FEIL: Hammerfest Fiskarlag hevder at det er feil fordeling av kvoter på torsk, sei og hyse i kystflåten.Foto: Terje Jensen
FEIL: Hammerfest Fiskarlag hevder at det er feil fordeling av kvoter på torsk, sei og hyse i kystflåten.Foto: Terje Jensen

- Milliardran fra kystflåten

Hvert år siden 2007 har pågått en massiv flytting av fisk mellom grupper, ved hjelp av bevisst omgåelse av vedtatte lover og normer for hvordan dette skal foregå.

Hammerfest Fiskarlag har i en årrekke følt, og ment, at noe har vært feil med de kvantum som blir tildelt kystflåten hvert år med referanse til den faste fordelingsnøkkelen som skal ligge i bunnen jevnfør trålstigen og andelen av totalkvote som skal tildeles kystflåten, havfiskeflåten og trålflåten. 

- Massiv forflytting av fisk

Allerede under årsmøtet til Norges Fiskarlag i Tromsø i 2014 ble denne bekymringen når det gjelder sei og hyse tatt opp i plenum fra årsmøtets talerstol av representanter fra Hammerfest Fiskarlag. Torsk ble den gang ikke nevnt siden vi trodde denne var rett, hvilket viser seg å ikke stemme. Resultat: Delegatene ble kontant avvist og nærmest latterliggjort fra Fiskeridirektoratets side og Norges Fiskarlag sentralt.

Vi ble fortalt at dette skjønte vi ikke. Vel, vel.

Bekymringen og mistanken har kun blitt sterkere, og nå, etter flere måneder med innhenting av faktatall og dokumentasjon, kan vi nå slå fast og bevise at det hvert år siden 2007 har pågått en massiv flytting av fisk mellom grupper, ved hjelp av bevisst omgåelse av vedtatte lover og normer for hvordan dette skal foregå.

Det blir altfor omfattende og teknisk og skulle forklare hvordan, men nøkkelen ligger i kvotebeholdningen til de enkelte gruppene og den fisken som tilhører disse, men ikke er tildelt.

Fem eksempler

Vi skal kun vise fem eksempler fra 2018 (toppen av isfjellet) og ta den økonomiske konsekvensen til slutt.

Eksempel sei:

Stor kyst har cirka 70 prosent av seikvoten i sin gruppe, inkludert not. Denne kvoten ble reelt overfisket med cirka 10.000 tonn, men ved hjelp av litt flytting og kreativ matematikk endte totalen på cirka - 6000 tonn.

Av dette blir cirka 1600 tonn tatt fra kystflåtens kvote under 15 meter i 2019 for å kompensere.

Hvorfor skal kystflåten straffes for overfiske i stor kyst sin gruppe, og hva koster det?

Eksempel levendefisk-bonus:

Avsetningen til denne bonusen trekkes cirka likt mellom kystflåten og stor kyst/havfiskeflåten, men .

Siden ordningen kom skikkelig i gang i 2015 har cirka 90,45 prosent blitt fisket av stor kyst (over 15 meter) hvert år.

På bakgrunn av dette åpenbare tyveriet fra kystfiskeflåten, ble det fra Hammerfest Fiskarlag foreslått å opprette to grupper i dette fiskeriet, over og under 15 meter, for å sikre en rettferdig fordeling og uttak mellom gruppene. Dette ble kontant avvist fra Norges Fiskarlags side da man ikke så nødvendigheten av dette.

Og da skjønner alle hvordan maktbalansen fungerer i Norges Fiskarlag i Trondheim.

Avsetning til gruppe 2:

Avgis cirka likt mellom havfiskeflåten og kystflåten, men . havfiskeflåten forlanger fisk i bytte (sei/hyse) som trekkes fra kystflåtens kvote på disse fiskeslagene.
Resultat: kystflåten tappes for ytterligere kvote og havfiskeflåten kommer styrket ut fra sin «avsetning». Hammerfest Fiskarlag har bedt om innsyn i regnskapet for denne avsetningen for 2019, men blitt avvist. Hvorfor denne fordelingen skal hemmeligholdes og er unntatt offentligheten kan man derfor bare undres over på nåværende tidspunkt

Tredjelands-kvoten:

Hvert år blir cirka 15.000 tonn torsk tatt fra kystflåtens andel under 15 meter av totalkvoten for å byttes mot fisk fra tredjeland. De eneste som kan nyttiggjøre seg denne byttehandelen er havfiskeflåten. Kystflåten sponser altså dem som allerede forsyner seg grovt av kystflåtens andel fisk.

Dette er også et grelt eksempel på hva Norges Fiskarlag sentralt ikke ønsker å diskutere og igjen viser den reelle maktfordelingen internt.

Torsk:

I årevis har konvensjonell kyst sin kvote, urettmessig blitt omfordelt i gruppene, og gruppen 11-15 meter er blitt fratatt mest, cirka 8 prosent i 2018. Denne praksisen har, slik det kan se ut som, ved hjelp av kreativ matematikk og direkte lovbrudd, blitt gjennomført siden minst 2007, med Norges Fiskarlags viten om at noe var galt

Det samla kvantumet i disse 11 årene utgjør cirka 30-40.000 tonn i gruppen 11-15 meter, til en verdi av cirka 650.000.000 kroner.

Det er et helt års kvotevolum for denne gruppen, som er stjålet og omfordelt til andre, og det groteske er følgende. Det mistenkes at for sei og hyse er det volummessig enda verre . Og de vet det!

- Avfeid som tøv

Konsekvensene jo bli at en del udugelige eller uærlige personer i det fiskeripolitiske byråkratiet blir sparket fra sine stillinger. Norges Fiskarlag sentralt har med dette bevist for all verden at de er helt uinteressert i å ivareta interessene til den mindre kystflåten og ny organisasjonsmodell/samarbeide ansees etter hvert som et reelt alternativ for å ivareta kystflåtens interesser.

Som aktive yrkesutøvere av fiskeriyrket har vi dessverre sett og konstatert at våre bekymringer er blitt avfeid som tøv og spekulasjoner. Tilliten til sentrale myndigheter og det politiske miljøet er derfor alvorlig svekket, og vi anser det derfor som overveiende sannsynlig at neste skritt for å få en rettferdig fordeling og oppfølging blir gjennom det juridiske apparatet. Vi anser det også som tvingende nødvendig at riksrevisjonen blir koblet inn i dette.

Dessverre er konklusjonen også at Eidesenutvalgets arbeid og konklusjon legges på is inntil dagens fordeling og regnskap blir ryddet opp i og rettet. I motsatt fall vil denne gale fordelingen ligge til grunn for en eventuelt ny kvotepolitikk, noe vi håper og tror alle med et ærlig og redelig sinnelag vil være enig i er feil i utgangspunktet.

Til slutt må man jo spørre det politiske Norge, som tross alt er dem som kan endre dette; ønsker man virkelig ikke at grunnlaget og utgangspunktet være korrekt før man eventuelt går over til et nytt kvotesystem som vil påvirke hverdagen til tusenvis av hardtarbeidende kystfiskere, kystsamfunn og anseelsen til Norges nest største eksportnæring?

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Mulighetene finnes i havet

Kommentar
28. juni 2020 11:02

Debatt: - Hev U-864

Leserinnlegg
27. juni 2020 19:08

Grumsete vann i RAS-produksjon av fisk

Kronikk
27. juni 2020 10:29
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.