Ubåten ble senket i 1945 og funnet av Marinen i 2003.Foto: Illustrasjon: Kystverket
Ubåten ble senket i 1945 og funnet av Marinen i 2003.Foto: Illustrasjon: Kystverket

Ny rapport: Bør vurdere heving av nazi-ubåten ved Fedje

En fersk rapport viser ny informasjon om kvikksølv og ny teknologi for heving av miljøbomben U864. Kystverket vil likevel dekke til vrak og havbunn. Nå ber samferdselsministeren Kystverket vurdere på nytt.

Miljø
Ole Erik Klokeide
Telefon 55 21 33 09
Mobil 478 09 837
11. juli 2019 05:00

Ingeniørselskapet Rambøll ble i januar i år hyret inn for å lage en ekstern vurdering om den tyske ubåten U864 ved Fedje. U864 hadde 70 tonn kvikksølv, ammunisjon og torpedoer om bord. Ekspertene konkluderer med at heving av ubåten og den livsfarlige lasten er fullt mulig og bør vurderes på nytt. 

Til tross for det står Kystverket på sitt og anbefaler Samferdselsdepartementet at alt tildekkes og blir liggende utenfor Fedje i Hordaland.

zoomBEHOLDER: U864 ved Fedje hadde 70 tonn kvikksølv i slike beholdere i kjølen. De skulle til Japans krigsindustri.
BEHOLDER: U864 ved Fedje hadde 70 tonn kvikksølv i slike beholdere i kjølen. De skulle til Japans krigsindustri.

Rambøll fikk oppdraget

Det har vært mye frem og tilbake siden den torpederte ubåten ble funnet av Sjøforsvaret i 2003. Ulike regjeringer ha gått for heving og andre for tildekking. Etter mye bråk og folkeaksjoner mot tildekking av vrak, ammunisjon, torpedoer og ikke minst 70 tonn kvikksølv, fikk Kystverket ordre av Samferdselsdepartementet i januar, om en ny ekstern ekspertrapport. Saken skal opp igjen i Stortinget.

Rambøll fikk oppdraget om å finne ut om det er kommet ny informasjon eller teknologi som tilsier en endret miljørisikovurdering av heving av hele eller deler av lasten, sammenlignet med en tildekking. Det fant Rambøll og Kystverket fikk rapporten i mars. Nå behandles den i Samferdselsdepartementet. Fiskeribladet har lest rapporten.

zoomVURDERE: Rambøll-rapport om U864 konkluderer med at hevingsalternativet bør vurderes.
VURDERE: Rambøll-rapport om U864 konkluderer med at hevingsalternativet bør vurderes.

I den 52 siders rapporten står det blant annet:

  • Rambøll-rapporten sier at heving av last kan gjennomføres med en lavere miljørisiko på kort sikt enn det Kystverket har vurdert i konseptvalgutredningen av 2014.
  • Det foreligger kunnskap og teknologi for heving. Rambøll anbefaler at dette bør vurderes videre i arbeidet med prosjektet.
  • Rapporten konkluderer med at hevningsmetoder som Unitech og Reidar Ulvøy har presentert, innebærer at hver av vrakdelene heves hele. Rambøll skriver at begge metoder fjerner nødvendighet av mudring før løft og kan derfor medføre mindre spredning av forurensning enn tidligere foreslåtte metoder for heving av last. Dette bør vurderes i det videre arbeidet.
  • Rambøll anbefaler en grundig revurdering av metodikk, teknologi og innhenting av mer kunnskap.
  • Rambøll mener det bør undersøkes nærmere om det kan oppnås høyere grad av identifisering av beholdere og kvikksølv i sjøbunnen.
  • Ammunisjon bør uskadeliggjøres, det er fare for selvdetonering.
  • Risikoanalysene er ikke behandlet på en optimal måte. Det er også oppdaget feil som tyder på at dokumentene ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet. Det er manglende metodebeskrivelse for de gjennomførte risikoanalysene, og omdømmerisiko knyttet til vurderingen av vraket, lasten og forurensningen i nærheten av vraket er ikke gjennomført.
zoomHAVBUNNEN: Bilde fra havbunnen ved Fedje tatt av Van Oord som jobbet med støttefyllingen på havbunnen.
HAVBUNNEN: Bilde fra havbunnen ved Fedje tatt av Van Oord som jobbet med støttefyllingen på havbunnen.

Prestisje i saken?

Til tross for alle disse ankepunktene og mulighetene, velger Kystverket fortsatt å anbefale overfor politikerne at alt dekkes til. Fiskerbladet har derfor bedt samferdselsminister Jon Georg Dale svare på følgende spørsmål med henvisning til Rambølls ankepunkter:

- Hva skjer med denne rapporten i departementet?

- Hvor står saken nå?

- Hva er kostnaden som hittil er brukt på dette prosjektet?

- Når skal saken opp i Stortinget igjen?

- Er det gått prestisje i denne saken?

- Vil departementet gå for Kystverkets anbefaling?

zoomJon Georg Dale (FRP)
Jon Georg Dale (FRP)

Ber Kystverket vurdere

Fra Samferdselsdepartementet får avisen følgende svar på epost:

- Rapporten fra Rambøll behandles i departementet. Vi vil be Kystverket vurdere nærmere enkelte av punktene som rapporten peker på. Etter dette vil regjeringen legge frem en anbefaling om tiltak for Stortinget. Siden 2014 har Kystverket hatt utgifter på om lag 180 millioner kroner til miljøtiltaket, hvorav om lag 120 millioner kroner er knyttet til etableringen av støttefyllingen som ble lagt ut i 2016.

Vi vil be Kystverket vurdere nærmere enkelte av punktene som rapporten peker på

Jon Georg Dale, samferdselsminister

Eposten er signert med Kjell Brataas, seniorrådgiver - kommunikasjonsenheten - Samferdselsdepartementet.

Kan fjerne alt kvikksølv og vrak

Unitech er en teknologibedrift som hevder at de kan heve både vrak og last og fjerne hele miljøbomben ved Fedje. De har i lang tid forsøkt å få presentere sin løsning for Samferdselsdepartementet. 

Dagen etter at Fiskeridepartementet fikk svar om rapporten fikk pensjonert admiral, ubåtekspert og spesialrådgiver for Unitech Jan Jæger, invitasjon til Samferdselsdepartementet og booket møte i august. Dit skal han sammen med Unitech-gründer Bernt Hellesøe (73).

zoomVIL HEVE UBÅTEN: Bernt Hellesøe og rådgiver pensjonert admiral og tidligere ubåtinspektør Jan Gerhard Jæger.
VIL HEVE UBÅTEN: Bernt Hellesøe og rådgiver pensjonert admiral og tidligere ubåtinspektør Jan Gerhard Jæger.

Avdelingsdirektør Anita Christoffersen skriver til Jæger: «Vi viser til henvendelser vedrørende Rambølls rapport om U-864 om ny informasjon om kvikksølv og ny teknologi for heving av last og din anmodning om møte for å utdype saken videre og legge frem UNITECHs konsept for heving av vrakdelene med kvikksølvlasten og våpen om bord».

- Veldig positivt

- Det er veldig bra at samferdselsdepartementet nå tar imot oss så vi får legge frem våre planer. Den anbefaling som Kystverket har kommet med er det tydelig at departementet ikke har godkjent. Det er merkelig at Kystverket står på den samme løsningen, nemlig tildekking, til tross for at Rambøll er klar på mange punkter om heving. Det er veldig positivt at departementet tar tak i det. Det ser ut til at det er nye øyne som nå ser på saken og det er vi veldig fornøyd med, sier Jæger til Fiskeribladet.

Den anbefaling som Kystverket har kommet med er det tydelig at departementet ikke har godkjent

Jan Jæger, pensjonert admiral og ubåtinspektør

Motarbeidet

Offshoreteknologiselskapet Unitech, har følt seg motarbeidet og ikke fått presentert sin hevingsplan for myndighetene. Men nå skal ubåteksperten Jæger og Hellesøe som har erfaring fra store bergingsoperasjoner til sjøs få legge frem sin metode for Samferdselsdepartementet.

Samarbeidspartnere og rådgivere gjennom to års arbeid har vært Universitet i Bergen (UiB), Solstad Shipping, Forsvarets operative hovedkvarter. Det er selskapene Unitech Energy Research and Developement Center og Unitech Salvage Vessel Projekt Team som står bak.

zoomSKISSE: Unitechs løsning er en stor lekter med åpen bunn slik at vrakdelene kan heises rett opp i lekteren fra havbunnen 150 meter under.
SKISSE: Unitechs løsning er en stor lekter med åpen bunn slik at vrakdelene kan heises rett opp i lekteren fra havbunnen 150 meter under.

Unitech skal heve hele ubåtvraket som er delt i tre, fra en 15-20.000 tonns lekter som er åpen ned i sjøen i midten. De vil ikke gå veldig i detalj om det som skal gjennomføres som en militær operasjon, men hovedtrekket er en «on top approach», uten å grave i sedimenter på havbunnen.

Teknikken er ny og går ut på å sveise fast fester øverst på skroget. Der festes løftewirene og vraket løftes opp fra havbunnen. For å tilfredsstille skeptikerne som tror kjølen kan ryke under en slik operasjon, blir hele båten pakket inn i en kevlarduk før vraket heises opp på lekteren.

zoomHEVET: Et Royal Airforce bombefly senket nazi-ubåten U534 5. mai 1945 i Kattegat, 20 kilometer nordøst for den danske øya Anholt. U534 ble hevet i 1993 og har siden februar 2009 har vært utstilt i Birkenhead i England.
HEVET: Et Royal Airforce bombefly senket nazi-ubåten U534 5. mai 1945 i Kattegat, 20 kilometer nordøst for den danske øya Anholt. U534 ble hevet i 1993 og har siden februar 2009 har vært utstilt i Birkenhead i England.

- Vi skal jobbe på toppen av båten og heise alt opp i en container. Det er tredekk på vraket og vi skreller alt bort så vi kommer rett på stålet. Noen hevder at kjølen der mesteparten av kvikksølvet ligger ikke vil være sterk nok for å løftes. U534 som er nesten en tilsvarende ubåt ble hevet i Kattegat i 1993. Det gikk helt fint. Det er 12 millimeter tykt stål i kjølen, det viser originaltegningene. Båten har vært vel bevart nede i havbunnen så det er nok blankt stål i kjølen som det var på U534, sier Jæger.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.