DUMPER AVFALL: Disse bildene viser turistfisker, fra Sørøya Havfiskesenter, som kaster slog og avskjær etter filetering, rett utenfor havna i Breivikvotn.Foto: Eskild Johansen
DUMPER AVFALL: Disse bildene viser turistfisker, fra Sørøya Havfiskesenter, som kaster slog og avskjær etter filetering, rett utenfor havna i Breivikvotn.Foto: Eskild Johansen

Her dumper turistfiskere fiskeavfallet ulovlig rett utenfor havna i Breivikbotn

Ved Sørøya havfiskesenter i Breivikbotn, kaster fisketuristene avskjæret etter filiteringen rett utenfor havna. Noe Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener er ulovlig.

Krim
Eskild Johansen
7. august 2019 05:00

- Det er ingen lov og regler om hvordan dette avfallet skal håndteres, mener daglig leder og eier av havfiskesenteret, Darius Ignatavicius (46 ) fra Litauen.

I forrige uke var Fiskeribladet til stede i Breivikbotn da turister fra Sørøya havfiskesenter kom inn på ettermiddagene med fangstene sine. Etter filetering, gikk turistene tilbake i båtene med avskjæret og kjørte rett utenfor havneområdet og dumpet det i innferdselsen til havna. 

Etter hva Fiskeribladet kjenner til, så er det slik alle de store fisketuristbedriftene i Hasvik håndterer avskjær fra filetering.

- Kynisk næring

Fisker fra Sørvær, fisker Eivind Fagerheim, reagerer sterkt på at fiskecampene ikke må følge de samme reglene som fiskerne og lokale fiskebruk. 

zoomEivind Fagerheim, fisker fra Sørvær i Hasvik.
Eivind Fagerheim, fisker fra Sørvær i Hasvik.

- Dette viser bare hvor kynisk næringa egentlig er, mener Fagerheim.

Fiskeribladet snakket i forrige uke med fiskere i Hasvik som reagerer på den utstrakte praksisen med dumping av avskjær fra fisketuristene på Sørøya. 

Fagerheim mener fisketuristanleggene nærmest systematisk dumper slog og avskjær etter filetering, uten at det får konsekvenser.

- Vi har alle sammen sett at de har dratt om bord slog og avskjær og kjørt det ut. Vi ser jo når måsen har storfest på sloget der ute, bemerket Fagerheim til Fiskeribladet sist mandag. 

zoomAnders Christensson, en av eierne ved fiskecampen Sørvær Gjestehus.
Anders Christensson, en av eierne ved fiskecampen Sørvær Gjestehus.

Anders Christensson som driver fiskecampen Sørvær Gjestehus på Sørøya, bekreftet overfor Fiskeribladet i forrige uke at turistene ved campen dumper avskjær etter filetering utenfor havna i Sørvær. 

- Jeg forutsetter at dette er lov. Jeg skulle heller ønsket at vi kunne få levert dette på det lokale fiskebruket, sa Christensson til Fiskeribladet. 

Innrømmer praksis

Selv om Darius Ignatavicius, ved Sørøya havfiskesenter, understreker at han ber fisketuristene om å kjøre sloget ut fra havna, så påpeker han at han ikke anser dumping av avskjæret fra filetering som belastende for miljøet. 

- Avfallet blir spist av steinbit, krabbe og sjøfugler, så jeg ser ikke at dette skal være et problem, sier Ignatavicius. 

Han mener det må lovendring på plass og et system for avfallshåndtering, om turistfiskenæringa skal slutte med å dumpe fiskeavfallet utenfor havneområdene etter filetering. 

- Fiskebruket i Breivikbotn er ikke åpen hele året, så jeg får ikke levert det der, sier Ignatavicius til Fiskeribladet.

Dersom en turistbedrift legger til rette for at gjestene sløyer og fileterer fisken ved sitt landanlegg, vil fiskeavfallet regnes som næringsavfall. Slikt avfall bør i hovedregelen leveres til lovlig avfallsmottak

Vigdis Johnsen, senioringeniør ved miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Orienterer om regelverk

Vigdis Johnsen, senioringeniør ved miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, har på forespørsel fra Fiskeribladet kommet med en redegjørelse om hva som egentlig er lov og ikke lov, når det gjelder dumping av fiskeavfall fra bedrifter. 

Hun understreker at hun ikke kjenner til de enkelte bedriftene, og derfor svarer på generelt grunnlag. 

- Som hovedregel skal alt avfall som oppstår i næringsvirksomhet leveres inn til lovlig avfallsmottak etter reglene i forurensningsloven § 32: 

«Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Annen disponering av avfall fra fiske, jordbruk og skogbruk mv. er likevel tillatt, såfremt forurensningen dette kan medføre omfattes av § 8 første ledd nr. 1.»

zoomFILETERING: Turistfiskere fileterer ved Sørøya Havfiskes anlegg i Breivikbotn
FILETERING: Turistfiskere fileterer ved Sørøya Havfiskes anlegg i Breivikbotn

Er lov å kaste slog på åpent hav

Johnsen presiserer at man ikke trenger unntak etter dette lovverket for å kvitte seg med avfall fra landbruk og fiske utenfor lovlig avfallsanlegg.

- For eksempel ved utkasting av fiskeavfall, typisk fra sløying og filetering, såfremt forurensningen fra tiltaket i art, omfang og virkning ikke overstiger det som er vanlig fra den aktuelle næringen, skriver Johnsen i eposten til Fiskeribladet. 

Hun mener fisk som sløyes om bord i båt og kastes over rekka i åpent hav, vil etter alt å dømme falle inn under betegnelsen som «vanlig forurensning fra fiske», og herunder være lovlig etter forurensningsloven § 8. 

- Det må da forutsettes at sloget/avfallet ikke blir til sjenanse eller ulempe for andre folk, og at sloget utgjør så små mengder at det ikke utgjør fare for å forurense eller skade omgivelsene på kort eller lang sikt. Det er et viktig prinsipp som også kan være relevant ved turistfiske, understreker Johansen. 

zoomDUMPER SLOG: Turistfiskere kaster slog utenfor havna i Breivikbotn.
DUMPER SLOG: Turistfiskere kaster slog utenfor havna i Breivikbotn.

- Dumping fra turistfiske er ikke lov

Johnsen mener likevel at dumping fra næringsvirksomhet, slik som turistbedrifter, ikke er lov. 

- Dersom en turistbedrift legger til rette for at gjestene sløyer og fileterer fisken ved sitt landanlegg, vil fiskeavfallet regnes som næringsavfall. Slikt avfall bør i hovedregelen leveres til lovlig avfallsmottak - tilsvarende som øvrige fiskemottak og fiskeforedlingsanlegg gjør med sitt avfall, presiserer Johnsen. 

Dette sier forurensningsforskriften § 22-4:

§ 22-4. Forbud mot dumping

Dumping er forbudt. Det kan likevel gis tillatelse i medhold av § 22-6 til dumping av:

a) muddermasser, løsmasser og stein,

b) skip med metallskrog frem til 31. desember 1998,

c) andre skip frem til 31. desember 2004,

d) fiskeavfall fra fiskeforedling/prosessering på land,

e) annet avfall/materiale i helt spesielle situasjoner hvor deponering på land medfører uakseptabel fare eller skade.

Johnsen mener at etter gjeldende avfallspolitikk skal fiskeavfallet i størst mulig grad utnyttes som en ressurs og gjenvinnes. 

- Det kan for eksempel lages ensilasje, eller avfallet kan blokkfryses. Slike avfallsfraksjoner kan som regel hentes etter avtale med avfallsbransjen/transportør. Dumping av slikt avfall direkte over kaikanten kan ikke aksepteres, og vil være i strid med det generelle forbudet om dumping i sjø etter forurensningsforskriften § 22-4, skriver Johnsen. 

Ber bedrifter ta kontakt

Hun mener fiskeavfall som oppstår som følge av foredling eller prosessering på land kan omfattes av dumpedefinisjonen, og ber bedrifter ta kontakt med Fylkesmannens miljøavdeling om de oppfatter regelverket som uklart. 

- De kan også ta kontakt om de trenger hjelp til å finne muligheter for å gjenvinne fiskeavfallet, avslutter Johnsen. 

Uklart regelverk

Darius Ignatavicius ved Sørøya havfiskesenter mener regelverket er uklart, og at forbud mot dumping av fiskeavfall er unødvendig.

- Jeg kan ikke se at vi gjør noe skade på naturen ved at turister kjører ut havna med avskjæret og kaster det til måsen. Jeg har bedt dem kjøre langt ut, men jeg kan ikke være til stede hele tiden og passe på, understreker Ignatavicius.

Fiskeribladet ønsker tips: 

Har du tips om smugling, overfiske eller ulovligheter i turistfiskenæringen? 

Ta kontakt med oss på epost: redaksjonen@fiskeribladet.no eller via vår innboks på vår facebook-side

( VILKÅR )

DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.