MILJØMESSIG FORNUFTIG: transport på skinner både det mest effektive og miljømessige alternativet for transport av sjømat.Foto: Bane Nor
MILJØMESSIG FORNUFTIG: transport på skinner både det mest effektive og miljømessige alternativet for transport av sjømat.Foto: Bane Nor

Uklokt tog-nei

Leder
8. juli 2019 05:56

Jernbanedirektoratet mener det er for dyrt å bygge jernbane fra Fauske og nordover til Tromsø. Derfor fraråder de også videre utredning. Vi har ikke råd til alt her i landet, men er det noen mening i visjonene om å femdoble norsk sjømatproduksjon, må det også satses på infrastruktur. Vi kan ikke sende all fisken på hverken trailer eller fly. Myndighetene må komme med et bedre alternativ, og da er transport på skinner både det mest effektive og miljømessige alternativet. 

Nord-Norge-banen er utredet flere ganger tidligere, senest ble det gjort vurderinger i 2011. Traseen hadde da en tunnelandel på 58 prosent, noe som gjorde banen svært dyr. Etter den tid er det kommet flere tunnelkrav, noe som gjør prosjektet enda mer kostbart. I tillegg er det vurdert å bygge en sidebane til Harstad, siden svært mye av fisken vil kunne bli transport via denne regionen.

Jernbanedirektoratet har nå ferdigstilt sin rapport med kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse for Nord-Norgebanen (jernbane Fauske-Tromsø) og den blir nå lagt ut på høring. En bane fra Fauske til Tromsø, inkludert en sidelinje til Harstad, vil komme til koste 123 milliarder kroner.

En Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker. Samtidig har Jernbanedirektoratet konkludert med at banen ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Å avfeie jernbane i nord er svært lite fremtidsrettet.

Det er 212 godkjente virksomheter som håndterer fiskerivarer i landsdelen, med flest fiskemottak i Nordland. Det er 26 godkjente slakterier for laksefisk i Nord-Norge, hvorav 18 er større, operative lakseslakterier. I 2018 utgjorde det totale volumet fra fiskeri og oppdrett i Nord-Norge 1.546.000 tonn. Dette var tilnærmet likt som i 2017.

I dag foregår svært mye av norsk sjømatproduksjon i nord, og i årene som kommer vil denne landsdelen bare bli enda viktigere. Veksten i oppdrettsnæringen, og økende andel av ferske produkter, fører til økt eksport av både ferske råvarer og sluttprodukter, og gir betydelig økt transport i landsdelen. Og målet er en femdobling innen 2050.

Det sier derfor seg selv at norske myndigheter må investere mer i infrastruktur i nord. Dagens veistandard holder ikke mål, og skal målene om å utvikle næringen oppnås, må det bedre infrastruktur på plass. Tog er det miljømessig beste alternativet, og vi kan ikke se at Jernbanedirektoratet har tatt høyde for den veksten som vil komme når de har gjort sine vurderinger. Sjømatnæringen er avhengig av å ha en kostnadseffektiv, trygg og rask transport. Å avfeie jernbanealternativet er derfor både uklokt og lite fremtidsrettet. 

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.