KONTROLL: Det er viktig med kontroller for å komme et ulovlig fiske til livs, men også viktig å skape bedre holdninger blant folk som ferdes på sjøen.Foto: Politiet
KONTROLL: Det er viktig med kontroller for å komme et ulovlig fiske til livs, men også viktig å skape bedre holdninger blant folk som ferdes på sjøen.Foto: Politiet

- Å fiske med ulovlige redskaper er miljøkriminalitet!

Leder
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
12. juli 2019 20:03

Politiet har i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Kystvakta og Statens naturoppsyn gjennomført flere kontroller av fisket i fjordene på Østlandet og Vestlandet til nå i sommer. Dessverre ser vi det samme gjenta seg også i år. Det florerer av tjuvfiskere.

Heldigvis kommer det også anmeldelser fra slike kontroller, men altfor mange av dem som driver ulovlig blir ikke rammet mer enn at de mister noen teiner eller et garn. En altfor mild straff for noe som skulle vært opplagt for de fleste: - Å fiske med ulovlige redskaper er miljøkriminalitet! 

Slikt fiske utarmer allerede uttømte fjorder. Det reduserer et mangfold av liv i fjordene. Og det forringer livskvaliteten til kystbeboere som ser på sjøen som et sted både å rekreere og skaffe seg et levebrød. 

Kontroller langs kysten avdekker noe av det ulovlige fisket, men trolig bare toppen av isfjellet. At yrkesfiskere også bidrar med ulovlige redskaper, er nedslående. At de fisker med redskaper som ikke er merket på en riktig måte, er ikke annet enn sløvskap. Det er yrkesfiskernes ansvar å sette seg inn i regler de skal følge. Kravene til riktig merking er bare ett av mange, men kanskje ett av de enkleste å følge.

Økt kontroll med fisket i fjordene langs kysten er bra, men berører bare en liten del av det som foregår både i fritids- og yrkesfiske. I tillegg skal politi og kontrollmyndigheter se til at det ikke begås ulovligheter på en rekke andre områder som er regnet som miljøkriminalitet. Alt fra forurensning til ulovlige etableringer i strandsonen. Det sier seg sjøl at med et så vidt kontrollområde og med så få fartøyer og personell, vil det bare være noen få som blir tatt, mens de mange slipper unna.

Det er derfor viktig at det, samtidig med at kontrollene gjennomføres som et avskrekkende middel, jobbes med holdningsskapende arbeid. Holdningene til hvordan vi bruker sjø- og kystområdene må endres fra bruk og kast, til å nyte og pleie. Vi bør ha samme ambisjon for kysten, som bonden har til jorda. Den skal overlates til våre barn i like god og bedre stand enn det vi fikk overlatt fra våre forgjengere. Forsøplingen av strendene med plast har vært en vekker for mange. Her ryddes det både langs strender og på land, og - forhåpentlig - kastes det mindre plast og søppel ut i naturen.

Vi bør ha samme ambisjon for kysten, som bonden har til jorda

Utfordringen er å få til noe lignende for å redusere bruk av ulovlige redskaper, uvettig ødeleggelse av strender, og redusere utslipp av kjemikalier og annet forurensende materialer. Her tror vi at holdningsskapende arbeid må gå parallelt med at flere områder blir avsatt til vern mot den ødslingen av naturen vi ser mange steder i dag. Her gir erfaringene fra områdene utafor Tvedestrand viktig kunnskap, men gjerne i en bedre kombinasjon mellom yrkesutøvelse og vern, enn de har fått til der. Målet må være å komme ulovligheter til livs, ikke å legge kysten øde. 

Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet langs kysten omfatter forhold knyttet til:

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.