HAR FÅTT DRIFTSKONSESJON: Nærings- og fiskeridepartementet har gitt gruveselskapet Nussir grønt lys for å starte opp med utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark.Foto: Anita Arntzen
HAR FÅTT DRIFTSKONSESJON: Nærings- og fiskeridepartementet har gitt gruveselskapet Nussir grønt lys for å starte opp med utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark.Foto: Anita Arntzen

Ønsker mer gruvedrift for å redde klimaet

Gruvedrift er en ufravikelig forutsetning for å nå klimamålene. Derfor må vi akseptere gruvedrift med sjødeponi og at det åpnes flere gruver, mener NHO-foreningen Norsk Bergindustri.

Miljø
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
14. februar 2019 14:43Oppdatert:
14. februar 2019 15:38

Både Norsk Bergindustri og miljøstiftelsen Zero ønsker mer gruvedrift for å redde klimaet. I dag morges ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet gir gruveselskapet Nussir driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

Kobber og klima

- Kobber er innsatsfaktor i alle strømledninger, som for eksempel brukes i elbiler og vindturbiner. Skal vi lykkes med det grønne skifte, må vi utvinne mer kobber. Da må vi akseptere mer gruvevirksomhet, sier fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri, Olav Hallset. 

Det har vært og er fremdeles sterke protester mot den planlagte gruvevirksomheten til Nussir i Kvalsund.

zoomOlav Hallset
Olav Hallset

Protestene går på at virksomheten vil gjøre det vanskelig å videreføre den samiske reindriften området.

Motstanden mot gruvedrift går også på at «avfallet» fra driften skal legges i deponi i Repparfjorden - like utenfor landanlegget.

Motstanderne mener at sjødeponiet vil forurense fjorden.

Sametinget, flere miljøorganisasjoner og politiske partier vil ikke ha gruvedrift i Kvalsund slik den er planlagt.

Blant annet har SV og regjeringspartiet Venstre ikke ønsket gruvevirksomhet i Kvalsund.

Skal vi lykkes med det grønne skifte, må vi utvinne mer kobber

Olav Hallset, fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri

Zero vil ha mer gruvedrift

Men miljøstiftelsen Zero, som mener at klima er den viktigste miljøsaken, ser annerledes på dette med gruvedrift.

Daglig leder i Zero, Marius Holm, skriver i en sms til Fiskeribladet at Zero ikke har gjort noen faglige vurderinger og har derfor heller ingen synspunkt på hvordan gruvemasser deponeres. Det er utenfor vår kompetanse, skriver han.

- Men det er åpenbart at omstilling fra et fossilt til et fornybart energisystem vil øke behovet for ulike metaller. Gruveindustrien er ikke en industri vi skal legge ned for å redde verden, slik tilfellet er for kull og olje.

Holm sier at tvert imot, er gruvedrift en industri vi må ønske oss mer av, om klima- og bærekraftsmålene skal oppfylles.

Gruvedrift i Kvalsund

Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark ble først oppdaget på 1970-tallet

Folldal Verk drev utvinning av kobber fra Ulveryggen fra 1972 til 1978

Nussir kontrollerer rettighetene til kobber både på Nussir og Ulveryggen.

Malmen som brytes, vil bli bearbeidet i et oppredningsverk ved Repparfjorden

Nussir har fått tillatelse til å legge gruveavfall i sjødeponi i Repparfjorden.

Repparfjorden er en såkalte nasjonale laksefjorder som skal gi villaksen et spesielt vern og sjødeponiet er svært omstridt.

Nå kan imidlertid gruvevirksomheten komme i gang fordi Nærings- og fiskeridepartementet har gitt gruveselskapet driftskonsesjon.

Men departementets vedtak kan klages inn for Kongen i statsråd.

Best i Norge

Hallset sier at han ikke oversikt over alle drivverdige kobberforekomster i Norge, men han sier at lønnsomme forekomster som møter dagens miljøkrav bør kunne åpnes for utvinning.

- Per i dag importerer vi det meste av kobber. Norge og Europa må ta en mye mer aktiv rolle i utvinning av dette metallet som er så viktig for å komme i mål med klimasatsingen.

Hallset sier at det er mye bedre med kobbergruver i Norge enn å importere dette metallet fra land som har lave miljøstandarder.

- I Norge har vi høge standarder både for miljø og HMS. Derfor er det best at gruvevirksomheten skjer her til lands, sier han.

Drar klimabegrepet ned i søla

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, sier at det ikke er mulig å få til et grønt skifte om en ødelegger naturen på veien dit.

- Å kalle den planlagte gruvevirksomheten i Kvalsund for et klimaprosjekt er å dra klimabegrepet ned i søla, sier hun.

Lundberg sier at Nussir har hatt anledning til både å ta mer hensyn til reindriften i området samt å finne alternativer til sjødeponi.

- Det finnes gode alternativer til sjødeponi. To av dem er tilbakeførsel av massene til gruven og en alternativ utnyttelse av gruvemassene, sier Lundberg.

Selv om Nærings- og fiskeridepartementet nå har gitt Nussir driftskonsesjon, sier Lundberg at siste ord i Nussir-saken ikke er sagt.

- Jeg vet at både vi og Sametinget vil klage departementets vedtak inn for Kongen i statsråd. Det er også grunn til å vente et rettslig oppgjør om vedtaket blir stående, sier Lundberg.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.