UTSPØRRING OM FYLKESHUSET: Ludvigsen forklarer seg videre om hans møte med unge asylsøkere i straffesaken hans i Nord-Troms tingrett. Bildet er tatt i februar 2010, da Ludvigsen etablerte kontakt med en av de fornærmede i saken. Foto: Geir Håvard Hanssen
UTSPØRRING OM FYLKESHUSET: Ludvigsen forklarer seg videre om hans møte med unge asylsøkere i straffesaken hans i Nord-Troms tingrett. Bildet er tatt i februar 2010, da Ludvigsen etablerte kontakt med en av de fornærmede i saken. Foto: Geir Håvard Hanssen

Ludvigsen forklarte seg i retten: - Det er utroskap jeg har vært med på. Jeg opplevde skam

Tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen har torsdag forklart seg i Nord-Troms tingrett. Nå har aktor startet utspørring.

Krim
Eskild Johansen
13. juni 2019 13:26Oppdatert:
13. juni 2019 21:37

Utspørringen etter Ludvigsens forklaring fortsatte torsdag ettermiddag. 

12.42: Aktor starter utspørring

Statsadvokat Tor Børge Nordmo starter utspørringen av Ludvigsen med å be om svar på hvor mange ganger Ludvigsen tok sauna på fylkesbygget med den første fornærmede. 

Ludvigsen erkjente i sin forklaring tidligere torsdag at han har hatt samleie med den første fornærmede.

- Jeg holder fast på at jeg kun har vært i hans hjem ti ganger, og ikke de over 100 gangene som han forklarer, forteller Ludvigsen.

- Besøkte du han på institusjon i Tromsø?

- Nei jeg besøkte han aldri på institusjon, forteller Ludvigsen.

Nordmo spør Ludvigsen om hvor mange ganger de har møttes etter at den fornærmede afghanske mannen flyttet til Oslo.

- Det har jeg ikke tall på, sier Ludvigsen.

zoomUTSPØRRING: Aktor Tor Børge Nordmo. 
UTSPØRRING: Aktor Tor Børge Nordmo. 

12.47: - Når var første samleie?

Ludvigsen forteller at den første seksuelle kontakten startet i oktober 2015.

Statsadvokaten fortsetter å spørre om hvordan og når han og den unge asylsøkeren har hatt relasjoner, på hytta på Kvaløya og på andre plasser de har vært sammen tilbake til 2011. Ludvigsen fortsetter å benekte at de har hatt seksuell relasjon i denne perioden og frem til oktober 2015.

Nordmo spør om et spesifikt møte på Skogbrukets hus ved Andslimoen, i 2011, og hvorvidt den unge asylsøkeren var med på denne hytta i Målselv.

- Ja, han har vært med meg dit, svarer Ludvigsen.

12.52: Tok kontakt med Imdi

Av statsadvokat Nordmo, blir Ludvigsen spurt om kontakt Ludvigsen skal ha hatt per epost med byråkratiet. Aktor spør også om han har vært i kontakt med en navngitt saksbehandler i Imdi, på vegne av den fornærmede.

Nordmo viser til en epost fra september 2011 der han takker en navngitt saksbehandler i Imdi for å ha skaffet den unge fornærmede bostedskommune.

Ludvigsen avviser likevel at han var personlig involvert i å skaffe den unge afghaneren bostedskommune i Tromsø høsten 2011.

- Selv om jeg har takket saksbehandleren i mailen for at han fikk bostedskommune, betyr ikke det at jeg mente at jeg hadde bidratt til så skulle skje, forklarer Ludvigsen.

12.55: Møttes på partikonferanse i Tromsø

Statsadvokaten spør Ludvigsen videre om den unge somaliske asylsøkeren som forklarer å ha hatt sex med Ludvigsen i bil og på hotellrom, sommeren 2014. Nordmo lurer blant annet på hvorfor de hadde et møte på et hotellrom på Amilie hotell i Tromsø, under en partikonferanse for Høyre i september 2014.

- Når jeg har lovet å følge opp noen, så gjør jeg det ytterste for å levere, mener Ludvigsen.

Videre forklarer Ludvigsen at i senere kommunikasjon skal den unge somalieren ha truet med anmeldelse av Ludvigsen.

- Det var ikke tvil om at han var forferdelig sint på meg, og at han mente jeg ikke hadde fulgt han opp uti fra sine forventninger om å skaffe han arbeid, forklarer Ludvigsen.

13.01: Den siste asylsøkeren

Ludvigsen blir videre utspurt om den siste fornærmede i saken, en lettere psykisk utviklingshemmet tidligere asylsøker, som forklarer at han og Ludvigsen hadde sex på et hotellrom i Oslo i 2014.

Ludvigsen forteller at han hadde samtale med ham på et tidligere asylmottak der han oppholdt seg før han kom til Silsand ungdomshjem.

- Dette var en del av de personrettede samtalene om hvilke behov de enkelte hadde, forklarer Ludvigsen.

13.04: Besøkte Silsand

- Hvorfor dro du til Silsand ungdomshjem? spør Nordmo

Ludvigsen forklarer at han besøkte andre enn den fornærmede i saken, og forklarer at han ikke hadde kontakt med vedkommende under besøket.

Nordmo spør om hvorfor det senere ble meldingskontakt med den fornærmede og Ludvigsen, etter at den unge mannen var flyttet til Oslo i 2012.

- I en av meldingen skriver du «Hva får jeg igjen for det?» - hva mente du med dette?

- Jeg mente ingenting, det kunne være snakk om at han kunne få en hamburger, forklarte Ludvigsen.

Ludvigsen mener at han ikke husker om han har møtt han i Oslo ellerikke.

13.09: SMS-kontakt med den fornærmede

Nordmo legger frem sms-kontakt mellom den siste fornærmede og Ludvigsen ifra 2014, der de avtaler å møtes.

- For meg virker det å fremkomme at det er han som ønsker kontakt med meg, svarer Ludvigsen.

Han mener at det kommer frem at han ikke vet hvem han snakker med.

- Hvorfor spør du om hvorfor han har fått oppholdstillatelse?

13.13: Nordmo spør om den første fornærmede

Den afghanske mannen som Ludvigsen har innrømmet seksuell omgang med, er videre tema for aktors utspørring.

Ludvigsen forklarer at den unge mannen bar preg av somatisk og psykisk sykdom i begynnelsen av relasjonen fra 2011. Det kommer frem i et notat som Ludvigsen har levert under avhør.

- Har du opplevd ham som sårbar? Spør Nordmo.

Ludvigsen mener hans sårbarhet og psykiske problemer kom til uttrykk i form av «bæs» om hans forhold på Fredly asylmottak på Finnsnes. 

- Han fortalte også om sin familiebakgrunn i Afghanistan og den lange reisen hans til Norge, forklarer Ludvigsen. 

zoomUTSPØRRING: Dommer i Nord-Troms tingretten, Harald Tore Roaldsen, setter retten torsdag - dagen Ludvigsen forklarte seg.
UTSPØRRING: Dommer i Nord-Troms tingretten, Harald Tore Roaldsen, setter retten torsdag - dagen Ludvigsen forklarte seg.

13.19: Spurt om seksuell relasjon

Nordmo går videre og spør Ludvigsen om hans kontakt med den unge mannen i den tidlige fasen av deres forhold, fra sommeren 2011. 

Ludvigsen fortsetter å avvise at det skal ha vært seksuell kontakt i denne perioden. 

Nordmo spør Ludvigsen om hvordan maktposisjon den unge mannen kan ha oppfattet at Ludvigsen hadde i samfunnet. 

- Det han fortalte i går, var mye nytt for meg, forklarer Ludvigsen. 

13.23: - Hvilken makt hadde du?

- Hvordan tror du våre nye landsmenn tenker generelt om fylkesmannens rolle? spør Nordmo

- Jeg kan ikke spekulere i dette. Jeg har ikke tenkt tanken at de skal ha trodd at jeg hadde samme rolle som en i tilsvarende posisjon i Afghanistan, forklarer Ludvigsen. 

 Nordmo spør om hvilke muligheter Ludvigsen mener han kan ha hatt på byråkratiet i Imdi, for å skaffe en av de unge asylsøkerne bosetningskommune i Tromsø. 

- Jeg kan ikke se at jeg skal ha hatt makt til dette, forklarer Ludvigsen. 

13.25: Spør om dusjing 

Ludvigsen blir spurt om i hvor stor grad han og den første tiltalte dusjet sammen på fylkeshuset etter bosetningen i Tromsø.

- Vi hadde trening sammen og dusjet etter treningen, forklarer Ludvigsen.

Videre spørres Ludvigsen om dusjing på hytta på Kvaløya sommeren 2011. Da innrømmer Ludvigsen at de pleide å dusje sammen. 

- Det hendte vel at jeg skrubbet ham litt på ryggen, forteller Ludvigsen.

Ludvigsen forteller at det kan ha forekommet kontakt av mer intim art. 

Nordmo fortsetter å spørre ut om detaljer om Ludvigsens kropp, som asylsøkeren skal ha forklart om. 

13.35: Erfaring med andre menn

Videre spør Nordmo om Ludvigsen har hatt seksuell erfaring med andre menn, og om hvorfor han ikke har fortalt om dette i tidligere avhør med politiet. 

- Skam er et nøkkelord her. Jeg er over 70 år og føler skam rundt dette og om utroskap og familiære forhold, forklarer Ludvigsen. 

Ludvigsen utspørres videre inngående om hans egen seksualitet. 

13.43: - Hvordan forklarer du bildet?

Ludvigsen blir konfrontert om bildet som ble vist tirsdag i tingretten. Bildet viser det siste seksuelle møtet mellom ham og den unge fornærmede i november 2017. Bildet er tatt av den fornærmede. 

- Det var han som ble tilfredsstilt og ikke jeg, forklarer Ludvigsen om bildet.

Statsadvokaten spør hvorfor han ikke har innrømmet at det seksuelle forholdet startet tidligere enn høsten 2018. 

Nordmo spør videre om hvorfor Ludvigsen har endret forklaring etter hvert som bildebeviset kom for en dag. Ludvigsen forklarer dette med det inngående sjokket etter tiltalen. 

- Bildet viser en seksuell handling, men han ville dette selv - og tok initiativ til dette møtet. 

I sin forklaring tirsdag, forklarte den fornærmede afghaneren, at han hadde initiert til møtet for å ta bildet han senere kunne presse Ludvigsen for å slippe flere seksuelle møter. 

13.46: Om det å snakke sant

Videre i forklaringen må Ludvigsen forklare inngående om omstendighetene rundt bildet og hva Ludvigsen tror var den fornærmedes motiv for å ta bildet. 

- Det var vanskelig å forstå hva han skulle med dette bildet, svarer Ludvigsen på spørsmål fra statsadvokaten. 

Nordmo spør om en tidligere forklaring, der Ludvigsen sa at han ble lurt og at bildet ble tillaget.

- Når jeg nå har fått tid til å se ting i ettertid så er jeg ikke i stand til å spekulere i hvorfor han tok dette bildet, svarer Ludvigsen. 

13.52: - Du har vel slettet alt? 

Det var høsten Ludvigsen valgte å snu i sin forklaring vedrørende seksuell relasjon til den unge afghanske asylsøkeren. Nordmo legger frem en utskrift av en telefonsamtale som er frembragt fra politiet i 2017. 

I samtalen kom det frem om at Ludvigsen ba den fornærmede om å «slette alt», og Ludvigsen må forklare seg om hva han mente om dette. 

- Jeg mente vel generelt kommunikasjon mellom oss.

- (Den fornærmede) har forklart at du hadde bedt han slette det bildet han tok av deg. Er det dette du mente her som skulle slettes? Spør Nordmo. 

Aktor leser opp hele telefonsamtalen mellom den fornærmede og Ludvigsen. I opplesningen kommer det frem. På kommentar sier Ludvigsen: 

- Det var han som tok kontakt. Han er fortvilt tydeligvis, men jeg opplever ikke at denne samtalen er så spesiell, som det som det prøves å fremstilles, svarer Ludvigsen. 

Retten tar pause frem til 14.10 (saken fortsetter under bildet).

zoomFORSVARER: Ludvigsen sine forsvarere i saken, Kai Vaag (lengst bak) og Per Johan Zimmer.
FORSVARER: Ludvigsen sine forsvarere i saken, Kai Vaag (lengst bak) og Per Johan Zimmer.

14.11: Engasjement for barn og unge

Forsvarer Kai Vaag startet utspørring av sin klient. Han spør om Ludvigsens engasjement for barn og unge.

Ludvigsen startet sin forklaring med å fortelle om hans arbeid, som han forteller er forankret blant annet i FNs barnekonvensjon.

- Et eksempel er min rolle i Barnevernsnemnda. Jeg har kontakt med alle mennesker, og ikke bare barn og unge, forklarer Ludvigsen.

Han forteller om sitt internasjonale engasjement med kontakter mot internasjonale politikere og nevner hans påvirkning og engasjement.

- Jeg forsøker i de fleste anledninger at de som står bakerst i køen også blir sett i slike sammenhenger, forklarer Ludvigsen.

Han blir spurt om hans kontakt med ungdom via Facebook.

- Jeg hadde over 2000 venner, og hadde bred kontakt med dem der, sier Ludvigsen.

14.16 Om hans tilsynsrolle

Ludvigsen forteller at han ble fylkesmann i Troms i 2005, etter å ha fratrådt som fiskeriminister i den siste Bondevik-regjeringen og om hvilken rolle fylkesmannen hadde mot institusjonene. 

- Vi hadde individtilsyn og systeminnsyn, samt lovlighetskontroll i kommunene, forklarer Ludvigsen.

Vi hadde innsyn med barn i barnevernsinstitusjoner men ikke med asylmottak og asylsøkere. 

- På denne tiden hadde fylkesmannen ingen ansvar mot Imdi og UDI i forbindelse med asylsøkernes situasjon, forteller Ludvigsen. 

14.21: Om hans forhold til den afghanske asylsøkeren

- Jeg opplevde at vi ga hverandre energi, forklarte Ludvigsen om hans forhold til den unge asylsøkeren, som Ludvigsen har innrømmet han hadde en seksuell relasjon med.

Videre forklarer Ludvigsen hvordan han hjalp den unge mannen med bolig, jobb og bilsertifikat. 

Ludvigsen forteller at han tok med den fornærmede både på ei hytte han disponerte i Målselv, og på hans hytte sør på Kvaløya.

- Han var også en gang med hjem til oss på Hillesøya, forteller Ludvigsen. 

zoomTOK ASYLSØKEREN MED HJEM Svein Ludvigsens hus på Hillesøy.
TOK ASYLSØKEREN MED HJEM Svein Ludvigsens hus på Hillesøy.

14.26: Fortalte om anmeldelse

På spørsmål fra forsvareren, forklarte Ludvigsen at han fortalte den afghanske asylsøkeren at den somaliske asylsøkeren hadde anmeldt ham. 

- Det fortalte jeg som begrunnelse for hvorfor jeg ikke valgte å overnatte hos han i Oslo den gangen, på grunn av denne anmeldelsen. 

Anmeldelsen ble senere henlagt av politiet 2015. 

14.30: Om skammen

Forsvarer Vaag spør han om hvorfor det har vært et «ork» å fortelle det Ludvigsen mener er sannheten. 

- Det er utroskap jeg har vært med på. Jeg opplevde skam og jeg måtte ta inn over meg at jeg hadde forklart meg falskt og gjort ting jeg ikke burde gjort, svarer Ludvigsen. 

Videre spør forsvarer om hvordan det å leve med skjult homofili har vært for han. 

- Jeg er vokst opp i et miljø med sterk religiøsitet i en tid da homofili var straffbart, forklarer Ludvigsen som begynner å bli berørt. 

- Derfor ble det vanskelig å gå inn i dette. 

zoomBISTANDSADVOKATER: Beate Arntzen og Ole Strømmen er bistandsadvokater for to av de fornærmede.
BISTANDSADVOKATER: Beate Arntzen og Ole Strømmen er bistandsadvokater for to av de fornærmede.

14.34: Bistandsforsvarer

Ole Strømmen er bistandsadvokat for den lettere psykisk utviklingshemmede, som har hevdet å ha hatt sex med Ludvigsen for 15.000 kroner på et hotellrom i Oslo sommeren 2014. 

Etter å ha spurt Ludvigsen om hans forhold til homoseksualitet, går han videre til å spørre om hvordan han oppfattet hans klients kognitive evner. 

- Jeg oppfattet ikke at han feiler noe slikt, svarer Ludvigsen.

Videre blir han spurt om hvordan han kan påstå å ikke kjenne til hans klient, til tross for at han har hatt en Facebook-samtale med vedkommende, der han inviterer den unge tidligere asylsøkeren på mat og pizza.

- Er det noe du vanligvis gjør med fremmed mennesker? 

- Ja, det har jeg gjort mange ganger, svarer Ludvigsen. 

14.42: Inviterte han til møte

Ludvigsen opprettholder i sin forklaring at han er usikker på hvem han har kommunisert med i den fremlagte messenger-loggen fra Facebook. Advokat Strømmen mener likevel at detaljer i samtalen viser at Ludvigsen må ha hatt bakgrunnskunnskap om mannen, ut ifra samtaleloggen som er lagt frem i retten.

- I tillegg kommer det frem at du flere plasser inviterer han til møte?

- Det er ikke uvanlig at jeg gjør det. Jeg så ut ifra navnet at han var en av våre nye landsmenn, forklarer Ludvigsen seg. 

Ludvigsen har nektet på at det har forekommet noe møte mellom de to. 

14.46: - Spørs hva jeg får igjen for det

Ludvigsen blir konfrontert med hva Ludvigsen mente i messenger-samtalen, når den unge asylsøkeren spør om å få møte Ludvigsen i Oslo. 

- Hva mener du her med: «Hva får jeg for det?»

- Dette var humoristisk ment og det ligger ikke noe antydninger om det som forsøkes å legge opp til her, sier Ludvigsen. 

14.50: Dommer spør om kommunikasjon

I samtaleloggen hentet ut fra Facebook kommer det frem at Ludvigsen inviterer den fornærmede til et møte i Oslo i 2012. Dommer Harald Tore Roaldsen spør retorisk Ludvigsen om det er «øyet som ser, hvem som inviterer hvem til møte».

- Det var ikke uvanlig for meg å ha slike dialoger med folk, og ikke noe spesielt, slik det fremstilles når det tas ut av kontekst, mener Ludvigsen.

14.53: Bistandsadvokat for afghaner

Gunhild Bergan er bistandsadvokat for den unge afghaneren som Ludvigsen har innrømmet et seksuelt forhold til.

Bergan innleder sin utspørring av Ludvigsen, om hvorfor han ikke innrømmet det seksuelle forholdet i de tidlige forhøren hva som fikk han til å snu.

- Konsekvensen av det du forteller om din sannhet, så mener du at min klient har løyet for retten i sin forklaring. Er du enig i det?

- Ja det er jeg enig i. 

Videre spør hun Ludvigsen om detaljer i fellesdusjingen som skal ha foregått mellom hennes klient og Ludvigsen.

15.05: Spør om intim kontakt i 2011

- Jeg har fortalt om de gangene det har vært en seksuell kontakt, forteller Ludvigsen.

Bistandsadvokaten peker på forklaringer fra Ludvigsen som setter intim kontakt mellom han og hennes klient på et tidligere tidspunkt enn det han har innrømmet i sin forklaring. 

Ludvigsen hevder at han ble tilsendt bilder av den fornærmede med eksplisitt pornografisk innhold. I den fornærmedes forklaring, ble dette gjort på Ludvigsens oppfordring. 

- Hvorfor tror du han i isåfall har gjort dette? spør Bergan. 

Ludvigsen avviser å spekulere i motiv. 

15.11: Om møter på hotell i Oslo

Bergan spør videre om hvor ofte Ludvigsen og hans klient har møtt hverandre, og bodd sammen, på hotell. Ludvigsen kan ikke svare for om det har vært fem eller ti ganger. 

- Han var ansett som en del av vår familie. Derfor var det spesielt når det gjelder han og ikke noe jeg vanligvist gjorde, svarer Ludvigsen. 

Ved to tilfeller har Ludvigsen vært i afghanerens bopel i Oslo i fra 2014 og utover. Han skal da ha fortalt hennes, ifølge hannes egen forklaring, at han da skal ha fortalt om anmeldelsen som var kommet inn. 

Ludvigsen er ikke i stand til å redegjøre for nøyaktig når disse besøkene ble gjort. 

15.19: - Hvorfor tok asylsøkeren bildet?

Forsvarer spør om Ludvigsen har ei forklaring på hvorfor han ville ta et bilde av de to i en seksuell setting, og levere den til en utekontakt i hjemkommunen. 

- Når dette var en frivillig handling i følge deg? 

- Det blir feil av meg å tillegge noen ei mening om hvorfor de gjør som de gjør, svarer Ludvigsen.  

15.25: Gikk tilbake på tidlig forklaring

Bistandsasvokat leser så opp fra et tidligere avhør. Der skal Ludvigsen ha forklart at han trodde at saken ble snudd på hode fra hennes klient, fordi den unge asylsøkeren angivelig ville ha en seksuell relasjon med Ludvigsen. 

Ludvigsen går i senere avhør og i retten tilbake på å spekulere i motivene for hvorfor afghaneren tok et bilde av dem under den seksuelle omgangen i november 2017. 

15.30: Somalierens anmeldelse

Beate Arntzen er bistandsadvokat for den unge somalieren, som Ludvigsen hadde møter med i Tromsø, og som har hevdet at Ludvigsen hadde seksuell omgang i bytte mot å hjelpe han med oppholdstillatlese og jobb.

Ludvigsen forklarer, på spørsmål for hvorfor de etablerte kontakt, at det var den unge mannen som etablerte kontakt med han.

- Hva tenker du at du kunne hjelp han med, siden du foreslo møte med han?

-Jeg har hjulpet mange i min virke, forteller Ludvigsen.

Ludvigsen blir spurt om det har vært fysisk kontakt mellom Ludvigsen og hans klient.

- Det har ikke vært annen kontakt enn handhelsing, svarer Ludvigsen. 

15.38: Kan ha tatt ham på låret

Likevel blir Ludvigsen konfrontert med at han har innrømmet i et avhør at han kan ha tatt han på låret.

- Det kan godt hende at jeg har sagt at jeg har vært borte i låret hans, men å utlede det til å være en seksuell handling, er et stykke å gå, svarer Ludvigsen som presiserer at han i såfall ikke husker denne kontakten.

15.40: Hadde sex til tross for anmeldelse

Bistandsadvokatens klient anmeldte Ludvigsen for den seksuelle relasjonen i februar 2015. Arntzen mener derfor at Ludvigsen var gjort kjent med anmeldelsen og likevel inledet et forhold til en annen asylsøker, slik han har innrømmet i retten i torsdag. 

Arntzen spør; - Hva får deg til å innlede en seksuell relasjon med en annen asylsøker, til tross for at du var anmeldt av min klient?

- Jeg klarer ikke å se hvordan disse to sakene har en sammenheng, avslutter Ludvigsen. 

Ludvigsen er dermed ferdig med sin innledende forklaring. 

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.