- Alle de berørte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må inngå i det vernet som så mange forsøker å få til, skriver Nordland Fylkes Fiskarlag og Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i et felles debattinnlegg.Foto: Jørn Mikael Hagen
- Alle de berørte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må inngå i det vernet som så mange forsøker å få til, skriver Nordland Fylkes Fiskarlag og Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i et felles debattinnlegg.Foto: Jørn Mikael Hagen

- Landsmøtet i Ap avgjør

Landsmøtet i Ap blir avgjørende når det gjelder spørsmålet om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Venstre og KrF kan få store utfordringer med i det lange løp å holde igjen for det synet som Høyre og Frp står for i spørsmålet om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Landsmøtet i Arbeiderpartiet blir derfor avgjørende i forhold til spørsmålet om en fremtidig petroleumsvirksomhet i disse områdene. 

Store ringvirkninger

Vinterfisket etter skrei pågår fortsatt for fullt i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og også i år bringer fiskerne på land verdens beste fiskeråstoff. Fiskeindustrien eksporterer i sin tur fersk skrei ut på markedene i hele Europa eller råstoffet henges til tørk slik at tørrfisk senere i år kan sendes ut til de tradisjonelle tørrfiskmarkedene der Italia er det viktigste. Disse havområdene er i dag forbeholdt fisken og fiskeriene og områdenes betydning i forhold til matproduksjon er unik i verdenssammenheng. Fiskeflåten lander fisk av aller beste kvalitet med svært begrensede klimagassutslipp. Der er akkurat det markedene etterspør og derfor betales det også meget godt for fisken og den bidrar i stor grad til at bosetting og sysselsetting i disse kystområdene opprettholdes. Store ringvirkninger gir den også.

Fiskerne har også denne sesongen drevet fiske uforstyrret av arealkonflikter med oljeindustrien eller andre. Det er noe som verdsettes meget høyt. Fiskeksportørene kan derfor fortsatt markedsføre skreien med fantastiske bilder av uberørte havområder, rent hav og gnistrende natur uten at omdømmet er truet av oljevirksomhet i dette unike miljøet.

- Må frafalles

Havforskningsinstituttet som er vårt aller fremste redskap når det gjelder forskning på fiskebestander, har ved flere anledninger advart mot åpning av disse miljøfølsomme områdene for oljevirksomhet. Begrunnelsen for dette rådet er områdenes enorme betydning for de ulike fiskebestandene som Norge forvalter enten alene eller sammen med andre nasjoner. Dette mener vi må tillegges stor betydning når denne saken skal drøftes.

I Arbeiderpartiet har spørsmålet om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja på nytt blitt løftet fram til behandling på landsmøtet som skal avholdes førstkommende helg. 11 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet kommer til landsmøtet med årsmøtevedtak som ber om at tidligere kompromissforslag om havområdene sør for Lofoten (Nordland VI) endres slik at kravet om konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet også for dette havområdet frafalles. I det ligger at alle de berørte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må inngå i det vernet som så mange forsøker å få til.

Det synet som disse 11 fylkeslaga i Arbeiderpartiet har, er også i stor grad i tråd med det synet som Nordland Fylkes Fiskarlag, Folkeaksjonen og mange andre har i denne saken.

Det nevnte kompromisset innebar en konsekvensutredning for området Nordland VI som også er meget viktig i forhold til Lofotfisket og som er gyteplass for flere viktige fiskeslag. I tillegg til at det viktige fiskeområdet Røstbanken ligger her finnes også store kaldtvannskorallrev som er helt unike i verdenssammenheng. Når vi også vet at området ligger nært opp til øygruppen Lofoten så vil uhellsutslipp etter kort tid være strandet på de nærmeste øyene. Nordland VI er et svært viktig område for fiskeriene og havmiljøet og det kan derfor etter vår mening ikke defineres ut av saken.

- Landsmøtet må følge opp

Skuffelsen over det vedtaket som forrige landsmøte i Arbeiderpartiet gjorde var stor blant fiskere og kystbefolkning i Lofoten, Vesterålen og Senjaregionen, og av den grunn straffet velgerne Arbeiderpartiet hardt ved siste stortingsvalg. Dette landsmøtet kan med et nytt og framtidsrettet vedtak som legger bort kravet til konsekvensutredning og dermed sier nei til petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja sette Arbeiderpartiet på vinnersporet igjen. Norge trenger et stort Arbeiderparti med en troverdig næringspolitikk som setter bærekraftige næringer fremst og som dermed sikrer våre fornybare naturrikdommer.

11 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet stiller seg bak kravet om konsekvensutredning og sier nei til petroleumsvirksomhet i Lo-Ve-Se. Nordland Fylkes Fiskarlag og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja ber om at landsmøtet følger opp flertallet av fylkeslagene slik at Arbeiderpartiet dermed harmoniserer politikken med flertallet av partimedlemmene

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.