KRITISK: Advokat Kenneth Mikkelsen i Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma er medlem i lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk i Advokatforeningen. Han er kritisk til hvordan fiskeriministeren har håndtert situasjonen i de røde sonene.Foto: Are Kvistad
KRITISK: Advokat Kenneth Mikkelsen i Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma er medlem i lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk i Advokatforeningen. Han er kritisk til hvordan fiskeriministeren har håndtert situasjonen i de røde sonene.Foto: Are Kvistad

Advokatforeningen mener Nesvik truer oppdretternes rettssikkerhet

Advokatforeningen frykter at fiskeriministerens håndtering av lakseproduksjonen i de røde sonene truer norske oppdrettere.

Havbruk
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
2. mars 2019 12:06

Nærings- og fiskeridepartementet, NFD, har nettopp hatt på høring et forslag til endring av akvakulturloven. Det gjelder en hjemmel for å justere ned produksjonskapasiteten til oppdrettsselskaper som er i rødt produksjonsområde. 

Full strid

Advokatforeningen mener i motsetning til Nærings- og fiskeridepartementet at det er matloven, og ikke akvakulturloven, som skal brukes for justere ned produksjonskapasitet for laks.

- Det er ikke spørsmål om fiskehelse er et miljøhensyn, men hvilken hjemmel som ivaretar fiskehelse. Vi mener at det er matloven som regulerer fiskehelse, sier Kenneth Mikkelsen. Han er medlem i lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk i Advokatforeningen.

Mikkelsen sier at Advokatforeningen ikke vil at nedjustering av produksjonskapasitet skal nedfelles i en forskrift, men at lovhjemmelen som regulerer dette skal bestemme at det skal gjøres gjennom enkeltvedtak. 

- Det handler om oppdretternes rettssikkerhet. Hvis nedjusteringen gjøres med en forskrift, unngår en mange saksbehandlingsregler og den individuelle rettssikkerheten svekkes.

Fiskehelse og miljøhensyn

Advokatforeningen har gitt sitt høringssvar til departementets endringsforslag. Der skriver de:

«Når det gjelder forholdet mellom akvakulturloven og matloven, er Advokatforeningen heller ikke helt enig med departementet, jf. høringsnotatets pkt. 4.9. Departementet uttaler her at «Fiskehelse er et miljøhensyn». Dette synspunktet mener Advokatforeningen er diskutabelt. Advokatforeningens syn er at hensynet til fiskehelse primært skal ivaretas gjennom matloven. Dette har støtte i forarbeidene til akvakulturloven og det faktum at lakselusforskriften er hjemlet i matloven.»

Advokatforeningen skriver videre i sitt høringsinnspill at: «Også reguleringer som ivaretar hensynet til fiskehelse hos viltlevende laksefisk, hjemles i matloven og ikke akvakulturloven.»

I det nye laksevekstregimet med et trafikklyssystem, er Norskekysten delt i 13 produksjonsområder for laks og ørret.

Ulike farger

Trafikklyssystemet gjør at hvert produksjonsområde får sin farge avhengig av lakselusnivåene i området. I det nye vekstregimet er det lakselus som er den eneste miljøindikatoren. 

I dag er produksjonsområde 3, Karmøy - Sotra, det eneste produksjonsområde som har fått rød farge.

Hovedregelen er at samtlige oppdrettere i rødt produksjonsområde må ta ned produksjonskapasiteten med seks prosent.

I første vekstrunde etter trafikklyssystemet var det to røde områder. Men departementet ga de røde områdene to år på seg til å «skifte farge».

Dermed må de som er rødt i neste års vekstrunde redusere sin produksjonskapasitet. Det er hvordan dette skal skje departementet altså vil ha innspill på.

Nytt laksevekstregime

  • Kysten er nå delt inn i 13 produksjonsområder.
  • Hvert område får sin farge og oppdretterne i samme området skal i utgangspunktet behandles likt i forhold til muligheter for laksevekst.
  • Det er lakselusnivåer på vill laksesmolt som styrer mulighetene til vekst.
  • Får produksjonsområdet rød farge, betyr det at produksjonskapasiteten må ned.
  • Gul betyr status quo.
  • Grønt gir muligheter til å øke produksjonskapasiteten.
  • Det har vært en vekstrunde med det nye trafikklyssystemet.
  • Det kommer en ny i år.
  • NFD har nettopp hatt på høring forslag til endring av akvakulturloven når det gjelder hjemmel for å justere ned produksjonskapasiteten til oppdrettsselskaper som er i rødt produksjonsområde.
  • Høringsfristen gikk ut fredag for en uke siden etter kun å ha vært på høring i tre uker.

Kort høringsfrist

Flere av høringsinstansene har reagert på at departementet har hatt kun tre uker høringsfrist på en såpass viktig å komplisert sak.

Normalt er minimum høringsfrist seks uker.

- Hverken vi eller andre høringsparter kan gi et godt høringssvar med en så kort frist. Det kunne være interessant å vite hvorfor departementet hadde slikt hastverk, og hvorfor de ikke kunne ha sendt saken på høring tidligere, sier Mikkelsen.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...