HARDANGERFJORDEN: Lakseoppdrettsselskapet Lingalaks (bildet) er i produksjonsområde 3. Per i dag har dette produksjonsområdet «rød status».Foto: Eivind Senneset
HARDANGERFJORDEN: Lakseoppdrettsselskapet Lingalaks (bildet) er i produksjonsområde 3. Per i dag har dette produksjonsområdet «rød status».Foto: Eivind Senneset

Sjømat Norge: Vent to år med «laksestraff»

Sjømat Norge hevder det ikke finnes gode nok modeller som viser hvordan lus fra oppdrett påvirker villaksen. Det er for tidlig å «straffe» oppdrettere i områder med mye lus i år, mener de.

Havbruk
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
27. februar 2019 19:13

- Det handler om midlertidig inndragelse av store verdier med dramatiske konsekvenser for oppdrettsselskapene og lokalsamfunnene, sier direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum. 

Lakselusmodellen

Grøttum sier det er  knyttet altfor stor usikkerhet til lakselusmodellene, til at de kan kan tas i bruk i år. Modellene skal brukes for å avgjøre hvor stor påvirkning lus fra oppdrett har på villaks. Hva modellene «sier» er avgjørende om lakseoppdrettere i produksjonsområder med mye lakselus må ta ned produksjonskapasiteten.

Laksenorge er delt i 13 produksjonsområder.

I dag er produksjonsområde 3, Karmøy - Sotra, det eneste produksjonsområdet som har fått fargen rød, og som dermed måtte redusere produksjonskapasiteten om regelverket for nedtrekk hadde vært operativt nå.

Selv om det allerede har vært en tildelingsrunde med laksevekst etter det nye laksevekstregimet med trafikklys, bestemte NFD at ingen produksjonsområder må redusere før den neste tildelingsrunden som er senere i år.

zoomJon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum

Grønt, gult og rødt

Det er kun produksjonsområder i rødt som må redusere produksjonskapasiteten. Gul farge er status quo, mens produksjonsområder med grønn farge får anledning til å øke produksjonskapasiteten.

Rødt betyr at produksjonsområdet er i kategorien med høyest risiko for dødelighet på villaks forårsaket av lakselus.

Det er en styringsgruppe oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet som har vurdert statusen for de 13 produksjonsområdene. Styringsgruppen kom med sin rapport i november i fjor.

Sist det ble gjort en status over produksjonsområdene var også produksjonsområde 4, Nordhordland - Stadt, rødt.

På høring

Nærings- og fiskeridepartementet har nettopp hatt på høring et forslag til endring av akvakulturloven når det gjelder hjemmel for å justere ned produksjonskapasiteten til oppdrettsselskaper som er i rødt produksjonsområde.

I sitt høringssvar tar Sjømat Norge opp dette med at lusemodellene ikke er gode nok ennå for å kunne gjøre et såpass drastisk inngrep som å redusere produksjonskapasiteten.

Den første lakseveksten etter det nye trafikklyssystemet var i 2017.

Etter planen kommer det en ny vekstrunde i år, og den tredje vil komme i 2021.

Mindre verdt

Planen til NFD er altså å begynne å bruke regelverket om nedtrekking av produksjonskapasitet i årets vekstrunde, men Sjømat Norge ber altså departementet avvente til 2021-runden.

I sitt høringssvar bruker Sjømat Norge produksjonsområde 3 som et eksempel på negative konsekvenser en reduksjon av produksjonskapasiteten vil få.

I høringssvaret skriver Sjømat Norge om konsekvensene av en kapasitetsreduksjon:

«Et nedtrekk vil innebære en betydelig reduksjon av selskapenes verdi, tapt verdiskaping, tapte skatteinntekter til finansiering av offentlige tjenester, redusert sysselsetting og redusert produksjon av sunn og klimavennlig mat.»

13 produksjonsområder

  • Kysten er nå delt inn i 13 produksjonsområder.
  • Hvert område får sin farge og oppdretterne i samme området skal i utgangspunktet behandles likt i forhold til muligheter for laksevekst.
  • Det er lakselusnivåer på vill laksesmolt som styrer mulighetene til vekst.
  • Får produksjonsområdet rød farge, betyr det at produksjonskapasiteten må ned.
  • Gul betyr status quo.
  • Grønt gir muligheter til å øke produksjonskapasiteten.
  • Det har vært en vekstrunde med det nye trafikklyssystemet.
  • Det kommer en ny i år.

Én milliard kroner

Hvis produksjonsområdet er rødt, er hovedregelen av da kan staten pålegge samtlige lakseoppdrettere i produksjonsområdet å redusere produksjonskapasiteten med seks prosent.

Det er 110 matfiskkonsesjoner i produksjonsområde 3, altså om lag 10 prosent av produksjonskapasiteten i Norge.

Sjømat Norge tar utgangspunkt i at snittprisen på en laksekonsesjon er 150 millioner kroner.

Ifølge Sjømat Norge betyr da at nedtrekk på seks prosent av verdien på konsesjonene i produksjonsområde 3 går ned med til sammen én milliard kroner.

Grøttum sier at det igjen betyr at lakseoppdretterne har fått en redusert verdi på sitt viktigste pantsetningsobjekt, og at det dermed blir vanskeligere å få finansiert nye investeringer.

Færre barnehageplasser

De samfunnsmessige konsekvensene av et nedtrekk på seks prosent i produksjonsområde 3, vil blant annet være 200 færre årsverk, ifølge Sjømat Norge.

Videre viser Sjømat Norge til at den årlige reduksjonen i skatteinntekter, i produksjonsområdet, vil være i størrelsesorden 50-70 millioner kroner som en følge av seks prosent mindre lakseproduksjon.

Sjømatorganisasjonen bruker barnehageplasser som et eksempel på konsekvenser av reduserte skatteinntekter, og skriver:

«Eksempelvis vil dette tilsvare årlig fullfinansiering av 300-400 barnehageplasser fra det offentlige.»

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...