GRUVESAKEN: Nærings- og fiskeridepartementet har gitt gruveselskapet Nussir grønt lys for å utvinne kobber i Kvalsund i Finnmark. Foto: Agnar Berg
GRUVESAKEN: Nærings- og fiskeridepartementet har gitt gruveselskapet Nussir grønt lys for å utvinne kobber i Kvalsund i Finnmark. Foto: Agnar Berg

Gruvegift i Repparfjorden kan svekke sjømatens omdømme i utlandet

Nærings- og fiskeridepartementets grønt lys til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark får bred negativ internasjonal medieomtale.

Miljø
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
15. februar 2019 19:22

Det er omtaler av Repparfjord-saken i blant annet den velrenommerte britiske avisen The Independent, TV-kanalen Sky News og den arabiske TV-kanalen al-Jazeera. Tittelen på artikkelen i The Independent om gruvesaken er: Norway approves copper mine in Arctic described as «most environmentally damaging project in country's history ».

Beskrives som miljøskadelig

Oversatt til norsk blir det: Norges godkjennelse av kobbergruve i Arktis beskrives som «det mest miljøskadelige prosjektet i landets historie».

Artikkelen i The Independent omtaler at gruvedrift etter kobber i Repparfjorden vil skade livet i fjorden ved at det skal anlegges et såkalt sjødeponi der for gruveavfall.

Sjømat Norge er bekymret for at den negative medieomtalen i gruvesaken vil svekke omdømmet til norsk sjømat.

zoomAre Kvistad, kommunikasjonsdirektør Sjømat Norge.
Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør Sjømat Norge.

I en epost til Fiskeribladet tar kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge dette opp:

«Sjømatnæringen er også opptatt av at omdømmet til norsk sjømat, som er forbundet med rene havområder og klare kystfarvann, ikke må svekkes. Den oppmerksomheten som fjordeponi-saken skaper både hjemme og ute i markedene, viser at dette er et forhold som må tas på høyeste alvor.»

Omdømmespørsmålet

Fiskeribladet har spurt Sjømatrådet hvilke konsekvenser gruvedrift med sjødeponi kan få for omdømmet til norsk sjømat.

- Dersom man skulle oppleve noe som fører til lokal forurensning, kan det med bakgrunn i mattrygghet få konsekvenser for omsetningen og omdømmet av fisk fangstet i dette området. Sjømatrådet følger saken og overvåker omdømmet, skiver teamleder for kommunikasjon og samfunn i Sjømatrådet, Trude Bessesen

 Bessesen skriver videre i eposten til Fiskeribladet:

zoomTrude Bessesen, teamleder for kommunikasjon og samfunn, Norges sjømatråd
Trude Bessesen, teamleder for kommunikasjon og samfunn, Norges sjømatråd

«Vi har registrert at den planlagte gruvedriften i Kvalsundet har skapt overskrifter også i utenlandsk media. Dette er en politisk beslutning og vi forholder oss til de utredninger som er gjort og regjeringens vedtak.»

Også reindriften

Artikkelen i The Independent omtaler også at gruvedriften er negativt for reindriften som bruker området.

I går ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet gir gruveselskapet Nussir driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune i Finnmark.

Det er etter dette vedtaket utenlandsk media har fattet interesse for saken.

Som norske kilder i artikkelen er reineier Nils Mathis Sara og leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, brukt.

Tar også opp gammel drift

I artikkelen i The Independent står det at Norge er det eneste landet i Europa og et av fem i verden som tillater dumping av gruveavfall rett i sjøen.

Videre står det at da det tidligere var gruvedrift i Repparfjorden, førte det til nedgang i villaksbestanden der og at det tok 13 før villaksen kom opp på samme nivå som før gruvedriften startet.

Det står også i artikkelen at gruvedriften gikk ut over torsken - at torsken ennå ikke har kommet tilbake til sine tidligere gyteområder.

Kobberforekomsten i Kvalsund ble først oppdaget på 1970-tallet.  Folldal Verk drev utvinning av kobber fra 1972 til 1978.

Omstridt gruvedrift

  • Kobberforekomsten i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark ble først oppdaget på 1970-tallet
  • Folldal Verk drev utvinning av kobber fra forekomsten fra 1972 til 1978.
  • Gruveselskapet Nussir kontrollerer rettighetene til kobber i det aktuelle området.
  • Malmen som brytes, vil bli bearbeidet i et oppredningsverk ved Repparfjorden
  • Nussir har fått tillatelse til å legge gruveavfall i sjødeponi i Repparfjorden.
  • Repparfjorden er en såkalte nasjonale laksefjorder som skal gi villaksen et spesielt vern og sjødeponiet er svært omstridt.
  • Nå kan imidlertid gruvevirksomheten komme i gang fordi Nærings- og fiskeridepartementet sist torsdag ga gruveselskapet driftskonsesjon.
  • Men departementets vedtak kan klages inn for Kongen i statsråd.

Uakseptabelt

I eposten fra Kvistad skiver han at det vil være uakseptabelt om gruvevirksomheten rammer sjømatnæringen:

«Selv om vi i sjømatnæringen er grunnleggende positiv til næringsvirksomhet basert på naturressurser, har en samlet næring stilt krav om at eventuell gruvedrift ikke må gå på bekostning av mattrygghet, gyteområder eller muligheten for fiskeri og havbruk. Det vil være helt uakseptabelt dersom gruvevirksomheten rammer sjømatnæringen direkte eller indirekte gjennom et svekket renommé.»

Lakselokalitet 30 kilometer unna

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, sier at Grieg Seafood stoler på at miljømyndighetene som har gitt grønt lys til sjødeponi i Repparfjorden har gjort de riktige vurderingene.

Pedersen har lest artikkelen om gruvedriften i Repparfjorden i The Independent og sier at det er sterk kost.

Repparfjorden er en nasjonal laksefjord som skal gi særlig vern for villaksen. Det betyr blant annet at det ikke er lov med lakseoppdrett i fjorden.

Men på andre siden av grensen har Grieg Seafood Finnmark en lakselokalitet. Den ligger 30 kilometer fra gruveområdet.

Stoler på myndighetene

I en epost til Fiskeribladet skriver Pedersen:

«I denne saken har vi imidlertid tidligere vært skeptiske til fjorddeponi, fordi vi har vært bekymret for hvordan dette vil påvirke fjorden og fisken. Nå ser vi at det har vært gjort omfattende vurderinger av konsekvensene fra fagmyndighetene, og at myndigheter både lokalt og nasjonalt har gått inn for gruvedrift etter at de har evaluert saken nøye fra alle sider, der de konkluderer med at deponeringen ikke vil ha uakseptabel påvirkning på miljøet og sjømatnæringen.»

Pedersen skriver videre:

«Vi tar derfor beslutningen til etterretning, og forutsetter at gruveselskapet lever opp til kravene som er satt for å begrense miljøpåvirkningen. Som alltid ønsker vi en god dialog og godt samarbeid med andre næringsaktører i nærheten av oss, også med gruveselskapet Nussir.»

Et stort paradoks

Kvistad sier at det allerede er et stort paradoks at regjeringen åpner for å deponere flere millioner tonn gruveavfall i en nasjonal laksefjord - et område der man av hensyn til villaks ikke engang tillater havbruk.

- Det påhviler derfor regjeringen et stort ansvar å sikre at gruvevirksomheten ikke er til skade for miljøet og mulighetene for å høste og produsere fisk i disse kystområdene. Myndighetene må derfor stille strenge krav til overvåkningen av utslipp og effektene av aktiviteten, sier han.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.