i 1945 på vei til Japan med kvikksølv til våpenindustrien. Vraket ble funnet av Marinen i 2003. Foto: Illustrasjon: Kystverket

Ny omkamp om Fedje-ubåten og kvikksølvet

Samferdselsdepartementet beordrer Kystverket til ny runde om risiko og muligheter for å heve vraket av nazi-ubåten med 70 tonn kvikksølv, torpedoer og ammunisjon.

Miljø
Ole Erik Klokeide
Telefon 55 21 33 09
Mobil 478 09 837
22. august 2019 08:02

- Nå har vi fått ompuss. Vi må kvalitetssjekke risikovurderingene vi har gjort. Vi er forberedt på alle alternativene, tildekking, heving av last og heving av vrakdelene. Vi skal samle fagmiljøet som har gitt oss råd, tekniske ingeniører og se på ny teknologi. Om dette vil endre noe kjenner jeg ikke til, det blir en politisk avgjørelse, sier prosjektleder Hans Petter Laahne Mortensholm i Kystverket til Fiskeribladet.

zoomHans Petter Mortensholm Prosjektleder i Kystverket
Hans Petter Mortensholm Prosjektleder i Kystverket

Nye risikovurderinger

Kystverket må på ny vurdere risikoen og mulighetene for heving av vrakdelene og blant annet faren for jordskjelv og selvdetonering av torpedoer og ammunisjon.

- Kystverket har aldri sagt at det er uaktuelt å heve vrakdelene. Det er ikke våre vurderinger at tildekking anbefales. Det ble gjort risikovurderinger og mulighetsstudie i 2010 og tildekking ble anbefalt. Konsulentselskapet Metier konkluderte med det samme et par år etter. Nå må det gjøres nye risikovurderinger og det er politikerne som avgjør hva det blir. Vi skal se på dette sammen med blant annet Rambøll.

Nytt oppdrag

- Er det sannsynlig at det blir heving av vrakdelene? 

- Nei det vet ikke jeg noe om, det er politisk. Men det er ikke umulig Vi var pålagt å bruke utredningsmalen til Finansdepartementet, en KS-utredning. Det er mye gode poenger i den malen, men man utreder for eksempel veiutbygging etter samme malen. Vi kunne ha gjort det på en annen måte, men det var sånn vi fikk oppdraget. Nå er det nye et oppdrag som går på tvers av malen, sier han.

Livsfarlig last

Ingeniørselskapet Rambøll ble i januar i år hyret inn for å lage en ekstern vurdering om den tyske ubåten U864 ved Fedje. U864 hadde 70 tonn kvikksølv, ammunisjon og torpedoer om bord. Ekspertene konkluderer med at heving av ubåten og den livsfarlige lasten er fullt mulig og bør vurderes på nytt.

zoomKVIKKSØLV: Det er 70 tonn med kvikksølv i ubåt-vraket ved Fedje.
KVIKKSØLV: Det er 70 tonn med kvikksølv i ubåt-vraket ved Fedje.

- Rambøll-rapporten er hverken fugl eller fisk, det kommer an på hvilke briller du bruker. Tildekking er helt greit og så er det kommet ny teknologi som gjør det sikrere å heve lasten. Spørsmålet er om det er så mye nytt at det endrer rangeringen av alternativene. Vi mener nei, sa Mortensholm om rapporten fra Rambøll.

U-864

1945

Den tyske ubåten U-864 ble senket av den britiske ubåten «Venturer» i havområdet ved Fedje i Hordaland. 73 personer omkom.

2003

Fiskeridepartementet får tips om ubåtvraket med kvikksølvet. Sjøforsvarets KNM «Tyr» lokaliserer U864. Det påvises lekkasjer.

2004

Konsentrasjoner av kvikksølv påvises i sjøbunnen. Stortinget bevilger penger.

2005

Gravide og ammende advares mot å spise sjømat fra området. Omfattende kartlegging gjennomføres.

2006

Ny kartlegging. Under mudringsarbeid forskyver akterskipet seg og hindre inspeksjon. Nye budsjettmidler bevilges. Tildekking anbefales av Kystverket.

2007

Den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen bestemmer at U-864 og sedimentene på havbunnen dekkes til. Undersøkelser fortsetter.

2008

Nye undersøkelser er blitt gjennomført og det er sterk misnøye med Stoltenberg-regjeringen fra hele Vestlandet og langs kysten. Kystverket anbefaler igjen tildekking.

2009

Stoltenberg-regjeringen snur og vedtar å heve ubåten. Jubelen slippes løs for alvor på Fedje og langs hele kysten. I en såkalt kvalitetssikringsrapport, av enkelte kalt et bestillingsverk, fraråder Dovre Group å heve vraket. Ubåteksperter blant annet fra Sjøforsvaret mener at heving er det beste alternativet. De har full støtte fra miljøorganisasjoner og Høyre og Frp.

2011

Kystverket anbefaler igjen å tildekke vrak og havbunn.

2012

Kystverket får i oppdrag av daværende regjering om å utrede ulike alternativer for heving av kvikksølvlasten eller tildekking av vraket.

2013

1000 liter dieselolje fjernes fra vraket. Ubåtens midtseksjon blir identifisert.

2014

Kystverket og Dof Subsea foretar siste undersøkelsestokt.

2015

Regjeringen bevilger 150 millioner kroner til Kystverket for å bygge en støttefylling ved ubåten. Kystbefolkningen frykter at dette er første skritt til full tildekking.

2016

Kystverket gjennomfører anskaffelse av støttemur-kontrakt. Støttefyllingen bygges.

2018

Folkemøte på Fedje og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover å jobbe for en løsning innen neste stortingsvalg. Det er stor misnøye med ministeren på Fedje-møtet.

2019

Stortinget forlangte ny runde om ubåten for å se om ny teknologi kan benyttes og ny vurdering av miljørisikoen.

Rambøll fikk oppdraget og konkluderte med at det er mulig å heve vraket. Kystverket må nå gå enda en runde om heving.

Nye ordrer

Etter at Samferdselsdepartementet har gjennomgått Rambøll-rapporten har departementet gitt nye ordrer til Kystverket. Avdelingsdirektør Anita Christoffersen i departementet skriver nylig i et brev til Kystverket at Rambøll-rapporten viser til metoder for heving av hver av vrakdelene, som vil fjerne behovet for mudring før heving. Det vil medføre mindre spredning av forurensning enn for heving av kun lasten. Rambøll anbefaler at heving av vrakdelene utredes.

Kystverket blir også bedt om nye risikovurderinger av risikoen ved jordskjelv i forhold til tildekking og muligheter for selvdetonering av ammunisjon.

Jordskjelv og selvdetonering

- Vi har tatt kontakt med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å få de til å gjennomgå risikoen for selvdetonering av ammunisjon og torpedoer. Vi har også kontaktet Stiftelsen NORSAR er et norsk forskningsinstitutt med tanke på jordskjelv ved tildekkingsalternativet. Det blir en ny risikovurdering og det går på de forhold som ble påpekt i Rambøll-rapporten. Det blir ikke en ny stor utredning, sier Mortensholm.

zoomBilde fra havbunnen ved Fedje
Bilde fra havbunnen ved Fedje

I den 52 siders rapporten står det blant annet:

Rambøll-rapporten sier at heving av last kan gjennomføres med en lavere miljørisiko på kort sikt enn det Kystverket har vurdert i konseptvalgutredningen av 2014.

  • Det foreligger kunnskap og teknologi for heving. Rambøll anbefaler at dette bør vurderes videre i arbeidet med prosjektet.
  • Rapporten konkluderer med at hevningsmetoder som Unitech og Reidar Ulvøy har presentert, innebærer at hver av vrakdelene heves hele. Rambøll skriver at begge metoder fjerner nødvendighet av mudring før løft og kan derfor medføre mindre spredning av forurensning enn tidligere foreslåtte metoder for heving av last. Dette bør vurderes i det videre arbeidet.
  • Rambøll anbefaler en grundig revurdering av metodikk, teknologi og innhenting av mer kunnskap.
  • Rambøll mener det bør undersøkes nærmere om det kan oppnås høyere grad av identifisering av beholdere og kvikksølv i sjøbunnen.
  • Ammunisjon bør uskadeliggjøres, det er fare for selvdetonering.
  • Risikoanalysene er ikke behandlet på en optimal måte. Det er også oppdaget feil som tyder på at dokumentene ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet. Det er manglende metodebeskrivelse for de gjennomførte risikoanalysene, og omdømmerisiko knyttet til vurderingen av vraket, lasten og forurensningen i nærheten av vraket er ikke gjennomført.
( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.