REDUSERT LØNN: - Forslaget om å flytte fiskerettigheter fra den enkelte båt til en statlig utleiebeholdning, vil medføre at de ansattes lønn reduseres, skriver styreleder Jan Petter Børresen i Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag.Illustrasjonsfoto: Kjersti Sandvik
REDUSERT LØNN: - Forslaget om å flytte fiskerettigheter fra den enkelte båt til en statlig utleiebeholdning, vil medføre at de ansattes lønn reduseres, skriver styreleder Jan Petter Børresen i Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag.Illustrasjonsfoto: Kjersti Sandvik

- Kvotemeldingen påvirker mannskapets inntekter og jobbsikkerhet

Kvotemeldingen foreslår å endre dagens rammebetingelser for alle norske fiskere.

Leserinnlegg

Selv om det er flere uavklarte forhold, er det klart at forslaget til omlegging vil kunne få negative virkninger for de ansatte. Dette burde vært belyst bedre.

Mannskapsseksjonen er skeptisk til forslaget om å flytte kvotegrunnlag fra fiskebåtene til en ny utleieordning, innføring av konvertering av strukturkvoter og innføring av ressursrente.

Taper inntekter

De norske tariffavtalene i fiskerisektoren, er basert på lottprinsippet. Den felles verdiskapingen skal deles ut fra den innsatsen hver av partene yter. Reder skal ha avkastning for båt og bruk, mannskapet for sin arbeidskraft. Fordelingen er enkel: Bruttoverdien av det som bringes på land, med fradrag av avtalte felleskostnader, skal deles etter en på forhånd omforent brøk.

zoomJan Petter Børresen, styreleder i Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag
Jan Petter Børresen, styreleder i Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag

Alle dagens avtaler om lottfordeling mellom båt og mannskap, enten man snakker om arbeidsavtaler eller tariffavtaler, er basert på at båteier har rett til å fiske en andel av fiskeriressursene. Avvikes dette utgangspunktet, vil det få konsekvenser for mannskapets lønn.

For båteier er det lagt opp til et økonomisk nullspill, men en forlengelse av løpetiden av de strukturerte kvoter, vil medføre redusert lott for de ansatte

Ansatte må i dag avstå deler av sin avtalte andel av fellesfangsten hvis båteier har utgifter til leie av ekstra fiskekvoter, i tillegg til de som tilhører båten de er ansatt på. Det medfører at forslaget om å flytte fiskerettigheter fra den enkelte båt til en statlig utleiebeholdning, vil medføre at de ansattes lønn reduseres. For det første vil redusert driftsgrunnlag på båten medfører redusert delingsfangst. For det andre vil innleie av tilleggskvoter fra en kvotebeholdning, medføre nye leieutgifter som inngår som fellesutgift ved lottberegningen. Mannskapet vil med andre ord tape inntekter to ganger ved en slik løsning.

Redusert lott for mannskapet

Nykonstruksjonen «konvertering av strukturkvoter» er en ordning hvor båteier gir fra seg dagens strukturkvote, mot å få en konvertert strukturkvote med 15 års løpetid. For båteier er det lagt opp til et økonomisk nullspill, men en forlengelse av løpetiden av de strukturerte kvoter, vil medføre redusert lott for de ansatte.

Innføring av kvotebeholdningsordningen, er i realiteten innførsel av ressursrentebeskatning. Frem til i dag har det vært enighet at en mulig ressursrentebeskatning skulle ramme rederier med ekstrem god avkastning. Forslaget vil medføre at ressursrenteskatt innkreves i form av en leieavgift fra alle rederier, ute å ta hensyn til rederienes økonomi. Dette forslaget har to uheldige sider. For det første medfører dette en generell økt beskatning av alle rederier, noe som vil kunne medføre utarming av disse og vil over tid sette gode arbeidsplasser i fare. I tillegg sendes en ikke uvesentlig del av ressursrentebeskatningen til et uskyldig mannskap på grunn av lottsystemet i fiskeriene.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.