SLUTTPROSEDYRER: I dag starter sluttprosedyrene i rettssaken mot tidligere fylkesmann og fiskeriminister Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett.Arkivfoto
SLUTTPROSEDYRER: I dag starter sluttprosedyrene i rettssaken mot tidligere fylkesmann og fiskeriminister Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett.Arkivfoto

Ber om fem og et halvt års fengsel for Svein Ludvigsen

I dag starter sluttprosedyrene i straffesaken mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen. Aktor ber om 5,5 års fengsel.

Jørn Mikael Hagen
Mobil 91805828
24. juni 2019 09:40Oppdatert:
25. juni 2019 16:39

Aktor Tor Børge Nordmo innledet mandag prosedyren i straffesaken mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen.

Innledningsvis presenterte aktor en oversikt over hva tiltalen handler om. Her vil han legge sammen de ulike beviselementene til en sammenhengende rekke av bevis og indisier. Deretter vil han komme mer konkret inn på tiltalen og straffeutmåling.

Tiltalen mot Ludvigsen

Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) paragraf 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling/tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning i mai/juni 2014.

Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven (1902) paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011-2017 og en sommer/høst 2014.

zoomAktor Tor Børge Nordmo Aktor og forsvarere i Svein Ludvigsen-saken. Fra Nord-Troms tingrett aktor og forsvarere.
Aktor Tor Børge Nordmo Aktor og forsvarere i Svein Ludvigsen-saken. Fra Nord-Troms tingrett aktor og forsvarere.

Tre muslimske menn

De fornærmede er tre muslimske menn, som har avgitt sine forklaringer uavhengig av hverandre. Foruten at to av de fornærmede vet om hverandre, kjenner ikke de tre hverandre. I dag er de henholdsvis 25, 26 og 34 år gamle. En av de tre regnes som lettere psykisk utviklingshemmet.

Retten har gjennom de to foregående ukene fått høre forklaringer fra de tre fornærmede om hvordan Ludvigsen tok kontakt og på hans initiativ hadde seksuell omgang. De tre hevder Ludvigsen ga dem løfter om hjelp til opphold, bolig og statsborgerskap. På den måten fikk han deres tillit. En av de fornærmede skal også ha forklart at han ble tilbudt 15.000 kroner av Ludvigsen for å utføre seksuelle handlinger.

zoomNord-Troms tingrett.
Nord-Troms tingrett.

Preget av skam

Ludvigsen har fått kontakt med de tre gjennom sitt virke som fylkesmann, og skal ha manipulert dem til seksuelle handlinger.

Aktor viste til at alle fornærmede er svært preget av skam, og er redde for å bli identifiserte. De har anmeldt Ludvigsen fordi de følte seg krenket og har ønsket å få en slutt på kontakten med ham.

- Er vanskelig å se for seg at de skulle ha funnet på dette av seg sjøl. Deres forklaring underbygger hverandres forklaringer, som er gitt uavhengig av hverandre, sier aktor.

- De har trodd at Ludvigsen var en mektig mann som kunne påvirke deres livssituasjon. Og troen er blitt styrket ved det Ludvigsen har sagt til dem, forsetter han.

Ludvigsen var en mektig person i kraft av si stilling og sitt nettverk der han kjenner mektige personer i Norge.

Aktor henviser til paragraf §295 - Misbruk av overmaktforhold og lignende - Gjennom straffbar handling å skaffe seg sex gjennom å utnytte sitt overmaktsforhold. 

Gjentatte seksuelle handlinger

Aktor går deretter inn i på handlingene Ludvigsen er tiltalt for mot en av de tiltalte - en mann fra et strengt muslimsk land som praktiserer sharialover, som kom til Norge som ung flyktning, etter at hans far ble drept av terrorister.

Gjentatte seksuelle handlinger skal ha funnet sted på Ludvigsens hytte, bopel og hotellrom.

Flere fornærmede har i sine forklaringer sagt at de dusjet på Fylkeshuset. 10-20 seksuelle hendelser skal ha funnet sted her. 

I et dusjlokale ved siden av ei hytte Ludvigsen benyttet, skal seksuelle handlinger skjedd 8 ganger.

Skal ha bedt Ludvigsen stoppe

Fornærmede skal ha grått og flere ganger bedt Ludvigsen stoppe. Men de seksuelle handlingene skal likevel ha fortsatt. Fornærmede skal ha hatt fysiske smerter etter de seksuelle handlingene, og aktor mener dette må ha vært synlig for Ludvigsen.

Aktor mener Ludvigsen har satt fornærmede i en vanskelig livssituasjon gjennom gjentatt manipulasjon og press. Fornærmede sier han ikke kan ta frie valg og føler seg som Ludvigsens slave. Fornærmede har gått til psykolog, som ikke er i tvil om at vedkommende er av heteroseksuell legning og at han er blitt misbrukt av Ludvigsen til å begå ufrivillige homoseksuelle handlinger. Fornærmede har gått med på de seksuelle handlingene av redsel for å bli sendt tilbake til sitt opprinnelige hjemland. 

Fornærmede har flere ganger gitt uttrykk for at han ikke ønsket kontakt med Ludvigsen, og Ludvigsen skal ha lovet at «dette er siste gang», men likevel igjen tatt kontakt.

Aktor forklarer at den av de fornærmede som har en lettere psykisk utviklingshemning blir beskrevet av sakkyndige som «troverdig, han lyver ikke, men deler litt for mye. Han lever i øyeblikket og stoler på det han akkurat der og da trekker inn».

Utseendemessig ser han «frisk» ut, men det skal ikke lengre samtalen med ham for å forstå at han har en hemming, ifølge sakkyndige. Det mener aktor må ha vært tydelig for Ludvigsen.

Falt

Aktor påpekte at Ludvigsen har løyet i åtte politiavhør. Blant annet om et bildebevis som tidligere er blitt fremlagt retten, som skal vise Ludvigsen utføre oralsex på en av de tiltalte. Ludvigsen hevdet i politiavhør at han falt akkurat i det bildet ble tatt.

- Det ble umulig for ham å opprettholde den forklaringen, sa aktor.

Ludvigsen måtte senere erkjenne at bildet viser ham utføre oralsex på fornærmede.

zoomNord-Troms tingrett.
Nord-Troms tingrett.

Smerter

Aktor går deretter inn på forklaringene til en annen av de fornærmede. Også de med flere fellestrekk til forklaringene nevnt ovenfor.

En gutt som har hatt store utfordringer i livet. Han kom til Norge som ung, ensom flyktning, og har ikke fått medhold på sine forsøk på å få familien til Norge. 

Vedkommende kom i kontakt med Ludvigsen da han var fylkesmann og følte seg først beæret over å bli kontaktet av Ludvigsen. 

Fornærmede hadde kun midlertidig oppholdstillatelse, noe Ludvigsen lovet å hjelpe ham med. Men de måtte treffes for å snakke nærmere om det. 

På første møte ba Ludvigsen om sex, og til tross for at fornærmede nektet, forklarte Ludvigsen at det var noe han måtte om han ønsket hjelp. Dette gjentok seg ved ytterligere to møter, og der fornærmede skal ha forklart at seksuelle handlinger ble utført ved at Ludvigsen fysisk tvang seg til det. 

Også her forklarer fornærmede smerter etter de seksuelle handlingene.

- Manipulerte fornærmede

- Kunne han valgt å nekte? Kunne han gjort motstand? Spør aktor og fortsetter:

- Påtalemyndigheten mener Ludvigsen manipulerte fornærmede. Han har utvist forsett og oppnådde den seksuelle omgangen han ønsket ved å forlede fornærmede til å tro at han kunne hjelpe med å skaffe ham permanent oppholdstillatelse og leilighet, og må dømmes. Til sammen har dette en strafferamme på 12 år, forklarer aktor og viser til tidligere dommer i sammenlignbare saker.

Påstand: Straff til fengsel 5 år og seks måneder. Med et varetektsfradrag på 37 dager.

Ludvigsen selv har i sin forklaring avvist alle anklager. Han har erkjent seksuelle handlinger med en av de fornærmede, men sier dette var frivillig. Han mener flere av historiene til de fornærmede er løgn. Tirsdag vil hans forsvarere sannsynligvis be om full frifinnelse.

Fiskeribladet er på plass i retten og kommer tilbake med mer.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.