IKKE ULOVLIG: Fiskebåts leder Audun Maråk mener det ikke er sosial dumping selv om rederier inngår kontrakter med de ansatte utenfor tariff. Alle styremedlemmene i Fiskebåt har tariffavtaler med sine mannskap, opplyser Maråk.Foto: Luca Kleve-Ruud
IKKE ULOVLIG: Fiskebåts leder Audun Maråk mener det ikke er sosial dumping selv om rederier inngår kontrakter med de ansatte utenfor tariff. Alle styremedlemmene i Fiskebåt har tariffavtaler med sine mannskap, opplyser Maråk.Foto: Luca Kleve-Ruud

Organisasjonene vet om sosial dumping, men vil ikke dømme lovbryterne

Sjømatorganisasjonene vet det skjer diskriminering og sosial dumping i næringen, men vil ikke gjøre noe. - Ikke vår oppgave å dømme, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Samfunn
Øystein Hage
Telefon 55 21 33 13
Mobil 932 56 317
17. juni 2019 05:00

Fiskeribladet omtaler den nye rapporten om arbeidsforholdene i norsk fiskeri- og oppdrettsnæring. Der kommer det frem at det foregår sosial dumping og diskriminering av utenlands arbeidskraft både i fiskeindustrien på land og hos rederier på havet. Ingen av de store sjømatorganisasjonene sier de vil kaste ut selskap fra foreningene dersom de bryter loven.

- Fiskebåts tariffmedlemmer er bundet av tariffene og kan derfor ikke lønne nasjonaliteter ulikt. For tariffområder/fiskeri Fiskebåt ikke dekker kan det være adgang til å opprette egne avtaler mellom rederi og ansatte. Dette er ikke synonymt med sosial dumping, uttaler Audun Maråk, adm. direktør i rederorganisasjonen Fiskebåt.

zoomAudun Maråk, adm. direktør i Fiskebåt
Audun Maråk, adm. direktør i Fiskebåt

Vil ikke dømme

Både Robert Eriksson i Sjømatbedriftene og Geir Ove Ystmark er klare på at det ikke skal foregå diskriminering i deres medlemsbedrifter. Ystmark understreker også at han ikke er kjent med lovbrudd utover de sakene som er kjent gjennom media.

- Men kan en være Sjømat Norge-medlem dersom man opererer med ulike arbeidskontrakter jmf nasjonalitet?

Hvis bedrifter bryter lov og regelverket så er det en sak for påtalemyndigheten. Ikke for organisasjonene.

Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge

- Det er svært unaturlig dersom en bransjeorganisasjon skal drive tilsyn. Det har vi heldigvis offentlige tilsyn. Hvis bedrifter bryter lov og regelverket så er det en sak for påtalemyndigheten. Ikke for organisasjonene, sier Ystmark og understreker at norsk lov og norsk tariff er noe han vil fronte og jobbe for.

Uholdbart praksis

Eriksson er tidligere arbeidsminister for Frp, og er derfor godt kjent med problematikken. Han er helt tydelig på at sosial dumping og diskriminering av andre nasjonaliteter en oppførsel som ikke er holdbart. De useriøse ødelegger for de seriøse, og det bidrar videre til dårlig omdømme for næringen, mener han.

- Mitt inntrykk er imidlertid at de fleste bedriftene innen sjømatnæringen er seriøse og ansvarsbevisste næringsaktører og arbeidsgivere, sier han og legger til:

- Jeg svært opptatt av at vi må dyrke frem de seriøse og så ned på dem som åpenbart driver bevist utenfor det som er akseptabelt. Altså det må være lett og være seriøs og vanskelig å være kjeltring.

zoomUAKSEPTABELT: Både Robert Eriksson (t.v.) og Geir Ove Ystmark mener sosial dumping er umoralsk, men vil ikke kaste bedrifter som driver med slikt ut av sine organisasjoner.
UAKSEPTABELT: Både Robert Eriksson (t.v.) og Geir Ove Ystmark mener sosial dumping er umoralsk, men vil ikke kaste bedrifter som driver med slikt ut av sine organisasjoner.

Ikke sosial dumping

Audun Maråk i Fiskebåt mener at det kan være legitime grunner til å avtale andre avlønningsavtaler mellom reder og mannskap. Fiskebåt har flere medlemsbåter som ikke har tariffmedlemskap. 

- Manglende tarifftilbud er ikke synonymt med sosial dumping, og gir heller ikke i seg selv grunnlag for kritikk, sier han.

Alle styremedlemmene i Fiskebåt er imidlertid tariffmedlemmer. I Fiskebåt har de ulike medlemsgruppene lik innflytelse i fagsaker, mens tariffmedlemmene innflytelsen har tariffsaker.

Sosial dumping

  • Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstagere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstagere. Begrepet er altså ikke begrenset til spørsmål om lavere lønn for samme type arbeid.

De siste månedene har det blitt avdekket mulig ureglementert forhold i flere norske rederier, der alle de omtalte rederne er innmeldt i Fiskebåt. Maråk ønsker ikke å kommentere forholdene på noen av disse båtene.

- Det blir for enkelt å konkludere at det dreier seg om sosial dumping, sier Maråk.

Ikke enig

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener det generelle inntrykk er at fiskeflåten er opptatt av ryddige lønns- og arbeidsforhold for mannskapet. Dette gjelder uavhengig av nasjonalitet.

zoomLIKELØNN: Kjell Ingebrigtsen, leder Norges Fiskarlag, krever at alle redere i sin organisasjon behandler fiskerne likt, uavhengig av nasjonalitet.
LIKELØNN: Kjell Ingebrigtsen, leder Norges Fiskarlag, krever at alle redere i sin organisasjon behandler fiskerne likt, uavhengig av nasjonalitet.

- Vi ønsker ryddige forhold i næringen og håper at alle som er registrerte som fiskere i manntallet - uavhengig av nasjonalitet - ser betydningen av å være medlem hos oss, sier han.

Når det gjelder de mediesakene som har gått i media om avlønning av utenlands arbeidskraft, sier Ingebrigtsen følgende:

- Utenlandsk mannskap skal ansettes på samme tariffmessige vilkår som norsk mannskap, påpeker Ingebrigtsen.

Fiskarlaget mener sosial dumping er uakseptabelt. 

- Vi støtter derfor det arbeidet som gjøres for å forhindre sosial dumping uavhengig av bransje.

Mariann Frantsen i Pelagisk forening er klar på at alle fiskere skal ha lønn og gode arbeidsforhold i tråd med regelverket.

zoomFORNØYD: Mariann Frantsen, leder Pelagisk Forening, mener det er bra at rapporten konkluderer med at det er meget liten risiko for at det foregår alvorlige brudd rundt menneskerettigheter i fiskerinæringen.
FORNØYD: Mariann Frantsen, leder Pelagisk Forening, mener det er bra at rapporten konkluderer med at det er meget liten risiko for at det foregår alvorlige brudd rundt menneskerettigheter i fiskerinæringen.

- Næringen generelt har en holdning om at fiskere skal betales likt, at det skal være lik lønn for likt arbeid, og det er en holdning Pelagisk forening stiller seg bak, sier hun og sier samtidig at foreningen ikke har noen prosedyrer på å løse problemer med diskriminering dersom det skulle foregå.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.