DØDELIGHET I SETTEFISKANLEGG: Settefiskanlegg på Vestlandet. Veterinærinstituttet har nettopp publisert rapporten «Småfiskvel» der en har sett på dødelighet i settefiskanleggIllfoto: Lars Arvid Oma
DØDELIGHET I SETTEFISKANLEGG: Settefiskanlegg på Vestlandet. Veterinærinstituttet har nettopp publisert rapporten «Småfiskvel» der en har sett på dødelighet i settefiskanleggIllfoto: Lars Arvid Oma

Vi vet ikke helt hvordan babylaksen har det i «barnehagen»

I følge forskerne er det vanskelig å slå fast hvordan smolten egentlig har det i settefiskanleggene.

Havbruk
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
20. august 2019 10:00Oppdatert:
20. august 2019 10:43

At man «følger» laksesmolten fra klekking til den settes i sjøen er en forutsetning for å kunne si noe om hvor bra småfisken har det i settefiskanlegget. I dag er det ikke noe krav til å følge «fiskegruppene» på denne måten. 

- Dermed er det vanskelig å kunne si noe om fiskevelferden, sier fiskehelseansvarlig Brit Tørud ved Veterinærinstituttet. 

Rapport om fiskedød i settefiskanlegg

Veterinærinstituttet har nettopp publisert rapporten «Småfiskvel» der en har sett på dødelighet i settefiskanlegg i et fiskevelferdsperspektiv.

zoomBrit Tørud, veterinær og fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.
Brit Tørud, veterinær og fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Det er Dyrevelferdsalliansen som har vært oppdragsgiver for forskningsprosjektet.

Tanken bak forskningsprosjektet har vært å finne ut om det er et potensial for å bedre fiskevelferden til settefisken.

Tørud vil ikke si at dødelighet er en ubestridt velferdsindikator. Men den sier en god del om hvordan fisken har det.

- Men hva om det teoretisk ikke var noen som helst dødelighet i settefiskanlegget?

- Da ville jeg vel si at fisken i det anlegget hadde det veldig bra, sier hun.

Overrasket over innrapportering

Tørud sier at når de begynte på prosjektet ble de overrasket over metodene for innrapportering av dødelighet.

Det er krav til at settefiskanlegget rapporterer dødelighet til Mattilsynet en gang i måneden. Men rapporteringen forholder seg til karene fisken står i, og ikke «fiskegruppene». I et settefiskanlegg flyttes «fiskegruppene» fra kar til kar.

Tørud opplyser at det rapporteres hvor mange fiskeindivider det står i karet, hvor mange fisk som har dødd og hva gjennomsnittsvekten på dødfisken er. De innrapporterte dataen sa imidlertid ikke noe om årsakene til dødeligheten.

Jeg er veldig opptatt av at fisken skal ha det bra. Blant annet ønsker jeg at vi omtaler den på individnivå, og ikke som biomasse

Brit Tørud, veterinær og fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet

Kjenner settefisknæringen

Tørud sier at for å sette inn tiltak for å bedre fiskevelferden blir karmetoden altfor unyansert. En må følge «fiskegruppen» for å kunne si noe fornuftig om hvordan fisken har det, ifølge henne.

Tørud har selv bakgrunn fra oppdrettsnæringen. Hun har vært daglig leder på settefiskanlegg.

- Jeg er veldig opptatt av at fisken skal ha det bra. Blant annet ønsker jeg at vi omtaler den på individnivå, og ikke som biomasse. Biomasse er en grei benevnelse når det gjelde fiskens påvirkning på miljøet, men ikke når vi snakker om fiskevelferd, sier hun.

Fiskeridirektoratet beregner hvert år svinn på fisk i matfiskanlegg. Dette er svinn fra smolten settes i sjøen til den slaktes. Svinnet, eller i praksis dødeligheten, har lagt på rundt 20 prosent.

Svinn henger sammen

Dødeligheten fra settefiskanlegg kommer i tillegg til svinnet fra matfiskanleggene. Men dødeligheten i settefiskanlegg henger sammen med dødeligheten i matfiskanlegg.

Dødelighet i smoltanlegg

Veterinærinstituttet har gått gjennom dødfisktallene som settefiskanleggene har rapportert inn til Mattilsynet fra 2011 til 2018.

Gjennomgangen viser tydelige forskjeller mellom settefiskanleggene.

Men rapporteringen har alvorlige svakheter siden registrering av død fisk gjøres på karnivå uten og knyttes til fiskegrupper.

Dermed er det ikke mulig å følge fisken gjennom hele produksjonsperioden.

Prosjektet, Småfiskvel» er gjort på oppdrag fra Dyrevernalliansen.

Prosjektet knytter dødelighet opp mot fiskevelferd.

Tørud sier at tidligere var om lag 30 prosent av svinnet i matfiskanlegg knyttet til settefiskfasen i form av for eksempel dårlig smolt.

Hun seier at denne andelen har gått ned samtidig som dødeligheten i settefiskanlegg har økt.

Hun sier videre at en av årsakene til dette kan være at mange lakseoppdrettere i dag setter ut en større smolt i sjøen enn de gjorde tidligere. Dermed reduseres dødeligheten i sjøfasen, mens den kan øke i settefiskfasen fordi smolten får en større del av liver sitt der.

Ikke tydelig sammenheng

Tørud sier at hun har merket seg at når det gjelder settefiskanlegg, så har det vært relativt lite fokus på fiskevelferd.

- Det er teknologi som er fokuset der. Men jeg sier dermed ikke at røkterne ikke gjør en god jobb og er opptatt av fiskevelferd, sier hun.

Hun mener at høge laksepriser ikke har vært noe bra for fiskevelferden i settefiskanlegg:

- Sammenhengen mellom god fiskevelferd og god inntjeningen, er ikke så tydelig som det var tidligere med lave laksepriser. I noen tilfeller er kapasiteten presset. Det er for mye fisk i anleggene. Jeg sier ikke at dette er drevet fram av dem som driver anleggene. Men det kan være at beslutningstakerne sitter litt langt unna, sier hun.

Rapporten viser at det var store forskjeller mellom settefiskanleggene i forskningsprosjektet når det gjelder dødelighet.

Sammen med Mattilsynet

Tørud sier videre at etter at resultatet av forskningsprosjektet «Småfiskvel» er klart, er det naturlig at Veterinærinstituttet går sammen med Mattilsynet for å få til endringer i rapporteringssystemet - der en går bort fra å rapportere dødelighet på karnivå.

- Vi må få til en rapportering som er nyttig for å kunne sin noe om fiskevelferd og fiskehelse i settefiskanlegg, sier hun.

Direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, opplyser til Fiskeribladet at da regelverket for å registrere dødelighet i settefiskanlegg ble utformer for vel ti år siden, så gikk Sjømat Norge inn for å registrere dødelighet hos fiskegrupper og ikke i kar, slik Mattilsynet gikk inn for.

- Hvis man hadde valgt fiskegrupper, ville man kunne fått et bedre statistisk grunnlag og dermed kunne man basert på dødeligheten ha sagt noe mer fornuftig om fiskevelferden i settefiskanlegg, sier Grøttum.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...