FLERE ROLLER: Arild Aarvik, medeier og styremedlem i Ervik Havfiske og nestleder i Norges Fiskarlag.Foto: Torhild Måkestad Martinussen
FLERE ROLLER: Arild Aarvik, medeier og styremedlem i Ervik Havfiske og nestleder i Norges Fiskarlag.Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Fiskarlaget om sosial dumping-beskyldninger: Naturlig at vi snakker om saken

Nestleder i Norges Fiskarlag Arild Aarvik er medeier i Ervik Havfiske som er beskyldt for sosial dumping av både Sjømannsforbundet og jus-eksperter. Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen sier det er naturlig at Fiskarlags-ledelsen vil snakke om saken.

Fiskeri
Ole Erik Klokeide , Torhild M. Martinussen
28. mars 2019 15:31

Arild Aarvik er medeier i Ervik Havfiske og er 1. nestleder i Norges Fiskarlag. Fiskeribladet har konfrontert Aarvik med påstander om diskriminering av utenlandske fiskere og sosial dumping. 

Vil ikke spekulere

- Er sosial dumping og diskriminering forenlig med et slikt tillitsverv?

- Jeg var ansatt i syv måneder som viseadministrerende direktør i Ervik, men sluttet for flere måneder siden. Jeg har selvsagt deltatt i den daglige driften da jeg var ansatt, men har aldri deltatt i utarbeiding av mannskapsskontrakter, sier Aarvik. 

- Men du er stor aksjonær i selskapet?

- Jeg ville bli overrasket om det er kritiske forhold når det gjelder mannskapet. Jeg kan ikke spekulere i om det er kritiske forhold, men jeg ville bli svært overrasket om det blir avdekket sånne forhold. Men jeg tar ikke stilling til dette, men må ta det til etterretning hvis slike forhold avdekkes. Jeg hverken kan eller vil ikke forhåndsdømme noen i slike saker, sier Aarvik til Fiskeribladet.

Selvfølgelig er det slik at vi sier nei til sosial dumping og bestreber oss på at arbeidsvilkår skal oppfylles på en best mulig måte.

Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag

Ingen kommentar her og nå

Fiskeribladet stilte Ingebrigtsen følgende spørsmål:

- Fiskeribladet har fått innsyn i arbeidskontrakter fra Ervik Havfiskes datterselskap, der Arild Aarvik, inntil for noen måneder siden var ansatt som viseadministrerende direktør. Vi har snakket med to advokater som har gjennomgått kontraktene - og de sier begge at dette er ulovlig diskriminering og sosial dumping. Det samme sier Sjømannsforbundet. Hva tenker du om at nestleder i Fiskarlaget, er eier i et selskap der flere mener det foregår sosial dumping?

zoomKjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

- Selvfølgelig er Fiskarlaget imot sosial dumping. Det skal være likeverdige arbeidsforhold og mannskapets livskvalitet og sikkerhet om bord skal ivaretas på en god måte. Vi tar avstand fra sosial dumping. Jeg vil poengtere viktigheten av at tariffavtalen skal overholdes. Tariff er tariff, og det vi forholder oss til. Vi mener det skal være likeverdige lønnsvilkår. Vi skal ha en gjensidig tillit i forhold til delingsforholdet på fangsten, slik lottsystemet skal fungere, sier Ingebrigtsen og tilføyer:

- Når det gjelder spørsmålet du stiller om Aarvik, så har jeg ikke noen kommentar her og nå. Selvfølgelig er det slik at vi sier nei til sosial dumping og bestreber oss på at arbeidsvilkår skal oppfylles på en best mulig måte.

Skal diskutere saken

- Vil denne saken bli tatt opp med øvrig ledelse i Fiskarlaget? 

- Det vil være naturlig konsekvens at vi snakker om saken, svarer Ingebrigtsen.

- Vil saken i seg selv kunne få konsekvenser?

- Jeg vil ikke kommentere noe mer akkurat nå, sier Ingebrigtsen.

- Hvordan jobber Fiskarlaget med å få bukt med sosial dumping?

- For det første, er det viktig at fiskerne om bord organiserer seg, slik at en får synliggjort slike utfordringer. Når det gjelder utenlandsk arbeidskraft, synes jeg generelt sett at de i større grad må nyttiggjøre seg organisering, sier Ingebrigtsen.

Eksperter

Saken gjelder kontraktene til norske og utenlandske fiskere om bord i autolinebåten «Kamaro». Båten eies av Vestkapp Fiskeriselskap som er heleid av Ervik Havfiske. Stig Tore Ervik er konsernsjef i Ervik-konsernet, mens Arild Aarvik i Norges er styremedlem i Ervik Havfiske og tidligere viseadministrerende direktør. Ervik-familien er største eier i Ervik Havfiske og Aarvik kontrollerer cirka 21 prosent. 

To advokater, Sjømannsforbundets Terje Hernes Pettersen og advokat Roald Engeness sier begge at kontraktene vitner om sosial dumping og diskriminering av østeuropeiske fiskere. Kontraktene har store lønnsforskjeller. De to advokatene har skrevet læreboken i jus, Skipsarbeiderloven med kommentarer, sammen med to andre jurister.

zoom
NORSK: Kontrakt med en norsk fisker om bord i «Kamaro».
zoom
UTENLANDSK: Kontrakt med en østeuropeisk fisker på Ervik-båt.

- Bør ikke være naive

Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag er klare på at utenlandske ansatte skal ha samme tariff som norske arbeidere i fiskeflåten. Det skal være lik lønn for likt arbeid. Det sier Audun Stautland, leder for Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag. Fiskeribladet presiserer at Stautland uttaler seg på generelt grunnlag om sosial dumping i norsk fiskerinæring.

- Hvordan stiller Fiskarlaget seg til at utenlandsk mannskap får dårligere lønnsvilkår enn nordmenn?

- Det tar vi avstand fra. I tariffavtalen vår står det at det skal være lik lønn for likt arbeid. Det er helt krystallklart, sier Stautland.

- Er sosial dumping i næringen et utbredt problem slik Mannskapsseksjonen ser det?

- De er naivt å tro at det ikke skjer at noen utnytter andre mennesker. Men jeg håper jo færrest mulig gjør det. Og jeg håper inderlig ikke at det er medlemmer i Fiskarlaget som driver med sosial dumping. Men erfaringer fra andre bransjer, gjør at det vi bør ikke være naive i forhold til fiskerinæringen.

Ingen garantier

- Jeg håper ikke at folk som er i Fiskarlagsystemet - og som jeg treffer på i møter driver med sosial dumping. Men man har jo ingen garantier, sier Stautland og legger til:

- Noen velger jo å stå utenfor organisasjonene. Jeg tror vi har en forholdsvis stor andel som er organisert, men generelt er jo utfordringen at organisasjonsgraden er synkende.

- Hvorfor er det slik, tror du?

- Folk har det stort sett greit, andre tar ansvar. De som er organisert gjør en jobb og folk har kanskje en forventning om at vi skal gjøre en jobb for alle uansett.

- Åpent for alle

- Er det like enkelt for utenlandske arbeidere å organisere seg, som norske?

- Ja, ja. Fiskarlaget er åpent for alle som er en del av den norske fiskerinæringen, det er også vedtektsfestet, viser Stautland til. 

Fiskerioverenskomsten 2019-2020 er en tariffavtale inngått av Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. «Formålet er å sikre at Fiskarlagets medlemmer har en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser på en best mulig måte. Fiskerioverenskomsten med tilhørende oppgjørsavtaler er bindene for alle medlemmer av Norges Fiskarlag som omfattes av avtaleverket.»

Under paragraf 1 i tariffavtalen «Ansettelse/oppsigelse og avskjed », punkt 5 står det:

«Utenlandsk mannskap ansettes på samme tariffmessige vilkår som norsk mannskap».

- Utenlandske ansatte skal ha samme tariffmessige forhold. Det er mange medlemmer i Norges Fiskarlag som ikke er etnisk norske, men som er bosatt i Norge og som jobber som fiskere i Norge, avslutter Stautland.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.