ANALYSE AV HVOR FROSSENFISKEN ENDER OPP: Norges Råfisklag har gjort en analyse for å se hva slags selskap som kjøper fryst råstoff hos fiskerne i Råfisklagets distrikt. Salgslaget konkluderer blant annet med at andelen fryst råstoff som selges til norske produksjonsbedrifter, har økt i perioden 2016-2018.Illustrasjonsfoto: Mikaela Berg
ANALYSE AV HVOR FROSSENFISKEN ENDER OPP: Norges Råfisklag har gjort en analyse for å se hva slags selskap som kjøper fryst råstoff hos fiskerne i Råfisklagets distrikt. Salgslaget konkluderer blant annet med at andelen fryst råstoff som selges til norske produksjonsbedrifter, har økt i perioden 2016-2018.Illustrasjonsfoto: Mikaela Berg

- Fiskeindustrien taper ikke kampen om fryst råstoff!

Den senere tid er det kommet påstander om at fiskeindustrien ikke får muligheten til å komme i inngrep med fiskeråstoffet - og at vi dermed går glipp av norsk bearbeiding og verdiskaping.

Denne påstanden har særlig vært knyttet til at andelen fryst fisk som omsettes på auksjon har vært fallende de siste årene, og at mer råstoff har blitt solgt på kontrakter direkte mellom rederi og kjøper.

Analyse

Norges Råfisklag har gjennomført en analyse for å se hva slags selskap som kjøper fryst råstoff hos fiskerne i Råfisklagets distrikt. I analysen har vi kategorisert alle godkjente kjøpere ut fra to kriterier:

  •  1.Produksjonsbedrift (selskap med tilgang til produksjonsbedrift i konsern e.l.) 
  •  2. Trader (selskap uten tilgang til produksjon i eget konsern og rederier som kjøper egen fangst)

Analysen er gjennomført for perioden 2011-2018. I 2018 omsatte Råfisklaget totalt 206.000 tonn fryst fisk (alle fiskeslag) fra norske fartøy. Av dette ble 46 prosent omsatt til en produksjonsbedrift mens 54 prosent ble omsatt til en trader. Kvantumet omsatt til produksjonsbedrifter var på 96.000 tonn i 2018 og dette er det høyeste kvantumet i perioden 2011-2018.

zoomSvein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag

 Råfisklaget har ikke tall for hvor trader-selskapene selger sin fisk - men en del av denne fisken videreselges også til produksjonsbedrifter i Norge. Sannsynligvis selges en betydelig andel stor torsk og stor sei fra tradere til norske produksjonsbedrifter. Det kan være ønskelig å få utført en grundigere analyse på dette.

For all fryst fisk (alle fiskeslag):

Kjøper/år20112012201320142015201620172018Snitt
Produsenter40 %39 %36 %34 %36 %40 %42 %46 %39 %
Tradere60 %61 %64 %66 %64 %60 %58 %54 %61 %

Det som er mest interessant med analysen, er at i perioden 2011-2018 økte andelen råstoff som ble solgt til produksjonsbedrifter. Snittet for alle årene var at 39 prosent av råstoffet gikk til produksjonsbedrifter i Norge. Årene 2016, 2017 og 2018 ligger alle over snittet for perioden. Lavest andel solgt til produksjonsbedrifter finner vi i 2014 det vil si et av de årene torskekvoten var historisk høy og vi hadde desidert mest fersk torsk tilgjengelig i råvaremarkedet. Det kan synes som om det var behov for å finne andre omsetningskanaler for en større andel av den fryste fisken de årene torskekvoten var svært høy.

Det er særlig for torsk og sei at norsk bearbeiding av fryst råstoff er aktuell. I 2018 ble 47 000 tonn fryst torsk omsatt til produksjonsbedrifter og det er det nest høyeste årskvantumet i perioden 2011-2018. Vår analyse viser altså at 48 prosent av all fryst torsk ble førstehåndsomsatt til produksjonsbedrifter dette året. Dette er samme andel som i 2011.

For all fryst torsk:

Kjøper/år20112012201320142015201620172018Snitt
Produsenter48 %44 %37 %37 %38 %39 %41 %48 %41 %
Tradere52 %56 %63 %63 %62 %61 %59 %52 %59 %

For hele perioden 2011-2018 var snittet 41 prosent og vi ser at 2018 ligger tydelig over dette snittet. Igjen ser vi at i perioden med høye kvoter på torsk er andelen omsatt til produksjonsbedrifter lavest. I kvantum er det imidlertid 2013 som er toppåret med 52.000 tonn fryst torsk solgt til produksjonsbedrifter mens 2017 endte på i overkant av 46.000 tonn, noe som er det tredje høyeste kvantumet i perioden.

For seien finner vi en motsatt trend. Her er det en fallende andel som omsettes til produksjonsbedrifter. I 2018 ble 52 prosent av totalkvantumet for fryst sei solgt til produksjonsbedrifter mot hele 70 prosent i 2011.

For all fryst sei:

Kjøper/år20112012201320142015201620172018Snitt
Produsenter70 %73 %73 %59 %58 %64 %61 %52 %64 %
Tradere30 %27 %27 %41 %42 %36 %39 %48 %36 %

For hele perioden var snittet 64 prosent og vi har hatt en fallende andel de siste to årene. Kvantumet fryst sei som ble omsatt til produksjonsbedrifter var 19.000 tonn i 2018 noe som faktisk er det høyeste årskvantumet i hele perioden. Markedet for sei har vært meget krevende de siste årene med store kvantum og svært lave førstehåndspriser. Det kan synes som at norske produksjonsbedrifter har fått hånd om det råstoffet de har behov for og at mer fryst sei har gått ut i andre kanaler for å oppnå best mulig pris. En slik tilpasning er ikke overraskende og illustrerer at man har en nødvendig dynamikk med flere utganger i råvaremarkedet.

Råfisklagets konklusjon er dermed:

  • 1. En betydelig andel (46 prosent) av det norske ombordfryste fiskeråstoffet førstehåndsomsettes til norske produksjonsbedrifter som dermed har en mulighet til å bearbeide dette hvis de ønsker det. Kvantumet på 96.000 tonn som er omsatt til produksjonsbedrifter i 2018, er det høyeste i perioden 2011-2018.
  • 2. Andelen fryst råstoff som selges til norske produksjonsbedrifter, har økt i perioden 2016-2018. Det er med andre ord ikke riktig at norske produksjonsbedrifter, samlet sett, taper posisjon i førstehåndsomsetningen av fryst råstoff. Imidlertid kan endrede strategier f.eks i integrerte selskaper, føre til at andre produksjonsbedrifter opplever at de har dårligere tilgang til råstoff.
  • 3. Andelen fryst råstoff som selges til norsk produksjon vil variere i takt med den totale tilgangen på råstoff herunder tilgangen på ferskt råstoff og markedssituasjonen for øvrig. Dette er naturlige svingninger og tilpasninger både for kjøpere og selgere i førstehåndsmarkedet for fisk.
( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45

En sommer ved havet

Kronikk
1. august 2020 16:01

Debatt: - Havet er ingen søppelplass

Leserinnlegg
30. juli 2020 10:56

Debatt: - Få sjøfolka hjem!

Leserinnlegg
30. juli 2020 08:42

Fremtidsrettet fiskerinæring

Leserinnlegg
27. juli 2020 09:43

Hjartesukk frå ein olding til sjøs

Leserinnlegg
26. juli 2020 09:05

Global status for fiskeri og akvakultur

Kommentar
25. juli 2020 13:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.