OMSTRIDT: Skal det bli lovlig å drive oppdrett i verdensarvområdet Vega. Nei, mener Fiskeribladet.Foto: Rune Ytreberg
OMSTRIDT: Skal det bli lovlig å drive oppdrett i verdensarvområdet Vega. Nei, mener Fiskeribladet.Foto: Rune Ytreberg

Klokt å stoppe oppdrett i verdensarvsområdet

Leder
11. mars 2019 05:00

Fylkesmannen i Nordland har stoppet alle videre planer om å drive oppdrett i verdensarvområdet Vega på Helgeland. Dette gjøres fordi det er store kunnskapshull rundt konsekvensene av oppdrett i et slikt område. Vedtaket er en klok beslutning, og bør være et klart signal på at slike områder bør ha en spesiell vernestatus - og at all næringsvirksomhet uavhengig av type må spille annenfiolin i slike verdensarvsområder.

 I fjor tillot Fylkesrådet i Nordland å gi Mowi (Marine Harvest) en midlertidig tillatelse til å drive oppdrett. Dette skjedde før konsekvensutredning er gjennomført. Etter dette har det naturlig nok vært omfattende debatt rundt spørsmålet om det skal tillates lakseoppdrett i verdensområdet, og debatten har økt utover vinteren.

Ole Kristian Fauchald, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO, er en av dem som mener fylkesrådets vedtak er i strid med norsk lov. Han viste til at det i plan- og bygningsloven er en forutsetning at når det er snakk om store miljøkonsekvenser, skal saken konsekvensutrederes før vedtak fattes. En konsekvensutredningen er foreløpig ikke gjort, selv om Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal gjennomføre en på vegne av Vega kommune. 

Vegaøyene er ett av åtte verdensarvsteder i Norge. Kritikerne mener at det ikke kan åpnes opp for oppdrett, siden Norge har ratifisert verdensarvkonvensjonen og forpliktet seg til å følge et sett av internasjonalt retningslinjer for hva som kreves for å opprettholde en verdensarvstatus.

Noen steder på kysten bør forbli urørte for oppdrett. Vega er et slikt sted.

I stoppordren fra Fylkesmannen kommer det frem at utslipp og støy fra anlegget kan ha effekt på ærfugl og andre fuglers bruk av området. Iverksettelse av vedtaket om utslippstillatelse er derfor utsatt. For oppdrettsselskapet betyr dette at det inntil klagen er avgjort ikke kan foretas arbeid med anlegget. Men samtidig betyr det ikke nødvendigvis et endelig stopp.

Vi er på ingen måte imot oppdrett på kysten, men mener at føre-var-prinsippet bør være det aller viktigste momentet i denne saken. Så lenge vi ikke vet hva konsekvensene av oppdrett får å si for et verdensarvområdet Vega, vil det være svært uklokt å åpne opp for det. 

Vega utgjør dessuten en svært liten del av norskekysten, og det kan ikke være så viktig for Mowi å plassere anleggene sine akkurat innenfor dette området. Det burde være mulig å se mot andre steder.

Slik sett er vi mer overrasket over at Mowi faktisk presser sånn på for å få drive næring i området. Vegaøyene er sammen med steder som Bryggen i Bergen, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden på denne unike listen. Også de stedene har begrensninger knyttet til seg. Noen steder bør forbli urørte, noe også Mowi burde være enig i.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...