ØVELSE: Sintef Oceans analyser av arbeidsulykker viser at fiskeri- og havbruksnæringen har en høyere personskadefrekvens enn andre yrker her i landet. Her fra en øvelse ved Lofoten Maritime Sikkerhetssenter. Illustrasjonsfoto: Alf Fagerheim
ØVELSE: Sintef Oceans analyser av arbeidsulykker viser at fiskeri- og havbruksnæringen har en høyere personskadefrekvens enn andre yrker her i landet. Her fra en øvelse ved Lofoten Maritime Sikkerhetssenter. Illustrasjonsfoto: Alf Fagerheim

Norge - en ledende sikkerhetsnasjon

Regjeringen slår fast at Norge er, og fortsatt skal være en ledende havnasjon. Sjømatnæringen, og sikkerheten til de som har sitt arbeid der, er en viktig del av dette bildet.

Regjeringens oppdaterte havstrategi «Blå Muligheter» understreker at arbeidernes sikkerhet og velferd må prioriteres dersom Norge skal være en ledende havnasjon. Det er gode grunner for dette. Sintef Oceans analyser av arbeidsulykker viser at fiskeri- og havbruksnæringen har en høyere personskadefrekvens enn andre yrker her i landet. Både fiskere og røktere oppgir belastningsskader og akutte skader som hovedårsaker til arbeidsrelatert sykefravær og bekymringer for egen helse.

zoomTrine Thorvaldsen, seniorforsker Sintef Ocean
Trine Thorvaldsen, seniorforsker Sintef Ocean

Alle parter må ta ansvar

Gode grep for økt sikkerhet må tas av både myndigheter, arbeidsgivere og teknologileverandører.

zoomIngunn M. Holmen, seniorforsker Sintef Ocean
Ingunn M. Holmen, seniorforsker Sintef Ocean

Essensen i regulering av fiskerinæringen er å bevare ressursene i havet; i havbruksnæringen er bekjempelse av lakselusa et viktig mål for bærekraft. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet er sentrale forvaltningsmyndigheter, mens ansvaret for å ivareta de ansatte ligger hos henholdsvis Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet. 

Denne ansvarsfordelingen fordrer en helhetlig tilnærming, som identifiserer potensielle målkonflikter, og sikrer en regulering som ivaretar sikkerheten for både folk, fisk og miljø i den praktiske virkeligheten på sjøen.

For å forbli en ledende havnasjon må sjøen oppleves som en attraktiv arbeidsplass for kompetente arbeidstakere

Arbeidsgiverne har naturligvis også et viktig ansvar. Ansatte på større fartøy og i havbruk er avhengig av at arbeidsgiver, skipper eller driftsleder setter sikkerheten deres først. Fiskere som driver alene må ta dette ansvaret selv. Forskningen ved Sintef viser at ansatte i havbruk uttrykker bekymring for organisatoriske forhold som bemanning, alenearbeid, arbeidstid og opplæring. Det er viktig for den enkelte ansatte at det er nok folk på jobb, at de ikke må arbeide så lange økter at de blir utslitt og at de får den opplæringen de trenger for å gjøre arbeidet på en sikker måte.

Må involvere brukerne

Forbedret teknologi og design kan være en nøkkel til redusert belastning og økt sikkerhet for ansatte, men kan også medføre ny risiko som ikke er kjent i dag. Leverandørnæringen må derfor bidra gjennom å prioritere brukervennlighet, involvere brukerne av sine løsninger i designprosessene og sette ansattes sikkerhet og helse som et premiss når ny teknologi utvikles.

For å forbli en ledende havnasjon må sjøen oppleves som en attraktiv arbeidsplass for kompetente arbeidstakere. De som har sitt arbeid på sjøen må føle seg trygge. Trygge på at regelverk, arbeidsgivere og teknologiske løsninger ivaretar dem, og at de har de ressursene som trengs for å utføre arbeidet på en sikker måte for seg selv, fisken og miljøet. 

Målrettet innsats på alle nivå må til for at arbeidernes sikkerhet og velferd skal gå hånd i hånd med regjeringens ambisjon om å være en ledende havnasjon.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.