ENDELIG: Cecilie Myrseth som er Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson er glad for at Stortinget endelig kan ta fatt i arbeidet med kvotemeldingen.Foto: Nils Torsvik
ENDELIG: Cecilie Myrseth som er Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson er glad for at Stortinget endelig kan ta fatt i arbeidet med kvotemeldingen.Foto: Nils Torsvik

Lunken politisk mottagelse av kvotemelding

Reaksjonene fra opposisjonen til kvotemeldingen som regjeringen har lagt frem er at de er glede for at meldingen endelig har kommet, men er mer avventende til innholdet.

Politikk
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
22. juni 2019 08:51

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth og Senterpartiets Geir Pollestad sier begge at de trenger mer tid til å sette seg inn i innholdet i kvotemeldingen. I pressemeldinger fra de to partiene sier de at det var viktig at regjeringen endelig la fram en stortingsmelding om fiskeripolitikken.

Dette sier Arbeiderpartiet

 - Meldingen er noe Arbeiderpartiet har etterlyst lenge. Den vil legge rammene for en av Norges viktigste næringer i lang tid framover, sier hun og understreker at Arbeiderpartiet er opptatt av forutsigbarhet og langsiktighet for fiskerinæringa. 

- Vi vil hegne om samfunnskontrakten mellom hav og land for å sikre mer bearbeiding, økt industrivirksomhet og arbeidsplasser langs hele kysten.

Myrseth er glad for at regjeringen ikke skroter hele leveringspliktsystemet for torsketrålere i nord, slik de tidligere har prøvd seg på. Men hun er kritisk til at de svekker en allerede krevende og dårlig tilbudsplikt.

Arbeiderpartiet vil nå gå nøye gjennom det som er lagt fram og lytte til innspillene fra kysten og næringa i den videre behandlingen av saken.

- Vi vil være en konstruktiv part i det videre arbeidet med kvotemeldinga for å sikre ei framtidsretta og levedyktig fiskerinæring, sier Myrseth som viser til at for Arbeiderpartiet er det viktig at fisken fortsatt skal tilhøre folket.

- For Arbeiderpartiet er det et grunnleggende prinsipp at fisken tilhører folket. Vi kan på ingen måte akseptere at noen skal få eie kvoter til evig tid. Vi vil derfor forsikre oss om at de planlagte forenklingene i kvotesystemet ikke rokker ved dette viktige prinsippet.

Senterpartiet

Geir Pollestad, som er Senterpartiets fiskeripolitiske talsperson, sier de har lenge etterlyst en mulighet til å behandle helheten i kvotesystemet. Vi har derfor kjempet mot den gradvise liberaliseringen som regjeringen har prøvd på de siste årene, sier han.

zoomGeir Pollestad (Sp)
Geir Pollestad (Sp)

Pollestad er leder i Stortingets næringskomité og sier de vil starte behandlingen av saken til høsten. Senterpartiet er innstilt på å bruke god tid på behandlingen i Stortinget, opplyser han.

- Senterpartiet har ikke satt seg inn i alle deler av det som regjeringen nå har foreslått i saken. Vårt mål er å få en fiskeripolitikk som sikrer at verdiskapingen fra fiskeriene kommer kystsamfunn langs hele kysten til gode, sier Pollestad.

Han vil til høsten gå i dialog med de andre partiene for å påvirke innholdet i meldingen. 

- Vi vil gå mot ethvert forslag som bidrar til å sentralisere fiskeriene eller flytte verdier bort fra kysten., sier han men mener at det vil være et gode for fiskerinæringen om de får til et bredt fiskeripolitisk kompromiss som kan gi forutsigbarhet og stabilitet for fiskerinæringen.


( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.