FEIL: Hammerfest Fiskarlag har pekt på feil i kvotejusteringer for torsk, spesielt for gruppen 11-15 meter. Summeres dette for alle fiskerne i denne gruppen så blir dette betydelige beløp, skriver forfatterne av innlegget.Foto: Bjørn Tore Forberg
FEIL: Hammerfest Fiskarlag har pekt på feil i kvotejusteringer for torsk, spesielt for gruppen 11-15 meter. Summeres dette for alle fiskerne i denne gruppen så blir dette betydelige beløp, skriver forfatterne av innlegget.Foto: Bjørn Tore Forberg

Om kvotefordeling, tillit og stadig avvisninger av Fiskarlaget

Når fiskerne tar opp problem med Norges Fiskarlag, blir de ofte bagatellisert og avvist, skriver Tore Mosesen og Jacob Vest i dette innlegget.

Leserinnlegg
Skrevet av1. juni 2019 12:08Oppdatert:
3. juni 2019 11:35

Fiskere som daglig skal hente sin inntekt fra regulerte fiskeressurser er avhengig av organisasjoner som Norges Fiskarlag bidrar til at vi har ordninger som fungerer, også for den mindre kystflåten. Når da fiskere, som i Hammerfest Fiskarlag reiser sine problemstillinger er det både fordi de ønsker å bidra til at næringen fungerer godt og i noen tilfeller adressere det de oppfatter som viktige bekymringer. 

Men når de forsøker å ta opp sine problemstillinger som både er relevante, dokumenterbare og reelle så blir de ofte bagatellisert og avvist av Norges Fiskarlag, ikke bare internt men også nå i denne debatten.

Kvoteavvik og fordeling av torsk

Hammerfest Fiskarlag har pekt på feil i kvotejusteringer for torsk, spesielt for gruppen 11-15m. Også fisker Mikael Solhaug peker på dette og sier til Fiskeribladet at han alene har tapt fangstinntekter på over en millionkroner på feil i kvotejusteringene. 

Summeres dette for alle fiskerne i denne gruppen så blir dette betydelige beløp. Vi er derfor glad for at Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet nå også innser at noe er feil, eller som de uttrykker det, det finnes et avvik mellom tildelte kvoter og avregnede kvoter for torsk. At Fiskarlaget også sier at dette er noe de har registrert de siste årene men først nå sier de skal ta tak i dette, er underlig. 

Når vi forsøker å ta opp problemstillinger som både er relevante, dokumenterbare og reelle så blir de ofte bagatellisert og avvist av Norges Fiskarlag, ikke bare internt men også nå i denne debatten.

Vi støtter derfor fullt ut kommentaren til Mikal Solhaug om at feil i kvotejusteringene bør ryddes opp i nå, før man innfører nye kvotesystemer. Vi mener at dette viser at det er et behov for en åpen og grundig gjennomgang av dagens praksis, en revisjon om man vil for å få alle faktiske forhold opp i dagen før man innfører nye ordninger. Næringen og myndighetene trenger å avklare om feilene ligger i dagens kvotemodell eller i oppfølgningen av denne. (Figur)

zoomHammerfest leserbrev. tabell.
Hammerfest leserbrev. tabell.

Angående overfiske av sei

Som det fremgår i ukemeldingen fra uke 52 i 2018 så var det til sammen ett overfiske på 5364 tonn sei i stor kyst, gruppene 15-21m og 21-28m (

I ett leserinnlegg hevder leder av Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigsten at overfisket til storkyst er rettet opp i. Dette mener vi er feil. Korreksjonen på 4557 tonn sei fra seinotkvoten som Kjell Ingebrigsten henviser til er adressert og justert (fiskeridirektoratets ukemelding 50 i 2018) men dette er ikke forklaringen på problemet som Hammerfest Fiskarlag adresserer.

Etablert praksis og avtaler etter Finnmarksmodellen er at når gruppe under, i dette tilfellet ikke klarer å fiske opp sine seikvoter så skal seikvoten refordeles til neste gruppe, i dette tilfellet gruppen 11-15m. Denne praksisen med refordeling på tvers av lengdegrensene ble ikke fulgt i 2018 og ifølge Guro Gjelsvik i Fiskeridirektoratet var dette i samråd med næringen. Altså var Fiskarlaget sentralt informert om og enig i at man fravek etablerte avtaler og praksis i fiskerinæringen de egentlig skal i å vareta.

Selv om gruppen over 21 meter hadde fisket opp sine seikvoter allerede i begynnelsen av mai (uke 19) i 2018 og gruppen 15-21 meter hadde fisket opp sine kvoter i begynnelsen av september (uke 36) så fikk de fortsette å fiske sei. Til sammen har havgående- eller stor kyst (gruppene over 15 meter) overfisket sine kvoter på til sammen 5364 tonn sei. Først burde de ha vært stoppet tidligere og hele overfisket burde ha blitt tatt av deres kvoter i 2019. 

Men ifølge Fiskeridirektoratet (Notat fra 18 februar 2019 «Kvotefleksibilitetsordningen etter sei-kvoteoverføringer fra 2018 til 2019») har de har kun blitt trukket for til sammen 2003 tonn (1136 tonn i gruppen 15-21m og 867 tonn i gruppen over 21m). Resterende av overfisket på 3361 tonnene har de andre gruppene blitt straffet for i 2019 kvotene. For gruppen 11-15m som har om lag 28 % av seikvoten betyr det at de har fått sine kvoter redusert med om lag 941 tonn sei i 2019, noe vi ikke kan akseptere. Ut fra Fiskeridirektoratets ukestatistikk i 2019 ser vi at det samme gjentar seg i år uten at noen trekker i bremsen.

At det ikke skjedde en refordeling av seikvotene på tvers av lengdegrensene i 2018 og at stor kyst fikk anledning til å fortsette sitt overfiske ut året er en praksis som Hammerfest Fiskarlag reagerer på. Dette åpner for at enkelte grupper bare kan ta seg til rette og det med godkjennelse fra Fiskarlaget sentralt, de som nettopp skulle hjelpe fiskerne å passe på at slikt ikke kunne skje.

Så var det levendefangst bonusen

Selv om Norges Fiskarlag ikke er noen tilhenger av ordningen med levendefangstbonusen på torsk så er det likevel en ordning som er etablert. Årsaken til at Hammerfest Fiskarlag ønsker en todeling av bonusavsetningen er å både kunne ivaretaden mindre flåtegruppen og for å unngå ett «kappfiske» så lenge denne ordningen eksisterer. 

Stor kyst har mye selvsagt større fangstkapasitet enn den mindre flåten og tidligere år og ut 2018 sto de for godt over 90 % av levendefangsten.

Overskridelse av torskekvotene i åpen gruppe

Vi er glad for at Fiskarlaget også forsøket å få klarhet i regnskapet for avsetningen for 2019. På samme måte som Fiskarlaget håper også vi at man snart får innsyn i dette. Vi er nå kommet til 1. juni 2019 og har ennå ikke sett noe regnskap på dette, noe som bekymrer oss.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Når sverting forkles som debatt

Leserinnlegg
1. april 2020 20:33

Selfangst uten inspektører må stoppes

Leserinnlegg
1. april 2020 11:43

Fisken må komme Nord-Norge til gode

Leserinnlegg
31. mars 2020 12:08

LoVe Lofoten

Kommentar
29. mars 2020 10:12

Snytt for 1,5 mrd. kr og 2000 arbeidsplasser

Leserinnlegg
28. mars 2020 14:41
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...