GODE MAKRELLPRISER: De høye makrellprisene fortsetter og eksportprisen er 33 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det er særlig de asiatiske konsummarkedene og USA som viser vei.Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile
GODE MAKRELLPRISER: De høye makrellprisene fortsetter og eksportprisen er 33 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det er særlig de asiatiske konsummarkedene og USA som viser vei.Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile

- Rekordverdi for sjømat i første kvartal

Eksporttallene viser en rekordhøy verdi på den norske sjømateksporten i første kvartal i år. Laksen er fortsatt motoren i næringen, men også flere ville arter viser en positiv utvikling, i både mengde, verdi og pris per kilo.

Totalt ble det eksportert sjømat for 9,12 milliarder kroner i mars, en økning på 3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I første kvartal 2019 var eksportverdien 7 prosent høyere enn i første kvartal 2018. Dermed er det fortsatt grunn til å tro at vi passerer den magiske grensen på 100 milliarder kroner i eksportverdi i 2019.

Makro

Norsk sjømatnæring profitterer fortsatt på en svak krone. Når kronen svekkes øker prisen til norske eksportører, samtidig som forbruker skjermes for prisøkningen i sin lokale valuta. Dermed øker prisen i norske kroner, uten at etterspørselen påvirkes negativt. Likeledes øker konkurransekraften til norsk fiskeindustri i forhold til konkurrentene. Finansmarkedene har i økende grad tro på en svak krone mot euro, og markedet forventer i dag en svakere krone mot euro enn hva tilfellet var for tre måneder siden. Amerikanske dollar har styrket seg mer mot kronen enn euro og påvirket både varestrøm og produktsammensetning.

zoomFinn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea.
Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea.

Laks og ørret

Laksen er fortsatt motoren i sjømateksporten og står for 65 prosent av eksportverdien. Tallene for første kvartal viser at laksen ligger 7 prosent foran i verdi og 1,4 prosent foran i mengde produktvekt sammenlignet med samme periode i fjor. En sterkere dollar mot euro er en av forklaringene på hvorfor eksportandelen av laks til EU faller. Tall fra Kontali viser at tilførselen av atlantisk oppdrettslaks til EU økte med 10 prosent i februar, sammenlignet med samme måned i fjor, uten at prisen falt. Det forteller om fortsatt etterspørselsvekst. Eksportprisen på fersk laks var i mars hele 68,78 kroner per kilo.

 Forwardprisene til Fish Pool antyder fortsatt høye priser fram mot sommeren og priser på i underkant av 60 kroner per kilo i tredje og fjerde kvartal. Kombinert med økt fôrsalg som følge av en mild vinter og økt biomasse i sjø, tyder alt på at 2019 blir et nytt rekordår for laksen. Ett av få usikkerhetsmomentet er hvordan markedet vil reagere på økt tilbud i årets fire siste måneder.

Eksporten av fersk ørret filet har økt fra 470 tonn i første kvartal 2018 til 1 327 tonn i første kvartal 2019. Det er særlig eksporten til USA som vokser kraftig, men også Japan viser en positiv utvikling. Basert på vår kunnskap er det sannsynlig at Lerøy, den største aktøren på ørret, er største bidragsyter til veksten. Fersk ørret er stabil i verdi, med en høyere priser på fallende volum. Fryst ørret faller marginalt i pris, mens volumet er opp 20 prosent.

Hvitfisk

Torsken fortsetter sin positive prisutvikling. Førstehåndsprisen i SUROFI er 16 prosent høyere enn i fjor, mens fersk torsk over 2,5 kilo i Norges Råfisklag er opp 24 prosent. Prisøkningen er drevet av en svak krone, kvotereduksjon og økt etterspørsel. I tillegg kommer gevinstene av en sen påske og lange perioder med dårlig vær.

Hvis vi ser på produktsammensetningen er det særlig fersk torsk som faller i mengde, mens eksporten av skrei øker til tross for kvotenedgang. Eksporten av fersk torsk er ned 32 prosent, samtidig som landingene i lukket gruppe er ned 16 prosent. Det antyder at markedet har høyere betalingsvilje for andre produktkategorier enn fersk torsk. Eksempelvis er volumet av klippfisk stabilt. I likhet med torsken fortsetter den positive prisutviklingen for hyse. Eksportprisen på både fersk og fryst sei er høyere enn på samme tid i fjor. Det er positivt at eksportvolumet av klippfisk av sei øker til både Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Vest-Afrika. Begge disse forholdene antyder at prisbunnen for sei er nådd.

Pelagisk

De høye makrellprisene fortsetter og eksportprisen er 33 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det er særlig de asiatiske konsummarkedene og USA som viser vei. Likeledes har eksporten til Kina nesten doblet seg i første kvartal, først og fremst fordi lagrene av makrell i Kina var fulle i fjor. Prisutviklingen for makrell antyder at suspensjonen av MSC-sertifikatet har hatt mindre betydning. Likeledes er det relevant å merke seg at volumet av makrellfilet er marginalt opp, til tross for kvotenedgang. Når Pelagia likeledes dobler kapasiteten for produksjon av makrellfilet i Selje, er det grunn til å tro at filetandelen vil øke framover.

Silda er fortsatt lavt priset, men vi registrerer en kraftig vekst i eksporten av fryst rund sild til Vest-Afrika og Midtøsten. Det er særlig Egypt, Nigeria og Elfenbenskysten som øker. Prisen på fryst sildefilet er stabil, men eksporten faller i mengde. Kanskje fordi man har tilstrekkelig med sildefilet på lager i EU? En sterkere dollar mot euro er en annen forklaring på endret produktsammensetning. På dagens prisnivå er silde priset som et billig protein i verdensmarkedet, men det er vanskelig å se for seg noen voldsomme prisendringer på silda, verken opp eller ned.

Første kvartal 2019 har vært nok en rekordperiode for norsk sjømatnæring målt i eksportverdi. Allikevel er den relative verdiveksten begrenset. Skal veksten fortsette må næringen øke produksjonen, fiske på nye arter, øke andelen råstoff til lønnsom foredling og kontinuerlig arbeide med adgang til de best betalende markedene. Likeledes er markeds- og produktutvikling avgjørende for høyere priser på eksisterende produkter.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...