FORSKNINGSPROSJEKTER: Sintef Ocean er i gang med flere prosjekter for å analysere miljøfotavtrykk fra blant annet oppdrettslaks og mikroalgeproduksjon.Illustrasjonsfoto: Per Thrana
FORSKNINGSPROSJEKTER: Sintef Ocean er i gang med flere prosjekter for å analysere miljøfotavtrykk fra blant annet oppdrettslaks og mikroalgeproduksjon.Illustrasjonsfoto: Per Thrana

Vil veksten i sjømatnæringen koste mer enn den smaker?

Norge er den nest største eksportøren av fisk og fiskeprodukter i verden. Vil veksten i sjømatnæringen koste mer enn den smaker?

Norges fiskeriminister Nesvik poengterer at «Målet vårt er at næringen skal fortsette å vokse, og som sjømatminister jobber jeg for dette hver eneste dag». Vekst i sjømatnæringen skal åpne nye markeder og styrke den norske økonomien, men hvilken pris skal miljøet betale for dette? Kan livsløpsanalyser hjelpe næringen komme frem til løsninger som er mer miljøvennlige?

Vekst i havbruksnæringen øker behovet for tekniske materialer som plast og metall og fører til økt behov for avfallsbehandling. Behovet for organiske materialer som fôringredienser og næringsstoffer vil også øke og kreve en bedre infrastruktur og logistikk for transport av materialer. En direkte konsekvens av infrastrukturutvikling, økt transport av råvarer og ferdigvarer er en økning i klimagassutslipp. Selv om for eksempel elektrifisering av havbruksvirksomhet er nevnt som en løsning til å redusere utslippene fra selve produksjonsleddet, må vi spørre oss om dette skaper nye miljøproblem. Mangel på returordning for batterier og kapasitet for materialgjenvinning i Norge er utfordringer som nevnes her. Hvordan kan man forutse disse scenariene og finne løsninger?

Snart kommer nye tall for oppdrettslaksens miljøpåvirkning som forhåpentligvis vil bidra til at havbruksnæringen nærmer seg et enda lavere karbonøkonomi i nær framtid

zoomShraddha Mehta, Sintef Ocean
Shraddha Mehta, Sintef Ocean

Livsløpsanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) er et verktøy som brukes for å visualisere hvilke påvirkninger forskjellige næringsaktiviteter kan ha på natur og miljø. Verktøyet kan brukes tidlig i designfasen for å utvikle et produkt eller et produksjonssystem med lavest mulig miljøpåvirkning. Dette kan veilede havbruksnæringen mot en helhetlig bærekraftig vekst. Det er ikke bare klimapåvirkningen en LCA studie kan vurdere, studien kan også identifisere hvilke positive og negative påvirkninger et produkt eller en aktivitet kan ha på lokalsamfunn, arbeidskraft og forbrukere (sosial bærekraft). Ved bruk av de ulike indikatorer kan man synliggjøre både miljømessige -og sosiale konsekvenser og endre design eller produksjonsplan, slik at vi kan unngå negative konsekvenser. For eksempel kan en pilotanalyse på bruk av batteri og flåte i havbruk vise at designet for batteri eller el-båter bør endres for å redusere de negative miljøkonsekvensene. 

zoomSepideh Jafarzadeh, forsker ved Sintef Ocean
Sepideh Jafarzadeh, forsker ved Sintef Ocean

Sintef Ocean er i gang med flere LCA prosjekter for å analysere miljøfotavtrykk fra blant annet oppdrettslaks og mikroalgeproduksjon. Nylig har Sintef Ocean i samarbeid med flere partnere fått finansiering fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) å beregne miljøfotavtrykket til 22 norske sjømatprodukter ved bruk av denne metoden. Tidligere analyser som Sintef har gjennomført for lakseverdikjeden har pekt på fôrproduksjon og flytransport av fersk laks som de største bidragsytere til klimafotavtrykk. Hva betyr dette for Norge når produksjon skal mangedobles i kommende år? 

Snart kommer nye tall for oppdrettslaksens miljøpåvirkning som forhåpentligvis vil bidra til at havbruksnæringen nærmer seg et enda lavere karbonøkonomi i nær framtid, og at veksten ikke koster mer enn den smaker.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

I samme hav

Leserinnlegg
16. mai 2020 15:20
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...