IGJEN PÅ PERRONGEN: Et NSB Cargo Net tog passer gjennom Oslo S. Troms og Finnmark mener de har stått alene tilbake på perrongen i norsk jernbanepolitikk.Foto: Per Thrana
IGJEN PÅ PERRONGEN: Et NSB Cargo Net tog passer gjennom Oslo S. Troms og Finnmark mener de har stått alene tilbake på perrongen i norsk jernbanepolitikk.Foto: Per Thrana

- For fiskerinæringen er det viktig å komme igang med togstrekningen Narvik-Tromsø

Så er den altså kommet, den «etterlengtede» jernbaneutredning av 2019 som Samferdselsministeren bestilte hos Jernbanedirektoratet i 2017.

Leserinnlegg
Skrevet av14. juli 2019 14:05Oppdatert:
16. juli 2019 09:12

Saken ble omtalt i Fiskeribladet sommeren 2018 og nå nylig sett fra et avgjort politisk ståsted. Jeg er likevel ikke uenig i konklusjonen.

Det pekes på at jernbaneprosjektet i Nord-Norge neppe vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men politisk unnfallenhet er nok det mest påfallende etter flere utredninger om saken.

Begynner i feil ende

Når en har lest gjennom utredningen er det flere positive trekk for fiskerinæringen, men også noen underlige uttalelser som kommer fram i utredningen vil jeg skal nevne nedenfor.

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hele strekningen Fauske-Tromsø med sidegren til Harstad. Dette er et voldsomt prosjekt med en kostnad på godt over 100 milliarder slik det fremstår. 

Når samferdselsministeren ber om Fauske-Tromsø vil jeg imidlertid hevde at dette er å begynne i feil ende. For fiskerinæringen og annen godstransport er det avgjort viktig å komme igang med strekningen Narvik-Tromsø. Det er på denne strekningen det er mest nødvendig å gjennomføre en jernbaneløsning. 

zoomFinn H. Eriksen, daglig leder i eksportselskapet Fishmail Norway AS
Finn H. Eriksen, daglig leder i eksportselskapet Fishmail Norway AS

Glem Harstad

Det er også bestilt utredning fra Narvik (Bjerkvik) til Harstad. Når Jernbanedirektoratet bruker dette som argument for fisketransport, har de neppe gjort fullgode undersøkelser. Etter mitt skjønn har Harstad liten kontakt med fiskerinæringen i det store bilde. Skal det først bygges en linje vestover fra Narvik må åpenbart Lødingen være et relevant endepunkt for en jernbanelinje, alternativt noe lenger nord i Tjeldsund som antydet i utredningen. En linje til Harstad med gods for øye vil neppe bli lønnsom. Et opplastingssenter i Lødingen-området kan dekke inn store transportkostnader for fiskerinæringen fra både Lofoten og Vesterålen.

Utredningen refererer til godstrafikk som primærbehovet for jernbane. Det vil neppe noen være sterkt uenig i. I utredningen er det nevnt turisttrafikk som et sekundærbehov, og godt er det. De planlagte linjene fra Narvik bør planlegges for høyhastighet uten stopp, og dette er også lagt til grunn med en snittfart på 200 kilometer i timen. Skal dette prosjektet har en god virkning for næringslivet er dette en nødvendig hastighet.

Politisk unnfallenhet er nok det mest påfallende etter flere utredninger om saken

Nordkjosbotn enklest for fiskerinæringen

Utredningen har tatt for mye hensyn til passasjertrafikk. Dette mener jeg i stor grad er en feilslått politikk. Linjestopp er også foreslått på Tromsøya. Skal jernbanelinjen ha nødvendig kapasitet for gods, og ikke minst minimere kostnadene må linjen stoppe i Tromsdalen der det er mye bedre opplastningsmuligheter og direkte skipsanløp. En av alternativene for linjeføring er gjennom Storsteinnes. Ved begge de to alternativene som er foreslått må Balsfjorden krysses. Ved å legge linjen til Nordkjosbotn kan det planlegges tunneler direkte til Tromsdalen uten å måtte gå over dype fjorder. Ved å legge linjen over Nordkjosbotn vil det tilfredsstille flere forhold, for eksempel å unngå kryssing av Balsfjorden.

For fiskerinæringen vil en opplastningsstasjon i Nordkjosbotn være enklere med transport nordfra på E6, og ikke minst legge til rette for et fremtidig nytt «Fauske» med en eventuell utvidelse av banenettet videre nordover.

Når det gjelder Narvik-Fauske ser jeg en rekke utfordringer. For det første sier utredningen at denne strekningen er vanskeligst, og dyrest å utbygge. For næringslivet vil imidlertid denne strekningen ha mindre betydning og hvor hovedproblemet er nåværende Nordlandsbanen. For at jernbanealternativet skal være optimalt må denne elektrifiseres. 

Dobbeltspor fra Narvik

Den neste utfordringen er banelegemet på Nordlandsbanen. Vi skal ikke glemme hvordan og på hvilken måte den ble bygget. For å si det nøytralt ble ikke denne banen bygget for vedvarende tung godstrafikk med flerfoldige tog per døgn. Skal Narvik-Fauske utbygges på samfunnsøkonomisk grunnlag for godstrafikk må Nordlandsbanen også utbygges radikalt, kanskje med helt nye linjetraséer enn dagens linjeløp. Utredningen nevner utfordringene med en statistikk om årstonn over Saltfjell i motsetning til Ofotbanen.

Hovedpunktet må altså bli Narvik og Ofotbanen. Samferdselsdepartementet har tidligere antydet kostnadene ved å kjøre norske tog over Sverige. Det departementet kanskje glemte er at strekningen Bjørnfjell-Narvik både fra tidligere og i fremtiden akkumulerer store overskudd betalt av Sverige. Kostnadene med godsføring over Sverige og Ofotbanen blir nærmest å bytte penger. I stedet for å bygge en, trolig for bestandig, ulønnsom jernbanelinje Narvik-Fauske er det betydelig mer økonomisk å bygge et dobbeltspor mellom Narviktil riksgrensen og videre til Kiruna.

Basert på den foreliggende utredningen vil strekningen Narvik-Tromsø være den mest kostnadsdseffektive og samfunnsøkonomiske utbygging sammen med en mulig sidelinje til Lødingen/Tjeldsund-området. Hele prosjektet bør etableres med næringslivets behov for øye og i langt mindre grad passasjertrafikk som trolig vil øke kostnadene betydelig.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...