HYSE: Norges Fiskarlag er bekymret for at flåten også i år ikke vil klare å komme i mål med hysekvoten.Foto: Per Thrana
HYSE: Norges Fiskarlag er bekymret for at flåten også i år ikke vil klare å komme i mål med hysekvoten.Foto: Per Thrana

Fiskarlaget ber om fritt hysefiske for de to minste flåtegruppene

Fiskeri
Redaksjonen
13. mars 2019 14:23Oppdatert:
15. mars 2019 09:42

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har kommet med innspill til direktoratet om reguleringene av hyse og sei, melder organisasjonen på sine nettsider.

Norges Fiskarlag viser til at de er opptatt av flåten ikke havner i samme situasjon i år på hysa som i 2015-2018 hvor et betydelig hysekvantum gikk tapt for fiskerne.

Fritt hysefiske

Fiskarlaget har sett på direktoratets fangststatistikk som viser at det er fisket 10.000 tonn mindre hyse per uke 8 i år enn på samme tid i fjor. 

«Norges Fiskarlag mener at situasjonen i år er ekstraordinær for kystflåten, ved at tilgjengeligheten på hyse er dårligere enn den har vært på flere år. Samtidig opplever havfiskeflåten god tilgjengelighet», heter det i vedtaket fra arbeidsutvalget.

Videre bemerker Fiskarlaget til at det i 2013 og 2014 var behov for et relativt stramt reguleringsopplegg i hysefisket for den konvensjonelle kystflåten med disponible årskvoter i størrelsesorden 40.000 - 45.000 tonn. 

«Dette indikerer at situasjonen raskt kan endres ut fra tilgjengelighet og markeds-avsetningssituasjonen for hyse. Norges Fiskarlag vil på bakgrunn av en helhetsvurdering av situasjonen i hysefisket be om at Fiskeridirektoratet snarest foretar følgende justeringer av hysereguleringene for 2019:

  • Slippe hysefisket fritt for de to minste gruppene i Finnmarksmodellen
  • Konvensjonelle havfiskefartøy gis et maksimalkvotetillegg på 20 %
  • Torsketrålerne gis et maksimalkvotetillegg på 10 %

Norges Fiskarlag vil følge utviklingen i fisket nøye slik at det fortløpende kan vurderes ytterligere kvotejusteringer dersom det er nødvendig for å sikre at norske hysekvoter ikke går tapt», heter det i vedtaket. 

Tilrår ikke økt overregulering på sei

Når det gjelder seifisket i nord har Fiskarlaget mottatt en henvendelse fra styret i Fiskarlaget Nord hvor det gis det uttrykk for misnøye med fjorårets refordelingspraksis i seifisket. Norges Fiskarlag finner foreløpig ikke grunnlag for å tilrå en økt overregulering for hjemmelslengdegruppen 11-14,9 meter. 

«Norges Fiskarlag viser til at det fra årets start er fastsatt samme overreguleringsnivå på maksimalkvotene for de to minste hjemmelslengdegruppene i lukket gruppe som i 2018, mens det for de to største gruppene er foretatt en halvering av overreguleringsnivået.

Fangststatistikk pr. uke 10 viser at hjemmelslengdegruppen 11-14,9 meter har fisket om lag samme seikvantum (vel 5 000 tonn) som på samme tid i fjor. Tilgjengelig gruppekvote (justert gruppekvote) for forannevnte hjemmelslengdegruppe for 2019 er cirka 1800 tonn lavere enn fjorårets justerte kvote

Gruppen har om lag 1500 tonn lavere restkvantum pr. uke 10 i 2019 sammenlignet med restkvantumet på samme tid i fjor. Det vises for øvrig til at med fjorårets reguleringsregime fikk gruppen overført en restkvote 348 tonn fra egen gruppekvote i 2018 til 2019-kvoten.

Under henvisning til foranstående finner Norges Fiskarlag foreløpig ikke grunnlag for å tilrå at det foretas kvoteøkning (økt overregulering) i hjemmelslengdegruppen 11-14,9 meter. Utviklingen i fisket og fisketakten vil følges utover året, og Fiskarlaget anser det som naturlig at det tas en ny status om eventuelle behov for kvotejusteringer i forbindelse med landsstyremøtet i mai/Reguleringsmøtet i juni.», heter det i vedtaket fra arbeidsutvalget.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...