ØKT BEARBEIDING: - Sjømat Norge mener det er fullt mulig å øke andelen råstoff som bearbeides i Norge, men det krever tilpasninger i både kvotesystemet og omsetningssystemet, skriver Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.Illustrasjonsfoto: Skjalg Bøhmer Vold
ØKT BEARBEIDING: - Sjømat Norge mener det er fullt mulig å øke andelen råstoff som bearbeides i Norge, men det krever tilpasninger i både kvotesystemet og omsetningssystemet, skriver Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.Illustrasjonsfoto: Skjalg Bøhmer Vold

Sjømat Norge: Økt bearbeiding i Norge er mulig

Hverken vi eller Råfisklaget bør være fornøyd med at bare 39 prosent av den fryste fisken fra 2011 til 2018 ble solgt til produsenter i Norge.

Leserinnlegg

Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag presenterer i Fiskeribladet 8. mars noen tall fra sin egen omsetningsstatistikk. Budskapet er at fiskeindustrien ikke taper kampen om det fryste råstoffet. Statistikk kan brukes til så mangt, men tallene som presenteres er ikke særlig godt egnet til å friskmelde førstehåndsomsetningen av fryst fisk. 

- Gal retning

Sjømat Norge har de siste årene tatt opp at omsetningen av fryst fisk utvikler seg i gal retning. De åpne auksjonene har blitt svekket, og en økende andel av råstoffet omsettes på såkalt egenovertakelse (reder overtar egen fangst) eller i et uoversiktlig og delvis lukket kontraktmarked. Det betyr i praksis at en god del fisk ikke er mulig å konkurrere om for frittstående produsenter. Dette er bakgrunnen for at Sjømat Norge har foreslått endringer i salgslagenes regelverk for omsetning av fryst fisk. Forslaget er nå til vurdering hos salgslagene, og vi håper på en rask og positiv avklaring.

Kortsiktige hensyn

Det mest påfallende med Hauglands innlegg er at han utelater salgslagenes ansvar for å sørge for en førstehåndsomsetning også fungerer godt for kjøperne i Norge og at konkurransen om råstoffet skjer på like vilkår. Utviklingen som Sjømat Norge har advart mot er at fisken i større grad låses inn i lukkede systemer, hvor kvoteeierne styrer basert på kortsiktige hensyn. Det setter kjøperne uten egne båter - altså de aller fleste - i en vanskelig situasjon. Det er også grunn til å spørre hvorfor vi skal ha et regulert omsetningssystem dersom fisken i stadig økende grad omsettes i et gråmarked med salgslagenes velsignelse. Utviklingen illustrerer også hvordan de særnorske reglene for eierskap og omsetning utfordres av både fiskerne selv og de globale markedskreftene som preger sjømatnæringa.

Statistikken fra Råfisklaget forteller samtidig bare en del av historien. For det første går en betydelig del av omsetningen av fryst fisk går gjennom andre salgslag. For det andre brukes tidsperioden fra 2011 til 2018 som en slags «fasit»  på hvor mye råstoff fiskeindustrien har behov for. Selv med et lite, men gledelig, oppsving i 2018 så er andelen torsk solgt til produsenter i Norge i beste fall stabil. For sei er trenden klart nedadgående. Hovedpoenget er at hverken vi eller Råfisklaget bør være fornøyd med at bare 39 prosent av den fryste fisken fra 2011 til 2018 ble solgt til produsenter i Norge.

Øke bearbeidingen

Sjømat Norge mener det er fullt mulig å øke andelen råstoff som bearbeides i Norge, men det krever tilpasninger i både kvotesystemet og omsetningssystemet. Teknologisk utvikling, kapasitetsutnyttelse, produktutvikling, bedre råstoffkvalitet og investeringer er også avgjørende for å lykkes. En konkurransekraftig fiskeindustri i Norge vil sikre arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, og en smartere bruk av både råstoff og restråstoff skaper grunnlag for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Dette vil også komme den norske fiskeflåten til gode. Fiskesalgslagene har ansvar for å skape forutsigbare og ryddige "markedsplasser" for norsk fisk.

Statistikk og fakta ønsker vi velkommen i enhver diskusjon, men Haugland sine tall kan ikke brukes som noe argument for at fiskeindustrien i Norge får dekket sitt råstoffbehov. Vi har en klar ambisjon om at andelen råstoff som bearbeides i Norge skal økes, og vi håper salgslagene vil være med å bidra til at vi lykkes.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45

En sommer ved havet

Kronikk
1. august 2020 16:01

Debatt: - Havet er ingen søppelplass

Leserinnlegg
30. juli 2020 10:56

Debatt: - Få sjøfolka hjem!

Leserinnlegg
30. juli 2020 08:42

Fremtidsrettet fiskerinæring

Leserinnlegg
27. juli 2020 09:43

Hjartesukk frå ein olding til sjøs

Leserinnlegg
26. juli 2020 09:05

Global status for fiskeri og akvakultur

Kommentar
25. juli 2020 13:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.