SUNN OPPDRETT: Gjennom år med arbeid med «Fiskehelserapporten», har det blitt klarere hva som er store helseutfordringer for oppdrettsfisk og hva som er mindre viktig.Illustrasjonsfoto: Privat
SUNN OPPDRETT: Gjennom år med arbeid med «Fiskehelserapporten», har det blitt klarere hva som er store helseutfordringer for oppdrettsfisk og hva som er mindre viktig.Illustrasjonsfoto: Privat

Nasjonal oversikt er avgjørende for god fiskehelse

Nasjonal oversikt over sykdomssituasjonen i oppdrettsnæringen er avgjørende for dokumentasjon, læring, bekjempelse og prioritering av tiltak.

Leserinnlegg
Skrevet av23. mai 2019 11:51Oppdatert:
3. juni 2019 13:54

«Fiskehelserapporten» gir en årlig status for fiskehelsen i Norge. I arbeidet med «urutgaven» på 90-tallet, opplevde vi at forskerne kunne ha helt ulike oppfatninger av hva som var viktige sykdomsproblem er, alt avhengig av kunnskap og interesser. Hver og en så delproblemer, men manglet ofte det store bildet. Gjennom år med arbeid med rapporten, har det blitt klarere hva som er store helseutfordringer og hva som er mindre viktig.

zoomBrit Hjeltnes, fagdirektør fiskehelse ved Veterinærinstituttet
Brit Hjeltnes, fagdirektør fiskehelse ved Veterinærinstituttet

En viktig del av Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag er å utvikle kunnskap for å avverge og bekjempe sykdomstrusler hos fisk. Meldepliktige sykdommene som ILA og PD har vi i dag god oversikt over, men kunnskapen er langt mer begrenset for andre sykdommer. Mange tapsbringende sykdommer fyller ikke de strenge kriteriene for meldeplikt (CMS, HSMB) og « nye» alvorlige sykdommer vil naturlig nok ikke være meldepliktige.

Begrensede problemer eller alvorlig trussel

Enkeltanlegg og enkeltselskaper kan ha alvorlige problemer som er mindre viktige for resten av næringen. Eller, det kan være et begrenset problem, men uttrykk for en voksende sykdomstrend.

Vet vi ikke sikkert hvor utbredt en sykdom er, eller hvor mange som rammes, er det heller ikke mulig å regne på kost-nytte - effekter av ulike strategier for kontroll og bekjempelse. Nasjonal sykdomsoversikt gir forvaltning, næring og forskning mulighet en til å prioritere.

Oversikt gir mulighet til å se trender og oppdage «nye sykdommer». Det gir mulighet til en raskere respons

Grunnlag for tiltak og læring

Utviklingen av PD er dessverre et eksempel på at sykdomsoversikt tidlig må følges opp med kraftfulle tiltak for å sikre god sykdomskontroll. Fra å være en sykdom med svært begrenset utbredelse på 1990-tallet har PD nå fått fotfeste i store og viktige oppdrettsområder. Dessverre ble ikke tiltak satt inn på et tidlig nok tidspunkt. Likevel bidro sykdomsoversikten til at PD nå er en meldepliktig sykdom og til å bekjempe sykdommen i Nord-Norge.

Veterinærinstituttet tror det er mulig å utrydde visse sykdommer som PD. Den nasjonale oversikten over sykdomsutviklingen vil ligge til grunn for å utvikle en utryddelsesplan i samarbeid med forvaltning og oppdrettsnæringen. Det vil kreve samarbeid, tid og det vil koste.

Viktig dokumentasjon for trygg handel

Viktige handelspartnere som Kina er opptatt av at Norge har oversikt over sykdomssituasjonen for å vurder smitterisiko ved handel. De er opptatt av at det er offentlige systemer som har denne kontrollen og oversikten. En samlet nasjonal og troverdig dokumentasjon på sykdomssituasjonen må derfor komme fra en uavhengig offentlig institusjon, ikke fra selskapene selv.

Informasjonsutveksling og samlet oversikt må til

Innen fiskediagnostikk har flere dyktige og effektive aktører bygget seg opp. Samtidig innebærer det en oppsplitting av kunnskap fra fiskehelsetjenester og diagnoselaboratorier. I tillegg genererer oppdretterne selv store mengder relevante data. 

Tilgang på gode nasjonale data gir grunnlag for epidemiologiske beregninger av hvordan smitte kan spre seg og kan avdekke årsaksforhold. Oversikt gir mulighet til å se trender og oppdage «nye sykdommer». Det gir mulighet til en raskere respons og bedre mulighet til kontroll og evaluering av om tiltak virker. Fremover er det viktig at en samlet sektor jobber for å skape systemer for informasjonsutveksling, slik at den nasjonale oversikten er samlet på ett sted. Det vil være til nytte for alle innen forvaltning, forskning og næring som jobber for å bedre fiskehelsen i landet.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...