NORDSJØSILD: ICES skrur opp kvoterådet for nordsjøsild betraktelig for 2020.Foto: Torhild Måkestad Martinussen
NORDSJØSILD: ICES skrur opp kvoterådet for nordsjøsild betraktelig for 2020.Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Kvoterådet på nordsjøsild for 2020 opp 38,4 prosent

Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, skrur opp kvoterådet på nordsjøsild betraktelig.

Fiskeri
Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
29. mai 2019 13:14Oppdatert:
29. mai 2019 13:29

ICES har satt en anbefalt kvote på nordsjøsild for 2020 på 418.619 tonn i direktefisket (431.062 totalt). Rådet har økt med 38,4 prosent fra 2019, fordi estimatene av bestandsstørrelsen ble oppjustert i årets bestandsvurdering, melder Havforskningsinstituttet.

For inneværende år er den anbefalte kvoten 291.040 tonn i direktefisket (311.572 tonn totalt), mens den avtalte kvoten endte på 385.008 tonn.

Over tiltaksgrensen

Nordsjøsildas gytebiomasse (SSB) har variert mellom 1,6 og 2,7 millioner tonn i perioden 1999-2018, og har hele perioden vært over den såkalte tiltaksgrensen, som skal sikre at maksimalt langtidsutbytte av bestanden blir opprettholdt (det som kalles MSY Btrigger). Denne tiltaksgrensen er på 1,4 millioner tonn. Fiskedødeligheten (F) har siden 1996 vært lavere enn fisketrykket som gir maksimalt langtidsutbytte (MSY), som er på 0,26.

De to dårligste årsklassene av nordsjøsild siste 30 år har forekommet siste fem år (2014- og 2016-årsklassen).

Uttrykk som brukes i kvoterådene

  • SSB = Gytebestand (Spawning Stock Biomass)
  • MSY = Maksimalt langtidsutbytte. Den største gjennomsnittsfangsten som kan tas over tid uten at bestanden faller.
  • MSY B trigger = Tiltaksgrense for gytebestanden, som skal sikre at maksimalt langtidsutbytte (MSY) blir opprettholdt.
  • B LIM = Den laveste gytebestanden som antas å kunne gi en rimelig god rekruttering
  • Rekruttering = Tilsiget av ny fisk
  • F LIM = Fisketrykket som i det lange løp gir en gytebestand som kan sikre god rekruttering (B lim)
  • F MSY = Fisketrykket som gir maksimalt langtidsutbytte (MSY)
    KILDE: Havforskningsinstituttet

Les mer om uttrykk i kvoteråd her.

Forventer redusert bestand

Instituttet viser til at selv om rådet tilsier økt fangst av nordsjøsild, forventes det en reduksjon i bestandsstørrelsen i de kommende årene. Dette skyldes mangel på sterke nye årsklasser, i kombinasjon med at den sterke 2013-årsklassen har hatt redusert innflytelse på bestanden. 

Lavere gytebestand

Gitt at en fisker i henhold til ICES kvoteråd for neste år, forventes gytebestanden å være rundt 1,3 millioner tonn i 2020. Det vil si at gytebestanden er lavere enn tiltaksgrensen MSY Btrigger).

Så lav har ikke gytebestanden vært siden 1996, viser Havforskningsinstituttet til.

Fiskedødeligheten for eldre sild er beregnet til å være rundt 0,6, og den eldre sildas bidrag i fangstene forventes å økes fra 13 til 30 prosent i 2020. 

Som et resultat av dette er fangstrådet altså satt vesentlig høyere i 2020, sammenlignet med 2019.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.