NY REKORD I ÅR?: Den norske sjømatfesten fortsetter og hittil i år er det eksportert sjømat for 43,3 milliarder kroner. Her et glimt fra fiskedisken på Coop Milano i Italia.Arkivfoto: Kjersti Sandvik
NY REKORD I ÅR?: Den norske sjømatfesten fortsetter og hittil i år er det eksportert sjømat for 43,3 milliarder kroner. Her et glimt fra fiskedisken på Coop Milano i Italia.Arkivfoto: Kjersti Sandvik

Verdiveksten fortsetter for sjømateksporten

Eksporten av norsk sjømat har satt ny bestenotering hver eneste måned hittil i år og mai var ikke noe unntak.

Leserinnlegg

Totalt ble det eksportert sjømat for 8,7 milliarder kroner i mai, en økning på tre prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Den norske sjømatfesten fortsetter og hittil i år er det eksportert sjømat for 43,3 milliarder kroner, en økning på åtte prosent sammenlignet med samme periode i fjor. EU er fortsatt det største og viktigste markedet for norsk sjømat, men eksportveksten til folkerike og kjøpesterke markeder som USA og Kina er svært positiv. Hittil i år det eksportert sjømat for 2,8 milliarder kroner fra Norge til USA, en økning på 18 prosent i verdi, mens Kina øker med 35 prosent til to milliarder kroner.

Laks vil øke i pris

Det er umulig å kommentere mai uten å se nærmere på algeoppblomstringen i nord. Tall fra Fiskeridirektoratet antyder at nærmere åtte millioner laks er død i Troms og Nordland. I slaktevekt tilsvarer det omtrent 40 000 tonn eller to uker med norsk eksport. 

Vi antar at algeoppblomstringen, basert på foreløpige tapstall og tapt tilvekst i sjø, vil halvere den forventede veksten i produksjonen av atlantisk oppdrettslaks i Norge inneværende år og ha en negativ effekt på tilbudssiden i både andre halvår i år og i første halvår neste år. Oppblomstringen har vært særlig dramatisk for mindre oppdrettere. Redusert tilbud har imidlertid en positiv effekt på prisbildet og trolig vil prisene i høst være ett par kroner høyere enn hva tilfellet hadde vært uten algeproblematikken.

Storfiskmarkedene

Hittil i år er det eksportert 483 460 tonn laks målt i rund vekt, en økning på 6,3 prosent. Eksportverdien er 28,9 milliarder kroner, en økning på nesten åtte prosent. Snittprisen på fersk laks (med hode) hittil i år er på 64,12 kroner per kilo, en nedgang på en prosent. 

Snittprisen på fersk oppdrettslaks med hode i mai var 62,17 kroner. Høyest pris per kilo ble oppnådd i de klassiske storfiskmarkedene som Kina, Sør-Korea, Japan, USA og Hongkong. Fersk laksefilet viser imidlertid en positiv prisutvikling, til tross for volumøkning. Mye av det samme bildet ser vi for andre foredlede lakseprodukter.

Mai ble nok en rekordmåned for norsk sjømat og det er grunn til å tro at 100 milliarder kroner i eksportverdi vil bli passert i år

Torsk klatrer videre opp

Den formidable prisutviklingen på torsk fortsetter. Snittprisen på fryst torsk er 15 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Likeledes var eksportprisen i mai betydelig høyere enn snittet hittil i år, drevet av begrenset tilbud. 

Samtidig er andelen til Kina betydelig lavere enn hva tilfellet har vært de siste årene. En av forklaringene kan være at markedet har dårligere betalingsvilje for dobbeltfryst torskefilet enn for andre torskeprodukter. Til tross for usikkerheten rundt brexit, viser eksporten av fryst torsk til Storbritannia en svært positiv utvikling, men deler av veksten må ses i sammenheng med redusert import av fryst filet.

Økt produksjonskapasitet i Nord-Norge er en av grunnene til at eksporten av nettopp fryst torskefilet øker. Størst er veksten til Frankrike som øker med nærmere 320 prosent.

Reduksjonen for fersk filet er på nivå med kvotenedgangen på torsk. Nedgangen i eksporten av fersk torsk er som forventet, og viser at «råstofflekkasjen» faller når kvotene reduseres. Det er positivt og viser at norsk industri er konkurransedyktig når kampen om råstoffet virkelig hardner til. Med unntak av et betydelig fall i eksporten av saltfisk, er eksporten av andre konvensjonelle torskeprodukter som klippfisk og tørrfisk relativ stabil. Det viser at det er etterspørselen i markedet og ikke bare tilbudet i råstoffmarkedet, som påvirker produksjonsvolumet. Prisbunnen på sei virker å være nådd og nesten alle produktkategoriene øker i pris, til tross for volumøkning.

Positivt for pelagisk fisk

Makrellprisen fortsetter sin positive utvikling selv om det har vært usikkerhet rundt kvoterådene fra ICES. Hittil i år er eksportprisen på fryst makrell 33 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Prisen i mai var kroner 16,80 per kilo, mot kroner16,25 hittil i år.

Høye priser har imidlertid hatt en negativ effekt på eksporten til Tyrkia og eksportvolumet hit er mer enn halvert. Til tross for kvotenedgang for makrell, øker eksportmengden. Det forteller at det er fisket mye makrell i første halvår og at norske eksportører i økende grad sitter på lager på vegne av utenlandske kjøpere.

Nok en rekordmåned

Prisbunnen på sild virker å være nådd, drevet av kvotenedgang globalt og en gunstig valutakursutvikling mot både euro og amerikanske dollar. Eksportprisen på fryst rund sild er opp seks prosent, mens eksportprisen i mai var hele 23 prosent høyere enn snittet hittil i år.

Prisen på sildefilet er nærmest identisk med i fjor, men her profitterer produsentene på økte priser på avskjær til mel og olje. Marginal tilførsel av lodde globalt i 2019 er viktig for å forklare hvorfor lodda som ble fisket i fjor og eksportert i år, har oppnådd svært gode priser.

Mai ble nok en rekordmåned for norsk sjømat og det er grunn til å tro at 100 milliarder kroner i eksportverdi vil bli passert i år. Trolig må det komme en stor overraskelse, i form av kraftig kronestyrkelse eller handelsbarrierer, for at «drømmegrensen» ikke passeres før andre søndag i advent.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.