KVALSUND I FINNMARK: Nussir har fått grønt lys for gruvedrift i Kvalsund. I dag fungerer anlegget som steinbrudd. Arkivfoto: Linda Næsfeldt
KVALSUND I FINNMARK: Nussir har fått grønt lys for gruvedrift i Kvalsund. I dag fungerer anlegget som steinbrudd. Arkivfoto: Linda Næsfeldt

Nussir fikk grønt lys for gruvedrift - en miljøkatastrofe sier motstanderne

I dag ble det klart at Næringsdepartementet gir driftskonsesjon til den kontroversielle Nussirgruva Kvalsund kommune. Norske Samers Riksforbund (NSR) kaller det en katastrofe for miljøet.

Miljø
Ann Eileen Ditlevsen Nygård
Telefon 55 21 33 15
Mobil 932 56 318
14. februar 2019 08:01Oppdatert:
14. februar 2019 08:04

- Det er helt umulig å forstå at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen velger å se bort fra alle faglige advarsler om konsekvenser for samisk næring og miljø, som han har fått fra egne direktorater og faginstanser. Regjeringen er i ferd med å begå en enorm tabbe i bytte mot kortsiktig gruveprofitt, og vedtaket er selvfølgelig skuffende og fremstår historieløst, sier Runar Myrnes Balto, leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) i en pressemelding i kjølvannet av nyheten.

- Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i meldingen Næringsdepartementet sendte ut i dag tidlig.

zoom
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kontroversielt prosjekt

Nussir anses som svært kontroversielt på grunn av konsekvensene det vil ha på samisk reindrift og miljø. Fjorddeponi regnes som en trussel mot sjøsamiske næringer og det antas også at gruva vil ha store konsekvenser for de reindriftssamene som bruker området.

- Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier Torbjørn Røe Isaksen i en presseuttalelse.

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at gruveprosjektet vil påvirke reindriften, men at prosjektet kan gjennomføres med tilpasninger som vil minimere påvirkningen.

Saksgang

Nussir asa har godkjent reguleringsplan ved KMDs vedtak 20. mars 2014, og utslippstillatelse ved KLDs vedtak 19. desember 2016. Utslippstillatelsen innebærer tillatelse til deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjord.

Nussir asa søkte den 6. mai 2016 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) om driftskonsesjon for utvinning av Repparfjord kobberforekomst.

Under høringen av driftskonsesjonssøknaden hadde Sametinget innsigelser på grunn av tiltakets påvirkning på samiske interesser i området. I tråd med minerallovens regler skal saksbehandlingen av søknaden da skje i departementet, med klageadgang til Kongen i statsråd. NFD mottok søknaden for avgjørelse 27. september 2017.

Den 25. oktober 2017 ga NFD et oppdrag til DMF om å utarbeide et bergfaglig innspill til søknaden. DMF leverte innspillet 27. februar 2018. Nussir asa uttalte seg om DMFs innspill i sitt brev av 5. april 2018.

Den 8. mai 2018 ble det holdt åpent innspillsmøte og befaring i Kvalsund og Repparfjordområdet med deltakelse fra reindriften og relevante myndigheter. Samme dag ble det også gjennomført konsultasjoner mellom berørte reinbeitedistrikt og NFD i tråd med konsultasjonsavtalen av 2005. Representanter fra Sametinget deltok som observatører.

Som ledd i ferdigstillelsen av vedtaket ble det gjennomført konsultasjoner med Sametinget 29. januar 2019 og 11. februar 2019.

Klager til Kongen i statsråd

Sametingsrådet har på sin side varslet at de kommer til å bruke muligheten til å klage vedtaket inn til Kongen i statsråd. Balto og NSR retter nå oppmerksomheten mot regjeringen i sin helhet i et siste forøk på å få dem til å snu. NRS-lederen peker på at Venstre, som sitter med miljøministeren, har en mulighet til å redde saken.

- Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten, og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, avslutter Balto.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.