VAKTE STOR INTERESSE: «Lorans» torskefangster ved Jan Mayen i fjor sommer og høst gjorde at myndighetene åpnet for et kartlegginsfiske ved Jan Mayen for å avdekke hvordan forekomsten av torsk i området varierer gjennom året. Her fra da «Loran» losset torsk i Ålesund i fjor.Foto: Einar Lindbæk
VAKTE STOR INTERESSE: «Lorans» torskefangster ved Jan Mayen i fjor sommer og høst gjorde at myndighetene åpnet for et kartlegginsfiske ved Jan Mayen for å avdekke hvordan forekomsten av torsk i området varierer gjennom året. Her fra da «Loran» losset torsk i Ålesund i fjor.Foto: Einar Lindbæk

- Første gang det er dokumentert torskegyting ved Jan Mayen

Denne uken ble det kjent at linefartøyet «Geir II» har fått torsk som gyter i fangstene ved Jan Mayen. Havforsker Bjarte Bogstad sier dette er ny kunnskap.

Forskning
Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
16. mai 2019 15:32

- Det er ikke dokumentert torskegyting ved Jan Mayen tidligere, sier Bogstad, som er bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk, i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

zoomBjarte Bogstad leder den forskningsmessige delen av kartleggingsfisket som nå foregår ved Jan Mayen
Bjarte Bogstad leder den forskningsmessige delen av kartleggingsfisket som nå foregår ved Jan Mayen

Fikk gytetorsk

I fjor sommer og høst fikk linefartøyet «Loran» omlag 450 tonn torsk ved Jan Mayen - noe som vakte stor oppstandelse i næringa. Nærings- og fiskeridepartementet bestemte i etterkant av dette å åpne for et kartleggingsfiske ved Jan Mayen i år for å få data på hvordan forekomsten av torsk i området varierer gjennom året. 

Åtte fartøy meldte sin interesse - og «Geir II» og «Nesbakk» ble trukket ut til å gjennomføre fisket. Som Fiskeribladet omtalte tirsdag, er «Geir II» nå i gang med den første av to turer, og har altså fått gytetorsk i fangstene.

Samler øresteiner

Havforskningsinstituttet viser til at store torskebestander i nærliggende områder (ved Island og i Barentshavet) og varmere havklima kan være noen forklaringer på at det nå er torskegyting ved Jan Mayen. Torskeegg gytt ved Jan Mayen vil mest trolig drive vestover mot Grønland, tror forskerne.

- Vi har en marinbiolog om bord, Audun Hjertager, som tar prøver som vi skal analysere når han returnerer til Havforskningsinstituttet. Da har han med seg øresteiner som vi kan bruke til å lese alder og hvilken torskebestand disse fiskene kommer fra. I tillegg tar han vevsprøver som kan brukes til å analysere arvestoffet til fisken. På den måten får vi best mulig datagrunnlag når vi skal fastslå hvor torsken ved Jan Mayen kommer fra, sier Bogstad i artikkelen.

Mageprøver og merking

Det blir også tatt mageprøver for å kartlegge dietten til torsken i dette området. Til høsten er det også planlagt å merke torsk.

- Nesten all torsken som ble fisket var mellom 70 og 100 cm lang, og det var lite bifangst av andre arter. Det aller meste av den er tatt på sørsida av øya, og i enkelte områder var fangstratene på nivå med det man kjenner til fra kommersielt fiske i andre områder. Da toktet startet i slutten av april var det mye gytende torsk i fangstene, mens nå er mesteparten av torsken utgytt, forteller Bogstad.

Har gjennomgått forskningsrapporter

Havforskningsinstituttet opplyser om at det er første gang det observeres torsk ved Jan Mayen, selv om gyting ikke er kjent fra tidligere. Bogstad har gått gjennom ulike forskningsrapporter og fangststatistikker for å skaffe bakgrunnsinformasjon om torsken ved Jan Mayen.

- De første opplysningene om torsk ved Jan Mayen stammer fra 1929 og kommer fra ansatte i Statens havnevesen som skulle undersøke muligheten for å bygge havn på Jan Mayen. Tidlig på 1930-tallet ble det gjennomført fiskeriundersøkelser for å finne ut hvor mye torsk det var ved Jan Mayen, sier Bogstad.

Fangstene varierte 

Fangstene varierte sterkt, og det ble aldri satt i gang noe omfattende fiske i dette området. Seinere har det også dukket opp torsk i forbindelse med rekeundersøkelser ved Jan Mayen, og det har kommet rapporter om innblanding av torsk under rekefiske på 1980-tallet, forteller forskeren.

Derimot ble det bare funnet minimale forekomster av torsk i området under et forskningstokt i 2011.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...