UNDERVURDERER NEGATIVE EFFEKTER: - Vi har erfart at konsekvensutredninger ofte overdriver antatt positive gevinster, mens negative effekter på miljø, fiskeri og andre tradisjonelle næringer blir undervurdert, skriver leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, i et debattinnlegg.Illustrasjonsfoto: Anita Arntzen
UNDERVURDERER NEGATIVE EFFEKTER: - Vi har erfart at konsekvensutredninger ofte overdriver antatt positive gevinster, mens negative effekter på miljø, fiskeri og andre tradisjonelle næringer blir undervurdert, skriver leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, i et debattinnlegg.Illustrasjonsfoto: Anita Arntzen

Gruveavfall i Repparfjorden - Hva nå Røe Isaksen?

Sist det var gruvedrift med utslipp av tungmetallholdig gruveavfall i Repparfjorden, viste det seg å gå sterkt ut over både fiskeri og fjordmiljø. Nå vil utslippene være mye større.

Leserinnlegg
Skrevet av20. februar 2019 10:56Oppdatert:
20. februar 2019 11:17

Regjeringen ga i forrige uke gruveselskapet Nussir ASA driftskonsesjon. Det medfører at selskapet kan starte opp driften og slippe ut store mengder gruveavfall i Repparfjorden. Det er fortsatt uklart hvordan dette kan skje, uten å ødelegge for fjordmiljø og fiskeri.

Positiv til dialog

Norges Fiskarlag er grunnleggende positivt innstilt til næringsvirksomhet. Vi har derfor forståelse for at det er store forventninger til framtidig sjømatnæring og gruveindustri, både i nord og ellers. En samlet sjømatnæring har allikevel stilt krav om at utslipp av gruveavfall og prosesskjemikalier ikke må gå på bekostning av fjordmiljø, sjømattrygghet, viktige gyte- og oppvekstområder eller muligheten for høsting og produksjon av sjømat. Dette er noe som naturligvis må kunne dokumenteres på en troverdig måte.

zoomKjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

Fiskarlaget gikk tidlig i dialog med gruveindustrien og forvaltningen for å se på muligheten for god sameksistens. Vi var med å gi innspill i forhold til FoU-behov, miljøovervåkning, bedre sjøbunnskartlegging og såkalte «akseptkriterier» for bedre å kunne ivareta hensynet til sjømatnæring, villaks og fjordmiljø. Etter at Nussir ASA og Nordic Mining ASA ble innvilget utslippstillatelser for 2-3 år siden forsvant interessen for samarbeid med oss. Dialogen har nå stoppet helt opp.

Utslippene vil få konsekvenser

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet er helt trygg på at Nussir ASA sine utslipp av gruveavfall og prosesskjemikalier til Repparfjorden ikke vil føre til uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen. Det er en trygghet som Norges Fiskarlag og mange andre ikke deler, dessverre med god grunn.

Sist det var gruvedrift med utslipp av tungmetallholdig gruveavfall i Repparfjorden, viste det seg å gå sterkt ut over både fiskeri og fjordmiljø. Nå vil utslippene bli svært mye større, nærmere to millioner tonn i året.

Vi har erfart at konsekvensutredninger ofte overdriver antatt positive gevinster, mens negative effekter på miljø, fiskeri og andre tradisjonelle næringer blir undervurdert. Det skjedde også i denne saken. I tillegg har det i forhold til klarering av sjødeponi vært uklar avgrensning mellom politiske føringer fra departementene og faglige råd fra Miljødirektoratet. Det har bidratt til at prosessene ikke har oppnådd nødvendig troverdighet.

I Repparfjorden ligger det fra før et viktig gytefelt for kysttorsk samme sted som det nå vil bli avfallsdeponi. Dette gyteområdet viste seg i ettertid å være betydelig viktigere enn det som ble antatt i konsekvensutredningen. Dersom forurensningene påvirker rekrutteringen av kysttorsk vil effektene bli store, også ut over selve Repparfjorden. Kvalsund kommune og Fylkesmannen begikk senere saksbehandlingsfeil ved at de ikke realitetsbehandlet Fiskeridirektoratets innsigelse og Norges Fiskarlags klage. De videresendte heller ikke dette til departementet. Ved høringen av søknaden om driftskonsesjon slo Fiskeridirektoratet derfor fast at kunnskapsgrunnlaget fortsatt er mangelfullt, spesielt med hensyn til gyte- og oppvekstområder i fjorden. Samtidig slo direktoratet fast at de planlagte utslippene vil få negative konsekvenser for fiskerinæringen, både i et lokalt og regionalt perspektiv, og at det derfor ikke burde gis driftskonsesjon.

Lønnsomt på lang sikt?

Vi konstaterer at det i vedtaket om driftskonsesjon også vises til at Direktoratet for mineralforvaltning mener Nussir-forekomsten kun har middels/begrenset økonomisk potensial, og at søknadens anslag for lønnsomhet ikke er troverdig. De negative konsekvensene av utslippene er imidlertid aldri prissatt. Det til tross for at det i driftskonsesjonen pekes på at miljø- og helsekostnadene for forventede utslipp av krom, kobber, nikkel og prosesskjemikalier til fjorden kan bli store. Så langt vi kjenner til eksisterer det fortsatt ingen analyse som sannsynliggjør at gruvedrift ved Repparfjorden, med utslipp til fjorden, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt på lang sikt.

Hva nå Røe Isaksen?

Da det ble gitt tillatelse til utslipp av gruveavfall i Repparfjorden slo regjeringen samtidig fast at hensynet til sjømattrygghet og gyteområder skulle ha første prioritet. Det ved at gruveavfallet ikke måtte spre seg ut over deponiområdet, ikke ha giftvirkning på det marine miljøet, ikke gå ut over sjømattryggheten og/eller ødelegge for villaks eller gyteområder for kysttorsk. Sett fra vår side var dette en godavklaring. I den forbindelse bør statsråd Røe Isaksen nå kunne svare på:

  •  Hvordan vil en regulere utslippene når/dersom det allikevel viser seg at gruveavfallet sprer seg ut over det «fastsatte deponiområdet» (slik som i Bøkfjorden og i Titanias dumpeområde ved Dyngsdjupet, der også rekefisket ble ødelagt)?
  •  Hvordan vil en regulere utslippene dersom tungmetallene i gruveavfallet lekker ut i miljøet i større grad enn man håper på, slik at utslippene også kan gå ut over sjømattryggheten?
  •  Hvordan vil en regulere utslippene hvis det viser seg at forurensningene påvirker gyteadferd og gytesuksess for kysttorsk og andre arter?
  •  Det er positivt at det i driftskonsesjonen stilles krav om avbøtende tiltak og økonomisk sikkerhet for opprydding. Ingenting av dette ser derimot ut til å gjelde selve Repparfjorden, men kun områder på land. Bør det ikke også stilles krav om avbøtende tiltak i forhold til marint miljø, fiskeri og nødvendig restitusjon av fjord og sjøbunn?

For å sikre at gruveavfallet ikke ødelegger Repparfjorden bør statsråd Røe Isaksen kunne gi gode svar på spørsmålene ovenfor. Norges Fiskarlag ser fram til en orientering om dette.

( VILKÅR )

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...

Senk skuldrene, bli med på fiskarkveld!

Kommentar
1 kommentar13. oktober 2019 15:56

Framtidsmaten vår

Kommentar
13. oktober 2019 08:20

Jantelov og skam - slutt med det!

Kronikk
12. oktober 2019 14:13

Hav og klima er budsjettapere

Kommentar
12. oktober 2019 11:06

- Jeg er på banen for å redde villaksen

Leserinnlegg
4 kommentarer12. oktober 2019 10:01

- Kystfiendtlige høyrekutt

Leserinnlegg
10. oktober 2019 15:44

- Hva er det med størja?

Kommentar
3 kommentarer6. oktober 2019 14:40

Nasjonal dugnad for fôr

Kommentar
6. oktober 2019 11:23

Et sleipt velferdstilbud

Kommentar
6. oktober 2019 10:02

En stortingsmanns rundreise i Finnmark

Leserinnlegg
1 kommentar5. oktober 2019 13:12

Hva nå med fiskeri- og sjømatnæringen?

Kronikk
5. oktober 2019 12:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...