UTLYSNING: Fiskeridirektoratet har på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, lyst ut ti raudåtetrål-tillatelser.Foto: Calanus, Snorre Angell
UTLYSNING: Fiskeridirektoratet har på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, lyst ut ti raudåtetrål-tillatelser.Foto: Calanus, Snorre Angell

Nå kan du søke om å fiske raudåte - Fiskeridirektoratet lyser ut tillatelser

Totalt lyser Fiskeridirektoratet ut ti nye raudåtetrål-tillatelser. Fem av de skal tildeles fiskere - fem tildeles industriaktører.

Fiskeri
Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
3. mai 2019 13:38Oppdatert:
3. mai 2019 14:02

Fredag opplyser Fiskeridirektoratet at de lyser ut de varslede raudåtetrål-tillatelsene. Fem nye avgrensende tillatelser i kategori 1, og fem nye avgrensede tillatelser i kategori 2, lyses nå ut. 

Totalt ti tillatelser

Avgrenset raudåtetrål-tillatelse både i kategori 1 og 2 gir adgang til å høste raudåte med flytetrål i området nord for 62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekote vest for 24°Ø. 

Fartøy som er tildelt avgrenset raudåtetråltillatelse i kategori 1 kan ikke drive fiske eller fangst på andre bestander enn raudåte, viser Fiskeridirektoratet til. Dette  skyldes at tillatelser i kategori 1 er forbeholdt aktører som blir gitt unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven - altså at de får adgang til å høste raudåte selv om de ikke er aktive fiskere.

Må videreforedle

Videre opplyser direktoratet at ved tildeling i kategori 1, vil aktører som legger til rette for videreforedling, enten på land i Norge, eller om bord på høstingsfartøyet, vil bli prioritert. Direktoratet legger opp til at øvrige søknader i denne kategorien avslås uansett. Det vil imidlertid ikke bli stilt krav om en viss produksjonsaktivitet ved et bestemt landanlegg eller om bord på et bestemt fartøy, påpeker direktoratet.

zoomTALLRIK: Hoppekrepsen raudåte er trolig den mest tallrike dyrearten på kloden.
TALLRIK: Hoppekrepsen raudåte er trolig den mest tallrike dyrearten på kloden.

- Sørge for industriutvikling

Når det gjelder tillatelser i kategori 2, er dette forbeholdt virksomheter med aktive fiskere. Et villkår for tildelingen her er at fartøyet er tildelt annen spesiell tillatelse eller deltakeradgang, unntatt reketråltillatelse, selfangsttillatelse og hvalfangsttillatelse, viser direktoratet til.

Ved tildeling av raudåtetillatelser i kategori 2 vil direktoratet legge vekt på om søker enten selv, eller etter avtale med andre, sørger for industriutvikling (videreforedling) i Norge slik at det kan skapes en ny norsk industri. Direktoratet opplyser at «dette er imidlertid ikke et absolutt krav for tildeling i kategori 2. Det vil heller ikke i kategori 2 stilles krav om en viss produksjonsaktivitet».

Observatør om bord

Fiskeridirektoratet viser til at søkerne også må ta høyde for at det skal være plass til observatør om bord, med muligheter for å samle inn og opparbeide prøver om bord, og at fartøyets akustiske utstyr har vitenskapelig standard.

Varighet til 2029

Raudåtetillatelsene vil bli gitt med varighet til og med 2029. Kvotene fastsettes for ett år om gangen, på samme måte som i andre fiskerier. Fartøyene må være utrustet for og egnet til å drive høsting av raudåte med flytetrål.

Direktoratet viser til at det er en forutsetning at fartøyet som tildeles tillatelsen ikke endrer majoritetseierskap, eller selges for fortsatt drift, eller at tillatelsen oppgis for tildeling til fartøy med annet eierskap, innen to år fra tillatelsen er registrert i merkeregisteret på det fartøyet det opprinnelige tildelingsvedtaket gjelder.

Søknadsfrist er satt til 15. august. Det er Fiskeridirektoratet sentralt som vil gjennomføre saksbehandlingen og foreta en tildelingsbeslutning. Mer om søknadsvillkårene finner du her.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...