ENDRING I AKVAKULTURLOVEN: Stortinget vedtar denne vårsesjonen en endring i akvakulturloven for hvordan produksjonskapasiteten til lakseoppdretterne skal tas ned ved for høge lakselusnivåer.Illfoto: Agnar Berg
ENDRING I AKVAKULTURLOVEN: Stortinget vedtar denne vårsesjonen en endring i akvakulturloven for hvordan produksjonskapasiteten til lakseoppdretterne skal tas ned ved for høge lakselusnivåer.Illfoto: Agnar Berg

Sjømat Norge vil diskutere trafikklyssystemet

Det vil bli en reell høring og ikke bare et pliktløp når det på tirsdag skal være en høring i Stortinget om en viktig endring i akvakulturloven. Det lover stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H). Men Sjømat Norge mener høringen får liten reell betydning.

Havbruk
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
6. mai 2019 10:09Oppdatert:
6. mai 2019 10:38

Nilsen sitter i næringskomiteen og er saksordfører for «Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)».

Ble ikke hørt

«Alle» kan sette seg opp på listen for å delta i høringen som starter i morgen, tirsdag 7. mai klokken 10.45. Saken handler om hvordan produksjonskapasiteten skal kunne reduseres hos lakseoppdretterne i tilfeller der lakseproduksjonen går på bekostning av miljøet. I praksis vil det si når nivået av lakselus er altfor høyt.

Saken var tidligere i vinter på en generell høring med en høringsfrist på kun tre uker.

Nå er det altså en høring i Stortinget.

Både Sjømat Norge og Sjømatbedriftene kom med sine høringsinnspill i vinter. Begge sjømatorganisasjonene mener at Nærings- og fiskeridepartementet, NFD, ikke har tatt hensyn til deres innspill.

zoomSAKSORDFØRER: Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Tom-Christer Nilsen (H).
SAKSORDFØRER: Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Tom-Christer Nilsen (H).

En sjanse til

For tre uker siden la så departementet fram en stortingsproposisjon som er grunnlaget for høringen på Stortinget tirsdag.

I proposisjonen, «Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)», foreslår NFD en endring av paragraf 9 i akvakulturloven til:

«Dersom det er nødvendig ut fra hensynet til miljøet, kan departementet i forskrift endre tillatelsers omfang og redusere muligheten til å utnytte tillatelser innenfor ett eller flere nærmere angitte områder.»

- Nå får jo Sjømat Norge og Sjømatbedriftene lov til å spille inn deres synspunkter igjen. Det at departementet ikke er enig med synspunktene til de to organisasjonene betyr ikke at NFD ikke har lyttet til dem, sier Nilsen.

Direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum sier at endringen i akvakulturloven som departementet foreslår, ikke er konkret nok.

Vi vil bruke anledningen til både å påpeke svakheter med trafikklyssystemet og prosessen

Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge

For vid

- Den er for vid og knyttes ikke direkte opp mot trafikklyssystemet, sier Grøttum.

«Trafikklyssystemet» er det som styrer vekstmulighetene i de nye vekstregimet for laks.

Grøttum sier at Sjømat Norge stiller med to stykker på høringen tirsdag og at organisasjonen vil ta utgangspunkt i høringssvaret de ga til departementet i vinter.

zoom
Jon Arne Grøttum, direktør havbruk i Sjømat Norge

- Vi vil bruke anledningen til både å påpeke svakheter med trafikklyssystemet og prosessen. Når de gjelder prosessen, så mener vi at resultatet til departementet hadde blitt bedre om sjømatorganisasjonene hadde blitt mer involvert i prosessen, sier han.

Grøttum sier at høringen på Stortinget er en del av det faste løpet til næringskomiteen når de behandler saker, men at det som kommer fram under høringen neppe får noen betydning på sluttresultatet.

Havbruksmeldingen

- Dette blir en reell høring. Men det som ligger i bunnen for NFDs holdning er havbruksmeldingen som Stortinget vedtok i 2015. Og så vidt jeg vet er det ingen andre partier som har kommet med noe forslag til endring på dette punktet med å redusere produksjonskapasiteten om lakselusnivåenene skulle tilsi det, sier Nilsen.

Nilsen sier videre at til tross for at det ikke er kommet noe forslag i Stortinget til endring av den måten havbruksmeldingen legger opp til reduksjon av produksjonskapasitet, så kan det skje etter høringen på tirsdag.

Havbruksmeldingen er det samme som stortingsmeldingen, « Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.»

Ferdig i vår

Havbruksmeldingen handler om det nye vekstregimet for laks og ørret som trådte i kraft høsten 2017, det såkalte trafikklyssystemet.

- Hva mener du selv om NFDs proporsjon når det gjelder punktet om nedjustering av produksjonskapasiteten?

- Vi har ikke behandlet det ennå i vår stortingsgruppe. Men jeg mener at det NFD skriver er i tråd med det Stortinget vedtok i 2015 i havbruksmeldingen, så jeg har ingen innvendinger til det, sier Nilsen.

Nilsen sier at planen er at næringskomiteen skal avlegge sin innstilling om kort tid slik at Stortinget får behandlet ferdig saken i løpet av vårsesjonen.

En ny vurdering av laksevekst skal gjøres allerede til høsten og da er det viktig at lovhjemmelen er på plass, sier Nilsen.

Ikke hjemmel nå

Grøttum sier at Sjømat Norge sine jurister har vurdert problemstillingen rundt lovligheten av å ta ned produksjonskapasiteten.

- De har konkludert med at departementet ikke har noen lovhjemmel per i dag til å gjøre det. Det er først når «den nye» paragraf 9 i akvakulturloven er på plass at det kan gjøres, sier Grøttum.

Endring av akvakulturloven

  • NFD la 10. april fram stortingsproposisjonen «Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)»
  • Saken er nå til behandling i næringskomiteen.
  • Komiteen vil komme med sin innstilling snart og Stortinget skal etter planen behandle innstillingen i løpet av vårsesjonen.
  • Proposisjonen klargjør hjemmelsgrunnlaget gjennom forskrift å fastsette begrensninger på laksekonsesjonenes omfang og utnyttelse, når dette er nødvendig av hensyn til miljøet.

( VILKÅR )

DEL SAKEN

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...